20 lutego 2020 – Zebranie członków Oddziału PTTK

Pan Leszek Bajda

Na podstawie Statutu PTTK z dnia 07.04.2018r. art. 52, pkt. 2. Zarząd Oddziału PTTK w Jarocinie zwołuje zebranie członków Oddziału PTTK w dniu 20 lutego 2020r. (czwartek) godz. 17:00 w pierwszym terminie, w drugim terminie – 17:15, w Sali kominkowej Jarocińskiego Ośrodka Kultury, Plac Festiwalu Muzyki Rokowej 1 w Jarocinie.

Porządek obrad:

  1. Stwierdzenie Quorum zebrania.
  2. Omówienie aktualnej sytuacji w oddziale.
  3. Wybór Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie.