Spotkanie Gruli

Witajcie

Nasze kolejne spotkanie klubowe odbędzie się jak zwykle w pierwszą środę miesiąca 2 października 2019r. o godz. 17:00 w kawiarni Filmowej

Zarząd klubu GRULE wszystkich serdecznie zaprasza

Regulamin XXVIII TURYSTYCZNEGO RAJDU „POD PARASOLAMI”

Regulamin XXVIII TURYSTYCZNEGO RAJDU „POD PARASOLAMI”
Góra
gm. Jaraczewo
4 październik 2019r.

Regulamin Rajdu

 1. Organizatorzy rajdu:
  • Oddział PTTK w Jarocinie
  • Urząd Gminy Jaraczewo
  • Szkoła Podstawowa w Górze
 2. Kierownictwo rajdu:
  • komandor rajdu – kol. Maria Szymczak, tel.511 120 139,
   skarbnik – kol. Genowefa Kołodziejczak,
   sekretariat – kol. Maria Szymczak,
   kierownicy tras pieszych, prowadzenie konkursów – Maria Szymczak, Eugeniusz Zajdler,
 3. Cele rajdu:
  • popularyzacja turystyki na Ziemi Jaraczewskiej,
   stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, a także turystyki rodzinnej,
  • popularyzacja ochrony przyrody,
  • zapoznanie z życiem w przedwojennym zespole dworskim.
 4. Uczestnictwo:
  • w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści indywidualni,
  • młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej,
  • do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny.
  • Uczestnicy zgłaszają swój udział pisemnie podając nazwisko i imię (karta uczestnika) nr trasy wraz z wpłatą, osobiście lub za pośrednictwie poczty w Oddziale PTTK przy ul. Kościuszki 15a w Jarocinie w godzinach otwarcia: w poniedziałki (15.00 – 17.00) lub w czwartki (17.00 – 18.00zł) w terminie do 30 września 2019r. Wpisowe wynosi: 4zł – członkowie PTTK, 5zł – uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK. Młodzież niepełnosprawna z opiekunem, uczniowie szkół specjalnych, a także przodownicy turystyki kwalifikowanej opłacają wpisowe z 50% zniżką. Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty wpisowego. Wpisowe można wpłacać w kasie Oddziału w godzinach urzędowania lub na jego konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jarocinie – nr konta: 62 8427 0009 0020 0657 2000 0001 z dopiskiem „Rajd Pod Parasolami”.
 5. Trasy rajdu:
  1. trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 5km. 4.10.2019r.(piątek) start godz. 1400 Parzęczew (zbiórka przy pałacu) – dworzec PKP Góra – domek PZW Góra – cegielnia Góra – pałac w parku – kościół – Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo (filia Góra) – lub obiekty wymienione w pkt. VIII/1 – 1600 boisko Szkoły Podstawowej w Górze (meta rajdu),
  2. trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 5km. 4.10.2019r. (piątek) start godz. 1400 Łobez (zbiórka przy figurce obok domu sołtysa) – świetlica w Łobzie – krzyż w lesie na grobie poległego mieszkańca Jaraczewa Schreibera – Hubertówka – park -koścół- Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo – lub obiekty wymienione w pkt. VIII/1 – 1600 boisko Szkoły Podstawowej w Górze (meta rajdu),
  3. trasa piesza zorganizowana 1-dniowa- ok 5 km. 4.10.2019r.(piątek) start godz. 14.00 Zalesie (zbiórka obok świetlicy) – budynek dawnej szkoły – zakłady produkcyjne (widok z zewnątrz) – ul. Zaleska – park- pałac- kościół – Biblioteka Publiczna Gminy lub obiekty wymienione w pkt. VIII/1 – 1600 boisko Szkoły Podstawowej w Górze (meta rajdu),
  4. trasy dowolne piesze lub rowerowe jednodniowe wg propozycji opiekunów grup turystycznych po uprzednim uzgodnieniu z komandorem rajdu.
 6. Organizator zapewnia:
  • znaczek rajdowy,
  • tradycyjną grochówkę na mecie rajdu,
  • udział w konkursach z nagrodami, zwiedzanie szkoły,
  • potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, odznakę Krajoznawczą, Kolarską itp. lub KOT,
  • odwóz autokarem po imprezie na koszt organizatora.
 7. Meta rajdu – boisko Szkoły Podstawowej w Górze:
  • przyjmowanie uczestników 16:00,
  • zwiedzanie szkoły,
  • konkursy,
  • podsumowanie konkursów i wręczenie nagród.
 8. Konkursy:
  1. Podczas pokonywania tras wykonujemy po 1 zdjęciu grupy rajdowej na tle niżej wymienionych obiektów, za każde zdjęcie wykonane w dniu rajdu w godz. 14:00 – 16:00 grupa otrzyma na mecie 1 pkt. Zwycięży ta drużyna, która w ten sposób udowodni swą obecność przy największej liczbie niżej podanych, ciekawych miejsc na trasie.
   • figurka na skrzyżowaniu w Łobzie,
   • krzyż w lesie w Łobzie na grobie mieszkańca Jaraczewa Schreibera,
   • pałac w Parzęczewie,
   • dworzec kolejowy w Górze,
   • domek PZW w Górze, piec z kominem cegielni,
   • Hubertówka w lesie,
   • domek modrzewiowy w parku,
   • pałac w parku. pomnik poświęcony poległym mieszkańcom gminy Jaraczewo w walkach o ojczyznę w latach 1918-1920,
   • kościół parafialny, biblioteka
  2. Konkurs na najładniejszy jesiennie przystrojony parasol.
  3. Przyjazny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Góry ( wszystkie odpowiedzi zawarte będą w informacjach podawanych przez przewodników, kierowników tras, bibliotekarzy, komandora rajdu, jeden test rozwiązuje grupa zakreślając jedną prawidłową odpowiedź z czterech możliwych).
  4. Test sprawnościowy.
 9. Obowiązki uczestników:
  • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,
  • członkowie PTTK z opłaconą składką na 2013r. podlegają ubezpieczeniu,
  • ubezpieczenie uczestników rajdu nie będących członkami PTTK dokonuje zgłaszający we własnym zakresie, w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym,
  • uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty,
  • każda drużyna powinna posiadać apteczką,
  • uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny.

Wspaniałej zabawy i pogody
życzą Organizatorzy
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.

Spotkanie klubowe

Witajcie!
Nasze kolejne spotkanie klubowe odbędzie się jak zwykle w pierwszą środę miesiąca 4 września 2019r. o godz. 17:00 w kawiarni Filmowej. Na zebraniu zostanie szczegółowo omówiony program naszego sobotniego wyjazdu na Szczeliniec.

Zarząd Klubu GRULE wszystkich serdecznie zaprasza.