Regulamin XXVI turystycznego rajdu Pod Parasolami

REGULAMIN RAJDU
Wojciechowo, gm. Jaraczewo 6 październik 2017r.

 1. Organizatorzy rajdu
  • Oddział PTTK w Jarocinie,
  • GZEAS Jaraczewo,
  • Starostwo Powiatowe w Jarocinie,
  • Bank Spółdzielczy Jarocin,
  • Szkoła Podstawowa w Wojciechowie,
  • Bar „Semafor”.
 2. Kierownictwo rajdu:
  • komandor rajdu – kol. Teodor Grobelny (662 716 781),
  • skarbnik – kol. Maria Ryba, Genowefa Kołodziejczak,
  • sekretariat – kol. Maria Szymczak,
  • kierownicy tras pieszych – wychowawcy-opiekunowie grup rajdowych,
  • prowadzenie konkursów – Maria Szymczak, Zbigniew Jarus.
 3. Cele rajdu:
  • popularyzacja turystyki na Ziemi Jaraczewskiej,
  • stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji,
  • atakże turystyki rodzinnej,
  • popularyzacja ochrony przyrody,
  • zapoznanie się z zabytkami okolic Wojciechowa.
 4. Uczestnictwo:
  • w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści indywidualni,
  • młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej,  do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny.
   Uczestnicy zgłaszają swój udział pisemnie podając nazwisko i imię na karcie uczestnika, nr trasy wraz z wpłatą – osobiście w Oddziale PTTK przy ul. Kościuszki 15a w Jarocinie w godzinach otwarcia: w poniedziałki (15.00 – 17.00), czwartki (17.00 – 18.00zł), za pośrednictwem poczty lub do komandora rajdu w terminie do 2 października 2017r. Wpisowe wynosi: 4 zł – członkowie PTTK, 5 zł – uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK. Młodzież niepełnosprawna z opiekunem, uczniowie szkół specjalnych, a także przodownicy turystyki kwalifikowanej opłacają wpisowe z 50% zniżką. Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty wpisowego. Wpisowe można wpłacać w kasie Oddziału w godzinach urzędowania lub na jego konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jarocinie – nr konta: 62 8427 0009 0020 0657 2000 0001 z dopiskiem „Rajd Pod Parasolami”.
 5. Trasy rajdu:
  1. Trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 5km. 6.10.2017r.(piątek) start godz. 14 00 Jaraczewo (zbiórka przy szkole) – Łobez- Łobzowiec –
   Przemysławki – Wojciechowo -16 00 plac przed świetlicą (meta rajdu).
  2. Trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 5km 6.10.2017r.(piątek) start godz. 14 00 Góra (zbiórka na boisku szkolnym) – Łobzowiec – Przemysławki – Wojciechowo-16 00 plac przed świetlicą (meta rajdu).
  3. Trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 6km. 6.10.2017r (piątek) start godz. 14 00 Rusko (zbiórka na boisku szkolnym) – Cerekwica – Łowęcice – Wojciechowo – 16 00 plac przed świetlicą (meta rajdu).
  4. Trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 6km. 6.10.2017r (piątek) start godz. 14 00 Nosków (zbiórka na boisku szkolnym) – Cerekwica –Łowęcice – Wojciechowo – 16 00 plac przed świetlicą (meta rajdu).
  5. Trasy dowolne piesze lub rowerowe jednodniowe wg propozycji opiekunów grup turystycznych po uprzednim uzgodnieniu z komandorem rajdu.
 6. Organizator zapewnia:
  • znaczek rajdowy,
  • tradycyjną grochówkę na mecie rajdu,
  • udział w konkursach z nagrodami,
  • potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, odznakę Krajoznawczą, Kolarską itp. lub KOT,
  • odwóz autokarem po imprezie na koszt organizatora.
 7. Meta rajdu: plac przed świetlicą wiejską w Wojciechowie, plan zakończenia:
  • przyjmowanie uczestników 16 00,
  • pisemny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Wojciechowa,
  • konkurs sprawnościowy,
  • podsumowanie konkursów i wręczenie nagród,
  • tradycyjna grochówka,
  • odwóz autokarami uczestników rajdu godz. 17:00.
 8. Konkursy:
  1. Podczas pokonywania trasy wykonujemy zdjęcia swojej grupy rajdowej na tle kilku charakterystycznych obiektów na trasie rajdowej. Drużyny, które w ten sposób udowodnią swą obecność na wyznaczonej trasie otrzymają nagrody.
  2. Konkurs na najładniej jesiennie przystrojony parasol.
  3. Przyjazny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Wojciechowa ( wszystkie odpowiedzi zawarte będą w informacjach podawanych przez kierowników tras, komandora rajdu), jeden test rozwiązują 3-osobowe reprezentacje poszczególnych grup rajdowych zakreślając jedną prawidłową odpowiedź
   z czterech możliwych).
  4. Test sprawnościowy.
 9. Obowiązki uczestników:
  • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,
  • członkowie PTTK z opłaconą składką na 2017r. podlegają ubezpieczeniu,
  • ubezpieczenie uczestników rajdu nie będących członkami PTTK dokonuje zgłaszający we własnym zakresie, w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym,
  • uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty,
  • każda drużyna powinna posiadać apteczką,
  • uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny.

