Wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy i muzeum HYDROPOLIS we Wrocławiu

z klubem górskim GRULE 7 grudnia 2019 r. (sobota)

Organizatorzy:
Arek Wojtaszak, Jola Brajer

Koszt uczestnictwa:
58 zł bez zniżki
52 zł, uczniowie, studenci, emeryci i renciści.

W cenie:
przejazd autokarem, wstęp do muzeum z przewodnikiem, ubezpieczenie. Zapisy i wpłaty w każdy poniedziałek oddziale Pttk w JOKU pokój 33 od godz. 15:00 do 17:00 lub na zebraniu 6 listopada w Kawiarni Filmowa 17:00 – 18:00

Program wyjazdu:

 • godz. 8.00 wyjazd autokarem z Jarocina z przystanku JLA (stary dworzec PKS)
 • przyjazd do Wrocławia
 • 11:30 zwiedzanie muzeum Hydropolis z przewodnikiem (2 godziny)
 • czas wolny około 2 godzić w Galerii,
 • 16:30 czas wolny na Jarmarku
 • Powrót w godzinach wieczornych 21:00-22:00

Zapisy do 6 listopada 2019

Kontakt: 781-960-444 do godziny 19:00

Warunki uczestnictwa

Organizatorem wyprawy jest Klub Turystów Górskich „GRULE” przy Oddziale Pttk w Jarocinie,

 • Przed zapisaniem się na wyprawę, należy zapoznać się z jej warunkami i programem,
 • Organizowane są dla wszystkich osób, lecz członkowie zrzeszeni w Pttk posiadają pierwszeństwo zapisu na imprezę,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatora,
 • Uczestnicy wyprawy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność,
 • Wyprawy organizowane przez KTG „GRULE” przy oddziale Pttk w Jarocinie są imprezami, niedochodowymi i są wyprawami Statutowymi. Odbywają się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują opiekunowie wyprawy,
 • Uczestnik imprezy zobowiązany jest do podania numeru telefonu i danych potrzebnym do ubezpieczenia. Powinien także posiadać numer telefonu komórkowego organizatorów wyprawy,
 • KTG GRULE opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy,
 • Dokonanie opłat za wyprawę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Regulamin wyjazdu do Wrocławia

 1. Przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie.
 2. Poinformować organizatora wyprawy o ewentualnym złym samopoczuciu.
 3. W czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody organizatora.
 4. Dbać o czystość i porządek w miejscach w których się przebywa.
 5. Za szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą osoby winne.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe uczestnika w przypadku ich zapomnienia, zagubienia czy kradzieży.
 7. Uczestnicy wyprawy powinni stosować się do wskazówek organizatora.
 8. Organizator ma prawo do zmiany programu wycieczki w czasie jej trwania.
 9. Osoby niepełnoletnie oraz osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych mogą uczestniczyć w wycieczce jedynie pod opieką rodzica, członka rodziny lub innego jej przedstawiciela ustawowego, który ponosi za nie odpowiedzialność.
 10. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadkach po spożyciu alkoholu oraz w innych przypadkach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,
 11. Uczestnicy wyprawy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.