Zarząd Klubu Górskiego GRULE

wiceprezes Arkadiusz Wojtaszak

p. o. prezes
Arkadiusz Wojtaszak

 

sekretarz Jolanta Brajer

sekretarz
Jolanta Brajer

 

skarbnik Mirosława Mickiewicz

skarbnik
Mirosława Mickiewicz

 

członek zarządu Wiesława Budasz

członek zarządu
Wiesława Budasz