Wyprawa do zamku w Mosznej

Klub górski GRULE organizuję 21 kwietnia 2018r.
(sobota)
wyprawę do zamku w Mosznej i Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach

Organizatorzy:
Jola Brajer
Arek Wojtaszak

Program wyprawy:

 • godz. 6.00 wyjazd autokarem z Jarocina ul. Moniuszki (parking autobusowy Grzelak)
 • godz. 10.00 przyjazd do Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach (zwiedzanie z przewodnikiem obozu pracy do godziny 11:30, czas wolny do 12:30)
 • godz. 14.00 przyjazd do zamku Mosznej,
 • godz. 14.40 Zwiedzanie zamku z przewodnikiem
 • Powrót w godzinach wieczornych

Koszt uczestnictwa 82 zł od osoby.

W cenie:
przejazd autokarem,
bilet wstępu do zamku i muzeum z przewodnikiem
ubezpieczenie

Warunki uczestnictwa

 • Organizatorem wyprawy jest Klub Turystów Górskich „GRULE” przy Oddziale PTTK w Jarocinie,
 • Organizator ma prawo do zmiany planów wyprawy,
 • Uczestnicy wyprawy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność,
  Wyprawy organizowane przez KTG „GRULE” przy oddziale PTTK w Jarocinie są imprezami, niedochodowymi i są wyprawami Statutowymi. Odbywają się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują opiekunowie wyprawy,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadkach po spożyciu alkoholu oraz w innych przypadkach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,
 • KTG GRULE opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy.

Czytaj dalej Wyprawa do zamku w Mosznej