Wiesława Cieślak- Grzeszczyk – Cześć jej pamięci.

W czwartek 24 stycznia 2019 r. zmarła Wiesława Cieślak- Grzeszczyk zasłużona działaczka Oddziału PTTK w Jarocinie. Pogrzeb odbył się w sobotę, 26 stycznia 2019 r. w Brzóstkowie.

WIESŁAWA CIEŚLAK-GRZESZCZYK – urodziła się 03 października 1939 r. w Jarocinie. Była wychowawcą wielu pokoleń młodzieży w dziedzinie czynnej turystyki oraz krajoznawstwa polskiego. Była niestrudzoną i aktywną działaczką Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jarocinie oraz ruchu turystycznego w Wielkopolsce od 1965 roku. Jako Przodownik Turystyki Pieszej od roku 1970 do końca życia organizowała imprezy turystyczne w miejscu pracy, wśród młodzieży i aktywu turystycznego. Jako przodownik opracowywała interesujące trasy turystyczne piesze z atrakcyjnymi miejscami zwiedzania. Dbała o systematyczne potwierdzanie punktów z przebytych tras turystycznych, przy czym była też autorką wielu tematycznych konkursów wiedzy z zakresu ochrony przyrody i krajoznawstwa. Od roku 1970 była również aktywnym Strażnikiem Ochrony Przyrody do momentu rozwiązania organizacji w roku 2002. W latach 2005 do 2013 była Prezesem Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK w Jarocinie. Od roku 2012 organizowała wyprawy górskie do Tatr Słowackich, okolic Zakopanego i Beskidu Sądeckiego. Była czynnym działaczem Klubu Górskiego PTTK „Grule” w Jarocinie. Wcześniej pełniła funkcję Prezesa Koła PTTK przy Powiatowej Radzie Narodowej w Jarocinie, Przewodniczyła Komisji Młodzieżowej oraz Przewodniczyła Komisji Turystyki Pieszej Oddziału. W pracy pomagała innym działaczom turystycznym należąc do aktywu Oddziału PTTK w Jarocinie. W kraju i za granicą szerzyła idee polskiego ruchu turystycznego. Zawsze z ciekawymi pomysłami była przyjazna i pomocna dla młodzieży.

Odznaczona między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 40. Lecia Polski Ludowej, Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju województwa kaliskiego”, Medalem „Za zasługi w rozwoju Ziemi Jarocińskiej”, Złotą Odznaką Honorowa „Przyjaciel dziecka”, Złotą Odznaka Honorową „Zasłużony działacz TPD”, Złotą Odznaką Honorową PTTK, Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, Odznaką Honorową 100 Lecia Zorganizowanej Turystyki w Polsce a ostatnio ministerialną Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”.Na postawie uchwały Walnego Zjazdu Oddziału PTTK w Jarocinie była pretendentem do otrzymania Godności Członka Honorowego PTTK w Warszawie.

Do końca życia jako osoba życzliwa i pracowita wiernie służyła organizacji i społeczeństwu.Stale był przy niej mąż Antoni Grzeszczyk, który pomagał w wielu pracach.

Cześć jej pamięci. Spoczywaj w pokoju.