Wspaniałej zabawy i pogody
życzą Organizatorzy

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.

Czytaj dalej Regulamin XXVI turystycznego rajdu Pod Parasolami

Regulamin 56 Ogólnopolskiego Rajdu Mickiewiczowskiego do Śmiełowa

22-23 września 2017

  1. Organizator rajdu:
   • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział w Jarocinie przy współudziale:
   • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Sportu i Turystyki
   • Starostwa powiatowego w Jarocinie
   • Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie
   • Urzędu Miejskiego w Jarocinie
   • Banku Spółdzielczego w Jarocinie
   • Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie
   • Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych
   • Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski LGD
  2. Kierownictwo rajdu:
   • Komandor – Leszek Bajda
   • Wicekomandor – Maria Szymczak
   • Sekretariat – Wiesława Budasz
   • Skarbnik – Maria Ryba
   • Kierownik tras pieszych – Maria Szymczak, Wiesława Budasz
   • prowadzenie konkursów – Leszek Bajda, Maria Szymczak, Genowefa Kołodziejczak, Wiesława Budasz
  3. Cele rajdu:
   • upamiętnienie pobytu Adama Mickiewicza w Śmiełowie,
   • popularyzacja turystyki na Ziemi Jarocińskiej oraz Szwajcarii Żerkowkiej,
   • stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, także dla turystyki rodzinnej,
   • popularyzacja ochrony przyrody i walorów turystycznych
  4. Uczestnictwo:
   • w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści indywidualni,
   • młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej
   • do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny.

   Uczestnicy zgłaszają swój udział pisemnie, podając nazwisko i imię (karta uczestnika), nr trasy wraz z wpłatą, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Oddziale PTTK przy ul. Placu Festiwalu Muzyki Rockowej 1(JOK) w Jarocinie, w godzinach otwarcia: w poniedziałki (15:00-17:00)
   w terminie do 18 września 2017 r. Telefon do Oddziału: 725 696 047

   Wpisowe wynosi:

   Trasy 1- dniowe Trasy 2 – dniowe
   Młodzież szkolna 5,00 zł 10,00 zł
   Dorośli członkowie PTTK 10,00 zł 12,00 zł
   Inni uczestnicy niezrzeszeni w PTTK 12,00 zł 15,00 zł

   Młodzież niepełnosprawna z opiekunem, uczniowie szkół specjalnych, a także przodownicy turystyki kwalifikowanej opłacają wpisowe w wysokości 50% wpisowego.
   Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty wpisowego.
   Wpisowe można wpłacać w kasie Oddziału w godz. urzędowania lub na jego konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jarocinie – nr konta: 62 8427 0009 0020 0657 2000 0001
   z dopiskiem „Rajd Mickiewiczowski”.

  5. Trasy rajdu:
   • trasa piesza 2- dniowa:
    22.09.2012r. start godz. 1215 Tarce (przystanek JLA przy Pałacu) – Ludwinów – Podlesie – Żółków – Żerków (nocleg) – Brzostków – Śmiełów (ok. 20 km),
   • trasa piesza 1 – dniowa:
    23.09.2012r. godz.9 00 Szkoła Podstawowa Żerków – teren Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego – Brzostków – Śmiełów (ok. 8 km ),
   • trasy dowolne – piesze, rowerowe itp., jedno i dwudniowe wg propozycji grup turystycznych po zgłoszeniu do Oddziału PTTK w Jarocinie.

   Z uwagi na wiatrołomy trasy leśne mogą ulec zmianie.

  6. Organizator zapewnia:
   • nocleg na trasach 2-dniowych w warunkach turystycznych w SP w Żerkowie,
   • znaczek rajdowy,
   • gorącą herbatę lub wrzątek w piątek po przybyciu na metę i w sobotę rano (do własnych kubków),
   • ognisko
   • ciepły posiłek na zakończenie rajdu,
   • udział w konkursach z nagrodami,
   • bezpłatny wstęp do Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie,
   • potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, Odznakę Krajoznawczą Kolarską itp.
   • przewóz młodzieży autokarem po imprezie do Jarocina na koszt organizatora,
  7. Meta rajdu – park w Śmiełowie (za pałacem):
   • przyjmowanie uczestników w godz. 9:30 – 12:00
   • zwiedzanie muzeum im. A. Mickiewicza w godz. 10:00-11:30 – koniec zwiedzania {oprowadzać będzie: kol. Krystyna Zawadzka)
   • konkurs wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza – godz. 11:45,
   • wręczenie nagród dla zwycięzców w konkursach,
   • Zakończenie imprezy ok. godz. 13*. Uczestnicy rajdu odwożeni będą bezpłatnie autokarami z parkingu przy Muzeum do stacji PKP w Jarocinie.
  8. Obowiązki uczestników

Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty. Każda drużyna powinna posiadać apteczkę i latarkę. Uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny, a na trasach połączonych z noclegiem obowiązkowo materac lub karimatę oraz śpiwór lub koc i obuwie na zmianę, a także naczynie na zupę, wrzątek lub herbatę.

