Jak zapisać się do PTTK

Aby przynależeć do PTTK należy przyjść do Oddziału PTTK w Jarocinie, Plac Muzyki Rockowej 1, pokój 33 aby opłacić składkę. Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30×40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe. Po trwających kilka minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

 1. Wszyscy członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce ubezpieczenia.
 2. wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
 3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
 4. brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
 5. nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz na stronie www.pttk.pl.

Od 2020 roku składka roczna wynosi:

 • składka normalna– 65zł + jednokrotne wpisowe w wysokości 15 zł
 • składka ulgowa – 40zł + jednokrotne wpisowe 8 zł
 • składka ulgowa młodzieżowa – 30 zł.  + jednokrotne wpisowe 6 zł

Członek PTTK posiadający ważną legitymację jest ubezpieczony przez całą dobę, również w życiu prywatnym (a więc w czasie nie związanym z imprezą PTTK).

Kto może być członkiem PTTK?

 1. obywatel Polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
 2. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK – jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.