REGULAMIN XXV TURYSTYCZNEGO RAJDU „POD PARASOLAMI”

REGULAMIN

XXV TURYSTYCZNEGO RAJDU

POD PARASOLAMI”

Gola

gm. Jaraczewo

30 wrzesień 2016r.

REGULAMIN RAJDU

plakat-rajd-gola-2016r

I. Organizatorzy rajdu

 • Oddział PTTK w Jarocinie
 • GZEAS Jaraczewo
 • Starostwo Jarocin
 • Bank Spółdzielczy Jarocin
 • Zespół Szkół w Jaraczewie (SP Gola, Gim. Jaraczewo)
 • Sala K&M Glinkowscy Jaraczewo

II. Kierownictwo rajdu:

 • komandor rajdu – kol. Teodor Grobelny (662 716 781),
 • skarbnik – kol. Maria Ryba, Genowefa Kołodziejczak
 • sekretariat – kol. Maria Szymczak,
 • kierownicy tras pieszych – kol. Paweł Grodzki, kol. Krystyna Zawadzka,
 • prowadzenie konkursów – K. Zawadzka, Maria Szymczak, Teodor Grobelny.

III. Cele rajdu:

 • popularyzacja turystyki na Ziemi Jaraczewskiej,
 • stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, a także turystyki rodzinnej,
 • popularyzacja ochrony przyrody,
 • zapoznanie się z zabytkami okolic Goli.

IV. Uczestnictwo:

 • w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści indywidualni,
 • młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej,
 • do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny.

Uczestnicy zgłaszają swój udział pisemnie podając nazwisko i imię na karcie uczestnika, nr trasy wraz z wpłatą, osobiście lub za pośrednictwie poczty w Oddziale PTTK przy ul. Kościuszki 15a w Jarocinie w godzinach otwarcia: w poniedziałki (15.00 – 17.00), czwartki (17.00 – 18.00zł) lub do komandora rajdu w terminie do 23 września 2016r. Wpisowe wynosi: 4zł – członkowie PTTK, 5zł – uczestnicy rajdu nie

będący członkami PTTK. Młodzież niepełnosprawna z opiekunem, uczniowie szkół specjalnych, a także przodownicy turystyki kwalifikowanej opłacają wpisowe z 50% zniżką. Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty wpisowego. Wpisowe można wpłacać w kasie Oddziału w godzinach urzędowania lub na jego konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jarocinie – nr konta: 62 8427 0009 0020 0657 2000 0001 z dopiskiem „ Rajd Pod Parasolami”.

V. Trasy rajdu:

 1. Trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 5km.
  30.09.2016r.(piątek)
  start godz. 1400 Jaraczewo (zbiórka w parku) – rynek w Jaraczewie – obelisk obok cmentarza w Jaraczewie – ul. Topolowa – Łukaszewo – Gola- 1600 plac przed Szkołą Podstawową w Goli w parku (meta rajdu).
 2. Trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 4km.
  30.09.2016r.( (piątek)
  start godz. 1400 Wojciechowo (zbiórka przy stacji PKP) –Łukaszewo–Gola – 1600plac przed Szkołą Podstawową w Goli w parku (meta rajdu).
 3. Trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 4km.
  30.09.2016r.(. (piątek)
  start godz. 1400 Niedźwiady (zbiórka przy placu zabaw) – Gola II – Gola I- 1600plac przed Szkołą Podstawową w Goli w parku (meta rajdu).
 4. Trasy dowolne piesze lub rowerowe jednodniowe wg propozycji opiekunów grup turystycznych po uprzednim uzgodnieniu z komandorem rajdu.

VI. Organizator zapewnia:

 • znaczek rajdowy,
 • tradycyjną grochówkę na mecie rajdu,
 • udział w konkursach z nagrodami,
 • potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, odznakę Krajoznawczą, Kolarską itp. lub KOT,
 • odwóz autokarem po imprezie na koszt organizatora.

VII. Meta rajdu: plac przed Szkołą Podstawową w Goli, plan zakończenia:

 • przyjmowanie uczestników 1600,
 • pisemny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Goli,
 • konkurs sprawnościowy,
 • podsumowanie konkursów i wręczenie nagród
 • tradycyjna grochówka
 • odwóz uczestników rajdu.

VIII. Konkursy:

 1. Podczas pokonywania trasy wykonujemy zdjęcia swojej grupy rajdowej na tle kilku charakterystycznych obiektów na trasie rajdowej. Drużyny, które w ten sposób udowodnią swą obecność na wyznaczonej trasie otrzymają nagrody.
 2. Konkurs na najładniej jesiennie przystrojony parasol.
 3. Przyjazny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Goli ( wszystkie odpowiedzi zawarte będą w informacjach podawanych przez kierowników tras, komandora rajdu), jeden test rozwiązują 3-osobowe reprezentacje poszczególnych grup rajdowych zakreślając jedną prawidłową odpowiedź z czterech możliwych).
 4. Test sprawnościowy.

IX. Obowiązki uczestników:

 • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,
 • członkowie PTTK z opłaconą składką na 2016r. podlegają ubezpieczeniu,
 • ubezpieczenie uczestników rajdu nie będących członkami PTTK dokonuje zgłaszający we własnym zakresie, w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym,
 • uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty,
 • każda drużyna powinna posiadać apteczką,
 • uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny.

Wspaniałej zabawy i pogody

życzą Organizatorzy

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.