Klub Regionalistów

Plan pracy Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej na 2017r.

Data Zadanie Koordynator Uwagi
18.I. środa g.16:15 Zebranie sprawozdawcze za okres 2012-2016r oraz zebranie wyborcze Zarządu i Komisji Rewizyjnej KRZJ na kadencję 2017-2020r. Zarząd KRZJ Muzeum Regionalne Jarocin
15.II. środa g. 16:15 Odczyt na temat: „Przechadzki przyrodnicze”. Prowadzi dr Wacław Adamiak Gertruda Witczak Barbara Jajor Muzeum Regionalne Jarocin
15. III. środa g. 16:15 Odczyt nt.”Źródła internetu w badaniach regionalnych”. Prowadzi Łukasz Witczak. Gertruda Witczak Zbigniew Zamroczyński Muzeum Regionalne Jarocin
19. IV. Piętek g. 10:00 Spotkanie z rzeźbiarzem ludowym Anna Baranowska Barbara Jajor Muzeum Regionalne Jarocin
22. IV. Sobota Spotkanie na trasie:Nowe Miasto – Hermanów Krystyna Zawadzka teren
20. V. Sobota Spotkanie wyjazdowe na trasie: Taczanów- Starygród.­­­­­ Magda Pietras Gabriela Karolczak Waldemar Kwieciński teren
21. VI. Środa Spotkanie wyjazdowe –Tarce pałac. Wspomnienia o Zb. Gorzeńskim i Skarżyńskich. Magda Pietras Gabriela Karolczak Waldemar Kwieciński teren
08. VII. Sobota
Spotkanie wyjazdowe do Rogalina. Krystyna Zawadzka teren
VII. lub VIII. Spotkanie wyjazdowe do Ciechocinek-Inowrocław (2 dni)- (termin podamy po uzgod) Gabriela Karolczak Gertruda Witczak teren
20. IX. Środa g. 16:15 Jarocińskie murale – oprowadza pracownik Muzeum Regionalnego w Jarocinie. Magdalena Pietras Andrzej Karolczak Muzeum Regionalne Jarocin
23. IX. Sobota Udział w Rajdzie im. A.Mickiewicza do Śmiełowa. Krystyna Zawadzka Śmiełów
14. X. Sobota  Spotkanie wyjazdowe na trasie: Grodziec-Turek. Krystyna Zawadzka
Andrzej Tobolski
 teren
05. XI.   Spotkanie przy grobach regionalistów i turystów jarocińskich.  Anna Baranowska  teren
09. XI.   Udział w obchodach dot.Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Jarocińskiej. Waldemar Kwieciński  teren
15. XI. środa g.16:15 Snutki golińskie – spotkanie z artystką ludową, Odczyt nt. Młyny ziemi jarocińskiej- W.Talaga Zbigniew Zamroczyński Barbara Jajor  Muzeum Regionalne Jarocin
13. XI. środa g.16:15 Zebranie sprawozdawcze KRZJ za 2017r. Wspomnienia z wakacji.  Zarząd KRZJ   Muzeum Regionalne Jarocin

Uwaga: Godziny spotkań wyjazdowych podawane będą każdorazowo po sporządzeniu regulaminu tych spotkań. Również, z przyczyn niezależnych, mogą ulec zmianie daty tych spotkań. Informacje o zmianach podawane będą na wcześniejszych spotkaniach KRZJ.

We wszystkich planowanych spotkaniach wyjazdowych mogą brać udział członkowie Klubu Regionalistów(w pierwszej kolejności), członkowie PTTK, a także sympatycy KRZJ ale z dodatkowo opłaconym ubezpieczeniem NW i OC. Na każde spotkanie wyjazdowe będzie opracowany program spotkania wraz z regulaminem. Wszystkie informacje nt. spotkań wyjazdowych udziela skarbnik KRZJ kol. Andrzej Tobolski tel. 62 747 1069 oraz prezes KRZJ kol. Krystyna Zawadzka tel. 62 747 1340. Termin zgłoszeń i wpłat – do 14 dni przed spotkaniem wyjazdowym.

Uwaga: Ponieważ w styczniu 2017r odbędą się wybory do nowego Zarządu KRZJ nazwiska i tel. podane powyżej mogą ulec zmianie.

Informujemy, iż wszelkie informacje na temat działalności Klubu Regionalistów ZJ można uzyskać w czasie zebrań Zarządu KRZJ, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek danego miesiąca w Muzeum Regionalnym w Jarocinie o godz.9,30.

Oddział PTTK w Jarocinie, ul. K. Kościuszki 15A,czynny jest w każdy roboczy poniedziałek w godz.15:00- 17:00., tel: 725 696 047. Również tam przyjmowane są składki PTTK, które należy uiścić do dn.31.III.2017r.

