Ostatnie pożegnanie Andrzeja Lisona

     W dniu 14 marca 2014 roku na Cmentarzu Katolickim w Jarocinie, pożegnaliśmy Kolegę Andrzeja Lisona, długoletniego członka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz działacza Oddziału PTTK w Jarocinie

      Kolega Andrzej Lison urodził się 9 stycznia 1937 roku w Jarocinie. W roku 1954 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie. Od roku 1954 studiował na Politechnice Poznańskiej – Wydział Elektryczny, którą ukończył w roku 1959 jako magister inżynier elektryk. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1959 w Zakładach Lniarskich „Lenwit” (późniejsze Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Lenwit”) w Witaszycach, gdzie jako główny energetyk pracował do 1994 r. Następnie od 17 października 1994 r. pracował w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, jako Inspektor w Wydziale Inwestycji. W roku 2002 przeszedł na emeryturę.

       Od najmłodszych lat interesowała Go turystyka i już w lipcu 1961 wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w którym działał ponad 50 lat. Był miłośnikiem gór. W latach osiemdziesiątych minionego wieku kilkunastokrotnie uczestniczył w Rajdach Przyjaźni w Tatrach zdobywając Rysy, Orlą Perć, Świnicę, Kasprowy Wierch, Zawrat oraz inne szczyty i przełęcze. Pokonywał również trasy górskie w Beskidach, Bieszczadach i Sudetach, częstokrotnie w towarzystwie rodziny. W ramach organizowanych imprez przez Klub Górski PTTK „Grule”, kilkakrotnie uczestniczył w wędrówkach na Ślężę. We wrześniu 2012 r. brał udział w wyprawie do Zakopanego i na Słowację. Kolega Andrzej Lison, jako wielki pasjonat gór, potrafił zaszczepić miłość do wędrówek górskich w całej swojej rodzinie i to począwszy od żony, dzieci i wnuków. Ostatnią wyprawę rodzinną odbył w maju 2013 roku na Zlocie Turystów Górskich w Przesiece. Kolega Andrzej oprócz wędrowania po górach był także aktywnym rowerzystą. Kilkakrotnie brał udział w rajdach rowerowych np. Poznajemy Parki Krajobrazowe Wielkopolski, Rajdy Papieskie organizowane przez sąsiednie oddziały PTTK. Brał udział w pielgrzymkach rowerowych do Częstochowy (trasa z Jarocina na Jasną Górę i z powrotem) i do Lichenia. Były to pielgrzymki dzienne, na których etap przekraczał 100 kilometrów. Pomimo zmęczenia był zawsze uśmiechnięty i pomagał innym.

     Przez wiele lat był aktywnym działaczem Oddziału PTTK w Jarocinie. W roku 1999 był jednym z założycieli Klubu Górskiego PTTK „Grule” i był pierwszym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tego klubu. Działał aktywnie w Zarządzie Oddziału PTTK w Jarocinie, gdzie od roku 2005 do 2009 był księgowym oddziału, a w latach 2009 do 2013 pełnił funkcję Skarbnika. Z tej funkcji wywiązywał się perfekcyjnie, solidnie wypełniając obowiązki wolontariusza. W obecnej kadencji władz Oddziału PTTK w Jarocinie, był członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK. Kolegę Andrzeja cechowała wielka kultura osobista, życzliwość, serdeczność i skromność. Bardzo aktywnie uczestniczył w organizowaniu corocznych imprez turystycznych, takich jak: Ogólnopolskie Rajdy Mickiewiczowskie do Śmiełowa, Rajdy „Pod Parasolami”, Rajdy „Krasnali” itp. Za swoją działalność w PTTK został uhonorowany podziękowaniami i odznaczeniami turystycznymi. Jako jeden z dwóch członków jarocińskiego PTTK posiadał odznakę „50 Lat w PTTK”. Zarząd oddziału złożył wniosek o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PTTK w Warszawie, która zostanie wręczona pośmiertnie najbliższej osobie.

     Kolego Andrzeju! Za to wszystko serdecznie Tobie dziękujemy. Taki też pozostaniesz w naszej pamięci. Spoczywaj w pokoju!