Wspaniałej zabawy i pogody
życzą Organizatorzy

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.

Działalność Oddziału PTTK jest oparta na społecznej działalności swoich członków. PTTK realizuje cele statutowe i zadania poprzez organizowanie i prowadzenie obsługi wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych (Statut PTTK art. 9 pkt 2 i 3). Organizacja wycieczki – rajdu opiera się na zasadzie non-profit i nie ma charakteru komercyjnego przy wykorzystaniu zaangażowania działalności wolontariuszy.

Niniejszy Regulamin należy również traktować jako ZAPROSZENIE

LVI Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej

Zlot odbędzie się w dniach 13 – 15 października 2017 r.
w schronisku PTTK „Na Stogu Izerskim”.

Szczegóły

Organizatorzy: Delegatura Sudecka KTG ZG PTTK oraz Komisja Turystyki  Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
Termin: 13 – 15 października 2017 r.
Lokalizacja: schronisko PTTK „Na Stogu Izerskim”. Warunki noclegowe: pokoje zbiorowe, także z łóżkami piętrowymi
Koszt wpisowego 170 zł.
Liczba uczestników: 60 osób (łącznie z gośćmi zaproszonymi).
Forma zgłoszenia: Wyłącznie na Kartach zgłoszenia (do odczytu/druku polecamy Acrobat Reader).
Zamknięcie zgłoszeń: 25 września 2017 r. Dalsze szczegóły: przy potwierdzeniach przyjęcia na Zlot.

Program Zlotu 13.10.2017 r.

Dojście do schroniska. Przewiduje się dojście piesze do schroniska PTTK „Na Stogu Izerskim” jedną z 3 niżej wymienionych tras:
A. Z Przełęczy Szklarskiej przez Cichą Równię, Polanę Izerską i Przełęcz Łącznik. Trasa dość wymagająca, ok. 24 km. Dojazd do Przełęczy Szklarskiej pociągiem ze Szklarskiej Poręby.
B. Z Rozdroża Izerskiego przez Sępią Górę i Świeradów Zdrój. Trasa krótsza, ok. 11 km. Dojazd do Rozdroża Izerskiego, w zależności od liczby zgłoszeń: a) przy kilku osobach bezpłatnym mikrobusem od dworca PKP w Szklarskiej Poręby Górnej, b) przy większej liczbie zgłoszeń środkiem lokomocji zapewnionym przez organizatora.
C. Trasą własną – prosimy określić orientacyjny przebieg trasy. Dojazd we własnym zakresie. Przy trasach 1 i 2 przewiduje się obsługę przewodnicką.
17.00 Recepcja uczestników.
18.00 Obiadokolacja.
19.00 Otwarcie Zlotu.

14.10.2017 r.

8.00 Śniadanie.
10.00 Wycieczka piesza na trasie: Stóg Izerski (1106 m n.p.m.) – Przełęcz Łącznik (1066 m n.p.m.) – Smrk (1124 m n.p.m.) – Przełęcz Łącznik –Hala Izerska (szlakiem żółtym) – Polana Izerska – Przełęcz Łącznik (Drogą telefoniczną wokół szczytu) – schronisko.
16.00 Obiadokolacja
17.30 Spotkanie szkoleniowo-integracyjne.

15.10.2017 r.

8.00 Śniadanie,
9.00 Zejście do Świeradowa Zdr.
10.30 Wycieczka z przewodnikiem po uzdrowisku.
12.00 Wycieczka autokarowa. W zależności od możliwości czasowych i pogody chcemy odwiedzić: Mirsk, zamek Świecie, zamek Czocha, Leśną, Lubań, Gryfów Śl., Lubomierz. Alternatywnie po Lubaniu: Nowogrodziec, pałac Kliczków, Bolesławiec i Lwówek Śląski.
19.00 Rozwiązanie Zlotu w Jeleniej Górze.
Inne świadczenia dla uczestników Zlotu:

 1. Wydawnictwo zlotowe z artykułami związanymi z Górami i Pogórzem Izerskim.
 2. Pamiątkowy znaczek.
 3. Troskliwa opieka organizatorów.

Uwagi

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń uwiarygodnionych opłatą wpisowego. Organizatorzy zapewniają: wspólne posiłki, tj.: 2 obiadokolacje i 2 śniadania, ubezpieczenie NW (niezależnie od standardowego ubezpieczenia członków PTTK). Importowaną Kartę zgłoszenia po zapisaniu w dowolnym folderze można wypełnić komputerowo i jako plik załącznika wysłać na adres: biuro@pttk.wroclaw.pl. Wówczas wymagany podpis osoby zgłaszającej zastępuje adres skrzynki poczty elektronicznej nadawcy. Kartę zgłoszenia można też po wydrukowaniu wypełnić ręcznie i przesłać pocztą tradycyjna na adres:
Oddział Wrocławski PTTK,
Biuro Programowe,
Rynek-Ratusz 11/12,
50-106 Wrocław