55 Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski Śmiełów 16-17 września 2016 r.

 1. Organizator rajdu:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział w Jarocinie

przy współudziale:

 • Starostwa Powiatowego w Jarocinie

 • Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie

 • Urzędu Miejskiego w Jarocinie

 • Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie

 • Nadleśnictwa Jarocin

 • Banku Spółdzielczego w Jarocinie

 • Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie

 1. Kierownictwo rajdu:
 • Komandor – Leszek Bajda
 • Wicekomandor – Paweł Rozpendowski
 • Sekretariat – Maria Szymczak, Genowefa Kołodziejczak
 • Skarbnik – Maria Ryba
 • Kierownik tras pieszych – M. Broda, P. Rozpendowski, A. Piasecki
 • Prowadzenie konkursów – K. Zawadzka, G. Kołodziejczak, M. Szymczak, A. Karolczak
 1. Cele rajdu:
 • Upamiętnienie pobytu Adama Mickiewicza w Śmiełowie,
 • popularyzacja turystyki na Ziemi Wielkopolskiej,
 • stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, także dla turystyki rodzinnej oraz nawiązanie do 110 lecia utworzenia PTK,
 • popularyzacja ochrony przyrody i walorów turystycznych „Szwajcarii Żerkowskiej”
 1. Uczestnictwo:
 • w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści indywidualni z kraju i zagranicy,

 • młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej,

 • do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny.

Uczestnicy zgłaszają swój udział pisemnie, podając nazwisko i imię (karta uczestnika),

nr trasy wraz z wpłatą, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Oddziale PTTK
przy ul. Kościuszki 15a w Jarocinie, w godzinach otwarcia: w poniedziałki (15
00 – 1700)  i czwartki (1700 – 1800) w terminie do 09 września 2014r.

Telefon do Oddziału: 725 696 047 lub Komandora Rajdu 607 911 165.

Wpisowe wynosi:

Trasy 1- dniowe

Trasy 2 – dniowe

Młodzież szkolna

5,00 zł

10,00 zł

Dorośli członkowie PTTK

10,00 zł

12,00 zł

Inni uczestnicy niezrzeszeni w PTTK

12,00 zł

15,00 zł

Czytaj dalej 55 Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski Śmiełów 16-17 września 2016 r.