Do wiadomości:

 1. Zarząd Oddz. PTTK Jarocin
 2. Muzeum Regionalne Jarocin
 3. Klub Dyskusyjny Witaszyce (Biblioteka)
 4. PTH – p. Wojciech Talaga
 5. Stowarzyszenie Ochrony Zabytków

Uwaga: Niniejszy plan pracy stanowi własność intelektualną członków Zarządu Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej, został opracowany na potrzeby Klubu i nie może być udostępniany i wykorzystywany przez inne osoby i instytucje.

Plan pracy Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej na 2016r.

Data Zadanie Koordynator Uwagi
20.I. środa g.16:15 Spotkanie w ramach „Ginące zawody W. Kwieciński, K.Zawadzka Muzeum Regionalne Jarocin
17.II. środa g. 16:15 Odczyt nt. „Jarocińskie lasy” – poprowadzony przez pracownika Nadleśnictwa Jarocin G. Witczak, G. Karolczak Muzeum Regionalne Jarocin
16. III. środa g. 16:15 Odczyt nt.Patroni ulic w Jarocinie K.Zawadzka, W.Kwieciński Muzeum Regionalne Jarocin
22. IV. Piętek g. 10:00 Spotkanie wyjazdowe w ramach Międzynarodowych Dni Ochrony Zabytków na trasie: Winna Góra-Miłosław A. Baranowska, A. Tobolski teren
14. V. Sobota g. 10:00 Spotkanie wyjazdowe na trasie: Dębno – Czeszewo – piknik Zb. Zamroczyński, A. Tobolski teren
18-19. VI. g. 6:00 Spotkanie wyjazdowe na trasie: „Bydgoszcz – Inowrocław  A. Baranowska, A. Tobolski, A. Karolczak teren
17. IX. g. 10:00  Udział w Rajdzie im. A. Mickiewicza do Śmiełowa  B. Jajor, Zb. Zamroczyński Śmiełów
24. IX. Sobota g. 7:00 Spotkanie wyjazdowe do Ostrowa Lednickiego – 1050 rocznica Chrztu Polski. A. Tobolski, K. Zawadzka, G. Karolczak teren
 22. X.
sobota g. 8:00
 Spotkanie wyjazdowe na trasie: Russów – Opatówek – Kalisz (grodzisko Piastów) K.Zawadzka, A Tobolski, G. Witczak teren
18.XI. piątek g.10:00 Spotkanie wyjazdowe do Koźmina   A. Baranowska, A Tobolski, M Pietras teren
 16. XI. środa g.16:15 Zebranie sprawozdawcze z działalności KRZJ w 2016r. Zarząd KRZJ Kom. Rew. KRZJ Muzeum Regionalne Jarocin

We wszystkich planowanych spotkaniach wyjazdowych mogą brać udział członkowie Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej (w pierwszej kolejności), PTTK, a także sympatycy KRZJ ale z dodatkowo opłaconym ubezpieczeniem NW i OC. Na każde spotkanie wyjazdowe będzie opracowany program wraz z regulaminem.

Wszelkie informacje nt. spotkań wyjazdowych i opłat udziela skarbnik Zarządu KRZJ kol. Andrzej Tobolski, tel. 62 747-10-69. Termin zgłoszeń i wpłat – 14 dni przed spotkaniem wyjazdowym.

Uwaga! Koszt spotkania wyjazdowego do Bydgoszczy i termin zapisów podany zostanie na zebraniu w dn.17.II.2016r w Muzeum Regionalnym.
Informujemy, iż wszelkie informacje nt. działalności Klubu KRZJ można uzyskać w czasie zebrań Zarządu KRZJ, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Muzeum Regionalnym o godz. 9:3o.

Oddział PTTK w Jarocinie ul. T. Kościuszki 15 a, czynny w każdy roboczy poniedziałek w godz.15:oo- 17:oo i czwartek w godz.17:oo – 18:oo, tel. 725 686 047. Składki PTTK przyjmowane są w biurze Oddziału PTTK w poniedziałki
Do wiadomości:

 1. Zarząd Oddz. PTTK Jarocin
 2. Muzeum Regionalne Jarocin
 3. PTTK Jarocin
 4. Klub Dyskusyjny w Witaszycach (biblioteka)

     Uwaga. Niniejszy plan pracy stanowi własność intelektualną członków Zarządu Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej, został opracowany na potrzeby Klubu KRZJ i nie może być udostępniany i wykorzystywany przez inne osoby czy instytucje.

Plan pracy Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej na 2015r.

