XVIII ZLOT WIELKOPOLSKIEGO POROZUMIENIA KLUBÓW GÓRSKICH PTTK 14-15-16 CZERWCA 2019 JAROCIN

Organizator:

Klub Turystyki Górskiej „GRULE”
działający przy oddziale PTTK w Jarocinie

Kierownictwo Zlotu:

Arek Wojtaszak- komandor
Jola Brajer- zastępca komandora
Mirka Mickiewicz- sekretariat
Dorota Maćkowiak- kwatermistrzostwo

Baza Zlotu:

Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne,
ul. Jarocińska 35,63-210 Żerków
PS: +52° 3′ 46.64″, +17° 33′ 59.22″

PROGRAM ZLOTU

14 czerwca 2019 r. piątek

18:00- 18:30 przyjazd i zakwaterowanie
18:30 spotkanie delegatów
20:00 kolacja

15 czerwca 2019 r. sobota

9:00 śniadanie
9:00 – 9:30 przyjazd i zakwaterowanie pozostałych uczestników
10:00 wyjazd autokarem
10:30 zwiedzanie Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie
12:30 posiłek
14:00 zwiedzanie Ośrodka Edukacji Leśnej W Czeszewie
15:30 wyjazd do Żerkowa (przystanek na zakupy DINO)
czas wolny
19:00 impreza integracyjna

16 czerwca 2019 r. niedziela

9:00 śniadanie
10:00 wyjazd autokarem do Jarocina
10:30 zwiedzanie jarocińskiego Browaru „Rock browar Jarocin”
11:30 zwiedzanie Spichlerza Polskiego Rocka
13:00 posiłek
Spacer pod Pałac Radolińskich, gdzie zostanie zrobione zdjęcie pamiątkowe.
Wyjazd autokarem do ośrodka w Żerkowie,

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie listy uczestników zawierających imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania do dnia 17 maja 2019 r. na adres: arkadiuszwojtaszak@gmail.com
Koszt uczestnictwa:
3 dniowy 220 zł (piątek, sobota, niedziela)
2 dniowy 140 zł (sobota, niedziela)
wpłata na konto: Arkadiusz Wojtaszak
61 8427 0009 0021 7769 3000 0001 z dopiskiem „Zlot”

Świadczenia organizatora:
Noclegi (1 lub 2), 1 kolacja, impreza integracyjna,
2 śniadania,
2 posiłki w czasie zwiedzania
Transport autokarem 15 i 16 czerwca 2019 r.

Uwagi końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany programu Zlotu z przyczyn jemu niezależnych.

Czytaj dalej XVIII ZLOT WIELKOPOLSKIEGO POROZUMIENIA KLUBÓW GÓRSKICH PTTK 14-15-16 CZERWCA 2019 JAROCIN