Sprawozdanie z odbytego w dniu 28 maja 2016r. III Rajdu Turystycznego im. Stefana Hajzera w Jarocinie

     W dniu 28 maja 2016 r. odbył się III Rajd Turystyczny im. Stefana Hajzera w Jarocinie. Organizatorami tej imprezy turystycznej byli: Oddział PTTK w Jarocinie, Bank Spółdzielczy w Jarocinie, Urząd Miejski w Jarocinie, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach, „Jarota Sport” Sp. z o.o. w Jarocinie, Kino „Echo” w Jarocinie, Nadleśnictwo Jarocin.

     Celem rajdu było upamiętnienie działacza PTTK Stefana Hajzera – mieszkańca Ziemi Jarocińskiej, uczczenie 110 rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego PTK, uczczenie Roku Krajoznawstwa Polskiego oraz realizacja hasła ZG PTTK „Turystyka Łączy Pokolenia”, jak również popularyzacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym od pracy i zajęć szkolnych.

Czytaj dalej Sprawozdanie z odbytego w dniu 28 maja 2016r. III Rajdu Turystycznego im. Stefana Hajzera w Jarocinie