Data Zadanie Koordynator Uwagi
21.I. środa g.16,15 Zwiedzanie Muzeum Rocka K.Zawadzka W.Kwieciński Muzeum Rocka Jarocin
19.II. czwart. g.16,15 Odczyt nt: „ Ulice Jarocina” – W.Talaga
Uwaga! Wyjątkowo w czwartek.
K.Zawadzka
Zb.Zamroczyński
Muz.Reg. Jarocin
18.III. środa
g.16,15
Odczyt nt: „Sokoły pow. i miasta Jarocin” – A.Tobolski A.Tobolski
Zb.Zamroczyński
Muz.Reg.
Jarocin
18.IV.
g.
sobota
Spotkanie wyjazdowe na trasie Rusko– Bruczków – Borek Wlkp. K.ZawadzkaA.TobolskiT.Grobelny gm.Jaracz.- Borek
…..V.g.08,3o Spotkanie wyjazdowe do Kórnika – (zamek, arboretum). (dokładna data wyjazdu uzależniona od otwarcia całego arboretum) K.ZawadzkaA.TobolskiW.Kwieciński Kórnik
….VI.g.09,oo Spotkanie wyjazdowe na trasie – Koszuty- Winna Góra- Miłowsław K.ZawadzkaA.TobolskiG. Witczak teren
19-20-21 . VIIIg.07,oo Spotkanie wyjazdowe na trasie – Kotlina Jeleniogórska i Kamiennogórska. K.ZawadzkaA.TobolskiA.Baranowska teren
* IX.*30.IX.środag.8,oo Rajd im.A.Mickiewicza do ŚmiełowaSpotkanie wyjazdowe na trasie – Rydzyna – Leszno *A.Karolczak*A.TobolskiM. PietrasK.Zawadzka Śmiełówteren
21.X.środag. 8,oo Spotkanie wyjazdowe w Dobrzycy A.BaranowskaA.TobolskiK.Zawadzka Dobrzyca
* XI.*18.XI.środag.14,oo Udział w imprezach rocznicowych (Powstanie Wlkp.,Świeto Niepodleg.)Spacer po cmentarzach w Jarocinie ,(groby powst.,zasłużonych i turystów-regionalistów). G. WitczakK.ZawadzkaG.Karolczak Cment.
16.XII.środag.16,15 Zebranie sprawozdawcze za 2015r. K.ZawadzkaA.TobolskiW.Kwieciński Muz.Reg.Jarocin

      Zarząd pragnie poinformować, iż członkowie i sympatycy mogą brać udział dobrowolnie, indywidualnie lub grupowo, we własnym zakresie w : rajdach, imprezach organizowanych przez Zarząd Oddz.PTTK w Jarocinie, uroczystościach rocznicowych organizowanych przez miejskie, gminne i powiatowe władze samorządowe, inne towarzystwa, kluby i instytucje (np. Muzea Regionalne w Jarocinie, Śmiełowie, TPPW, PTH , KD w Witaszycach).

     We wszystkich planowanych spotkaniach wyjazdowych mogą brać udział członkowie Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej ( w pierwszej kolejności), PTTK, a także sympatycy KRZJ ale z dodatkowo opłaconym na dany wyjazd ubezpieczeniem NW i OC. Na każde spotkanie wyjazdowe będzie opracowany program wraz z regulaminem.

     Wszelkie informacje na temat spotkań wyjazdowych i opłat za udział w nich udziela skarbnik Zarządu KRZJ kol. Andrzej Tobolski, tel. (62) 747-10-69.

      Termin zgłoszeń i wpłat – 14 dni przed wyjazdem.

     UWAGA! Wstępny koszt spotkania wyjazdowego do Kotliny Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej podany będzie na spotkaniu KRZJ w dn. 18.II.2015r.

     Informujemy , że w razie wątpliwości wszelkie informacje na temat działalności Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej można uzyskać w czasie zebrań Zarządu KRZJ, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, o godz.9,3o w Muzeum Regionalnym w Jarocinie (Ratusz).

     Biuro Zarządu Oddz.PTTK w Jarocinie ul. T.Kościuszki 15 a, czynne jest w każdy roboczy poniedziałek ,godz.15,oo-17-oo i czwartek godz.17,oo – 18,00. Tel. 725686 047. Składki PTTK przyjmowane są w biurze Oddz.PTTK w poniedziałki.

Do wiadomości:

 1. Zarząd Oddz. PTTK Jarocin
 2. Muzeum Regionalne Jarocin
 3. Klub Dyskusyjny Witaszyce (Biblioteka)
 4. PTH Jarocin

Uwaga: Niniejszy plan pracy stanowi własność intelektualną członków Zarządu Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej, został opracowany na potrzeby Klubu i nie może być udostępniany i wykorzystywany przez inne osoby i instytucje.