Regulamin 56 Ogólnopolskiego Rajdu Mickiewiczowskiego do Śmiełowa

22-23 września 2017

  1. Organizator rajdu:
   • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział w Jarocinie przy współudziale:
   • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Sportu i Turystyki
   • Starostwa powiatowego w Jarocinie
   • Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie
   • Urzędu Miejskiego w Jarocinie
   • Banku Spółdzielczego w Jarocinie
   • Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie
   • Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych
   • Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski LGD
  2. Kierownictwo rajdu:
   • Komandor – Leszek Bajda
   • Wicekomandor – Maria Szymczak
   • Sekretariat – Wiesława Budasz
   • Skarbnik – Maria Ryba
   • Kierownik tras pieszych – Maria Szymczak, Wiesława Budasz
   • prowadzenie konkursów – Leszek Bajda, Maria Szymczak, Genowefa Kołodziejczak, Wiesława Budasz
  3. Cele rajdu:
   • upamiętnienie pobytu Adama Mickiewicza w Śmiełowie,
   • popularyzacja turystyki na Ziemi Jarocińskiej oraz Szwajcarii Żerkowkiej,
   • stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, także dla turystyki rodzinnej,
   • popularyzacja ochrony przyrody i walorów turystycznych
  4. Uczestnictwo:
   • w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści indywidualni,
   • młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej
   • do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny.

   Uczestnicy zgłaszają swój udział pisemnie, podając nazwisko i imię (karta uczestnika), nr trasy wraz z wpłatą, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Oddziale PTTK przy ul. Placu Festiwalu Muzyki Rockowej 1(JOK) w Jarocinie, w godzinach otwarcia: w poniedziałki (15:00-17:00)
   w terminie do 18 września 2017 r. Telefon do Oddziału: 725 696 047

   Wpisowe wynosi:

   Trasy 1- dniowe Trasy 2 – dniowe
   Młodzież szkolna 5,00 zł 10,00 zł
   Dorośli członkowie PTTK 10,00 zł 12,00 zł
   Inni uczestnicy niezrzeszeni w PTTK 12,00 zł 15,00 zł

   Młodzież niepełnosprawna z opiekunem, uczniowie szkół specjalnych, a także przodownicy turystyki kwalifikowanej opłacają wpisowe w wysokości 50% wpisowego.
   Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty wpisowego.
   Wpisowe można wpłacać w kasie Oddziału w godz. urzędowania lub na jego konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jarocinie – nr konta: 62 8427 0009 0020 0657 2000 0001
   z dopiskiem „Rajd Mickiewiczowski”.

  5. Trasy rajdu:
   • trasa piesza 2- dniowa:
    22.09.2012r. start godz. 1215 Tarce (przystanek JLA przy Pałacu) – Ludwinów – Podlesie – Żółków – Żerków (nocleg) – Brzostków – Śmiełów (ok. 20 km),
   • trasa piesza 1 – dniowa:
    23.09.2012r. godz.9 00 Szkoła Podstawowa Żerków – teren Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego – Brzostków – Śmiełów (ok. 8 km ),
   • trasy dowolne – piesze, rowerowe itp., jedno i dwudniowe wg propozycji grup turystycznych po zgłoszeniu do Oddziału PTTK w Jarocinie.

   Z uwagi na wiatrołomy trasy leśne mogą ulec zmianie.

  6. Organizator zapewnia:
   • nocleg na trasach 2-dniowych w warunkach turystycznych w SP w Żerkowie,
   • znaczek rajdowy,
   • gorącą herbatę lub wrzątek w piątek po przybyciu na metę i w sobotę rano (do własnych kubków),
   • ognisko
   • ciepły posiłek na zakończenie rajdu,
   • udział w konkursach z nagrodami,
   • bezpłatny wstęp do Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie,
   • potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, Odznakę Krajoznawczą Kolarską itp.
   • przewóz młodzieży autokarem po imprezie do Jarocina na koszt organizatora,
  7. Meta rajdu – park w Śmiełowie (za pałacem):
   • przyjmowanie uczestników w godz. 9:30 – 12:00
   • zwiedzanie muzeum im. A. Mickiewicza w godz. 10:00-11:30 – koniec zwiedzania {oprowadzać będzie: kol. Krystyna Zawadzka)
   • konkurs wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza – godz. 11:45,
   • wręczenie nagród dla zwycięzców w konkursach,
   • Zakończenie imprezy ok. godz. 13*. Uczestnicy rajdu odwożeni będą bezpłatnie autokarami z parkingu przy Muzeum do stacji PKP w Jarocinie.
  8. Obowiązki uczestników

Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty. Każda drużyna powinna posiadać apteczkę i latarkę. Uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny, a na trasach połączonych z noclegiem obowiązkowo materac lub karimatę oraz śpiwór lub koc i obuwie na zmianę, a także naczynie na zupę, wrzątek lub herbatę.

Wspaniałej zabawy i pogody
życzą Organizatorzy

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.

Działalność Oddziału PTTK jest oparta na społecznej działalności swoich członków. PTTK realizuje cele statutowe i zadania poprzez organizowanie i prowadzenie obsługi wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych (Statut PTTK art. 9 pkt 2 i 3). Organizacja wycieczki – rajdu opiera się na zasadzie non-profit i nie ma charakteru komercyjnego przy wykorzystaniu zaangażowania działalności wolontariuszy.

Niniejszy Regulamin należy również traktować jako ZAPROSZENIE