Ostatnie pożegnanie Andrzeja Lisona

     W dniu 14 marca 2014 roku na Cmentarzu Katolickim w Jarocinie, pożegnaliśmy Kolegę Andrzeja Lisona, długoletniego członka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz działacza Oddziału PTTK w Jarocinie

      Kolega Andrzej Lison urodził się 9 stycznia 1937 roku w Jarocinie. W roku 1954 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie. Od roku 1954 studiował na Politechnice Poznańskiej – Wydział Elektryczny, którą ukończył w roku 1959 jako magister inżynier elektryk. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1959 w Zakładach Lniarskich „Lenwit” (późniejsze Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Lenwit”) w Witaszycach, gdzie jako główny energetyk pracował do 1994 r. Następnie od 17 października 1994 r. pracował w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, jako Inspektor w Wydziale Inwestycji. W roku 2002 przeszedł na emeryturę.

Czytaj dalej Ostatnie pożegnanie Andrzeja Lisona