Wycieczka do Lgowa

Rocznicowy Biuletyn jarocińskich Regionalistów – Lgów, styczeń 2009 r.

Dzięki uprzejmości ks. prałata Kazimierza Walczaka rocznicowy referat wygłosił założyciel jarocińskiego Klubu Regionalistów Jan Jajor – drewniany kościółek, Lgów, styczeń 2009 r.
Uroczystości rocznicowe przy grobie Zbigniewa Gorzeńskiego, pierwszego d-cy oddziału jarocińskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918 r. – Lgów, styczeń 2009 r.

Opis fotografii ze zbiorów Waldemara Kwiecińskiego: