POWITANIE WIOSNY KOLNICZKI 8 – 09 kwietnia 2016r.

REGULAMIN RAJDU TURYSTYCZNEGO „POWITANIE WIOSNY” 2016

 1. Organizatorzy Rajdu;
  Oddział PTTK w Jarocinie
  Starostwo Powiatowe w Jarocinie
  Urząd Miejski w Jarocinie
  Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą
  Szkoła Podstawowa w Kolniczkach
 2. KOMANDOR RAJDU: Paweł Rozpendowski – tel. 515 822 060
  SEKRETARZ: Maria Szymczak
 3. Cele Rajdu;
  Popularyzacja czynnego wypoczynku w dni wolne od zajęć szkolnych.
  Zapoznanie młodzieży z turystycznymi i krajoznawczymi walorami gmin Jarocin i Nowe Miasto nad Wartą.
  Umacnianie więzi koleżeńskich wśród turystów.
  Potwierdzenie punktów do odznaki turystyki kwalifikowanej.
 4. Trasy zorganizowane;
  – Dzień pierwszy 8.04.2016 (piątek)
  Dworzec PKP Mieszków – Szypłów – Jadwigów – Kolniczki (nocleg).
  Start godz. 9.00 z Dworca PKP Mieszków – 8.04.2016 (piątek), przejście około 20 km prowadzi kol. Paweł Rozpendowski
  – Dzień drugi 9.04.2016 (sobota)
  Godz. 9.00 wyjście na trasę: Kolniczki – Zaręby – Utrata – Chocicza (Dworzec PKP).
 5. Trasy dowolne;
  – rowerowe według propozycji opiekunów grup turystycznych po uzgodnieniach z Kierownictwem Rajdu.
 6. Konkursy;
  Na mecie Rajdu odbywać się będą konkursy sprawnościowe, konkurs krajoznawczy, konkurs wiedzy o miejscach, którymi prowadzą trasy Rajdu (gmina Jarocin i Nowe Miasto nad Wartą), konkursy prac pisemnych związanych z obchodami powitania wiosny.
 7. Warunku uczestnictwa;
  a) w Rajdzie biorą udział członkowie PTTK i osoby nie zrzeszone, które dodatkowo płacą wpisowe,
  b) w Rajdzie uczestniczyć mogą drużyny młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pod opieką swoich nauczycieli.
  Pisemne zgłoszenie (listy uczestników) muszą być potwierdzone przez dyrekcję szkoły wraz z numerem polisy ubezpieczeniowej.
 8. Wpisowe i nocleg;
  a) członkowie PTTK z opłaconą składką za rok 2015 – 8 złotych,
  b) pozostali uczestnicy imprezy – 10 złotych
  c) opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłat wpisowego.
  Nocleg w sali sportowej (materac i śpiwory we własnym zakresie).
 9. Zgłoszenia
  Zgłoszenia uczestnictwa wraz z wpłatą wpisowego przyjmuje Biuro Oddziału PTTK w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 15a w poniedziałek w godzinach od 15.00 do 18.00.
  OSTATECZNY termin przyjmowania zgłoszeń 4.04.2016 r. (poniedziałek).
 10. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują;
  a) Opiekę przewodnika na trasach zorganizowanych.
  b) Znaczek Rajdu, nagrody.
  c) Gorącą herbatę lub wrzątek do własnych kubków po przybyciu na metę do szkoły i w sobotę rano.
  d) Prawo do udziału w konkursach na mecie – z nagrodami za zajęcie czołowych miejsc.
  e) Potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, Odznakę Krajoznawczą, Kolarską itp. Lub KOT.
  f) Nocleg w warunkach turystycznych.
 11. Obowiązki uczestników;
  * Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
  * Członkowie PTTK są ubezpieczeni.
  * Ubezpieczenia uczestników Rajdu nie będącymi członkami PTTK dokonuje zgłaszający we własnym zakresie w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.
  * Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty.
  * Każda drużyna powinna posiadać apteczkę i latarkę.
  * Uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny, a na trasach połączonych z noclegiem obowiązkowo materac lub karimatę i obuwie na zmianę, a także kubek na wrzątek lub herbatę.
  Drużyny szkolne wykonują opis tradycji „Powitania Wiosny”, która będzie elementem konkursowym.
 12. Zakończenie Rajdu: Nastąpi w sobotę o godzinie 13.00.
  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.

Wspaniałej zabawy i pogody
Życzą Organizatorzy

SZWAJCARIA CZESKA przez SAKSONIĘ 21.05.2016 – 22.05.2016 (sobota, niedziela) „Teraz MY”

Zbiórka przy parkingu ul. Św. Ducha w Jarocinie
Wyjazd 04.30
Dzień I 21.05.2016 Przejazd do miejscowości  Jetrichowice.Przejście szlakiem do najpiękniejszych punktów widokowych :

„Mariina Vyhlidka” (ok.1,5km). na półce skalnej jest drewniany domek, w którym możemy nieco odpocząć i rozkoszować się pięknym widokiem.

„Vileminina Stena”, taras  skalny zabezpieczony barierką.

„Rudolfuv kamen” (ok 1,5 km) to najwyżej położony punkt widokowy w tej okolicy
Mezní Louka po drodze podziwiając ruiny zbójnickiego zamku z XIV wieku. Mezny Mostek, gdzie ma rozpocząć się szlak wzdłuż rzeki Kamienicy.

Powrót  do Jetrichowic.

Przejazd na zakwaterowanie
Obiadokolacja
Śniadanie 07.30
Dzień II 22.05.2016 Spacer po Parku Narodowym Czeska Szwajcaria.

Przejazd do Mezni Louka.

Ruszamy na kilkugodzinna wycieczkę  szlakiem  do Wielkiej Pravčická Bramy –  to wyjątkowa atrakcja przyrodnicza, będąca największą naturalną bramą skalną w Europie. Jest to najpiękniejsza formacja skalna w Szwajcarii Czeskiej, która stała się symbolem całego regionu.

Początkowo jest to zwykła leśna droga, ale z czasem robi się coraz węższa, a po drodze pojawiają się coraz ciekawsze formy skalne. Również widoki stają się coraz bardziej interesujące. Punkty widokowe z na skalny kanion.

Możliwość powrotu łódką do Mezni Louka z przystani.

Powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych

Czytaj dalej SZWAJCARIA CZESKA przez SAKSONIĘ 21.05.2016 – 22.05.2016 (sobota, niedziela) „Teraz MY”