Kalendarz Imprez

RAMOWY PLAN PRACY
Oddziału PTTK w Jarocinie na rok 2022

L.p. Nazwa zadania Termin realizacji
1 „Na czerwonym
szlaku – pieszy rajd
turystyczny”.
Zakończony
zwiedzaniem
Ośrodka szkółkarsko
– nasiennego
Nadleśnictwa
Jarocin.
12 sierpnia
2 60 Ogólnopolski Rajd
Mickiewiczowski do
Śmiełowa
30 września do
1 października
3 XIX Rajd
Turystyczny „Pod
Parasolami”
7 października
4 VII Rajd Turystyczny
im. Stefana Hajzera
w Rudawy
Janowickie
15 października
5 Zaduszki PTTK listopad
6 Wigilia PTTK 12 grudnia

RAMOWY PLAN PRACY
Oddziału PTTK w Jarocinie na rok 2019

L.p. Nazwa zadania Termin realizacji
1 Odczyt dr Jakuba Staszaka o Powstaniu Wielkopolskim, promocja książki i biuletynu Pamiątki naszych dziejów. Zarząd Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej – 16 stycznia 2019. Godz. 16.15 Muzeum Regionalne w Jarocinie.
2 Odczyt dr Wacława Adamiaka nt. Wszystko o dębach. Zarząd KRZJ – 20 luty 2019. Godz. 16.15 Muzeum Regionalne w Jarocinie.
3 Odczyt dr Jadwigi Pieńczewskiej nt. Architektura Jarocina. Zarząd KRZJ – 20 marca 2019. Godz. 16.15 Muzeum Regionalne w Jarocinie.
4 Spotkanie wyjazdowe do Poznania – dwa zamki: królewski i cesarski. Zarząd KRZJ – 13 kwietnia 2019.
5 Spotkanie wyjazdowe do Łodzi. Zarząd KRZJ – 11 maja 2019.
6 Wyjazd na Śnieżkę Klub Górski „Grule” – 01 czerwca 2019.
7 Zlot Wielkopolskiego Porozumienia Klubów Górskich. Klub Górski „Grule” PTTK – 14 – 16 czerwca 2019.
8 Spotkanie wyjazdowe na trasie Przygodzice – Antonim. Zarząd KRZJ – 15 czerwca 2019.
9 6 Rajd im. Stefana Hajzera z metą w Tarcach. Zarząd Oddziału PTTK – 29 czerwca 2019. Komandor Genowefa Kołodziejczak.
10 Spotkanie wyjazdowe do Kościana. Zarząd KRZJ – 14 września 2019.
11 58 Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski do Śmiełowa. Zarząd Oddziału PTTK – 20-21 września 2019. Komandor Leszek Bajda.
12 Spotkanie wyjazdowe do Gołuchowa Zarząd Oddziału PTTK – 28 września 2019.
13 28 Rajd „Pod parasolami” z metą w Górze. Zarząd Oddziału PTTK – 04 października 2019 r. Komandor Maria Szymczak.
14 Wyjazd do Pilchowic k./Jeleniej Góry. Klub Górski „Grule” – październik 2019.
15 Odczyt nt. Kościoły Jarocina. Zarząd KRZJ – 16 października 2019. Godz.16.15 Muzeum Regionalne w Jarocinie.
16 Klubowe Zaduszki. Zarząd KRZJ – 03 listopada 2019. Godz. 10.00 Cmentarze Jarocina.
17 Udział w obchodach rocznicy powołania w 1918 r. Rady Żołnierskiej w Jarocinie. Zarząd KRZJ – 09 listopada 2019.
18 Odczyt Mirosławy Pieńczewskiej nt. Germanizacja na Ziemi Jarocińskiej. Zarząd KRZJ – 20 listopada 2019. Godz. 16.15 Muzeum Regionalne w Jarocinie.

Działalność Oddziału PTTK jest oparta na społecznej działalności swoich członków. PTTK realizuje cele statutowe i zadania poprzez organizowanie i prowadzenie obsługi wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych (Statut PTTK art. 9 pkt 2, 3, 6 i 9). Organizacja wycieczki – rajdu opiera się na zasadzie non-profit i nie ma charakteru komercyjnego przy wykorzystaniu zaangażowania działalności wolontariuszy.

RAMOWY PLAN PRACY
Oddziału PTTK w Jarocinie na rok 2018

L.p. Nazwa zadania Termin realizacji
1 Odczyt K.Pachciarz nt. Redaktorzy i Kolporterzy „Dla ciebie Polsko” 17 stycznia 2018, Zarząd Klubu Regionalistów
2 Odczyt P. Dolata nt. „Ptaki naszego regionu” 21 luty 2018, Zarząd Klubu Regionalistów
3 Odczyt K. Pachciarz nt. „Mieszkańcy Ziemi Jarocińskiej w obozach NKWD 21 marzec 2018, Zarząd Klubu Regionalistów
4 Rajd Turystyczny „Na powitanie wiosny” – Wilkowyja.
Rajd „Na powitanie wiosny”
13 kwietnia 2018 Zarząd Oddziału
5 Cykl „Ginące zawody” – piekarnictwo spotkanie w Pleszewie 18 kwietnia 2018, Zarząd Klubu Regionalistów
6 Spotkanie na trasie Rakoniewice – Wolsztyn 12 maja 2018, Zarząd Klubu Regionalistów<
7 5 Rajd Turystyczny im. Stefana Hajzera. 26 maj 2018 Zarząd Oddziału Maria Ryba
8 Spotkanie na trasie Ląd – Pyzdry 03 lub 23 czerwca 2018, Zarząd Klubu Regionalistów
9 Spotkanie wyjazdowe Ogrodziska Wlkp. 24 czerwca 2018 Zarząd Oddziału, Genowefa Kołodziejczak
10 Spotkanie na trasie Żagań – Park Mużakowski lub Warszawa 28 do 29 lipiec 2018, Zarząd Klubu Regionalistów
11 Spotkanie Turystyczno-Krajoznawcze , Rokitno – Łagów- Międzyrzecz – Nowy Tomyśl. 31 sierpnia do 02 września 2018 Zarząd Oddziału, Genowefa Kołodziejczak
12 Spotkanie na trasie Ostrów Wlkp. i okolice 15 września 2018, Zarząd Klubu Regionalistów
13 57 Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski do Śmiełowa. 21-22 września 2018 Zarząd Oddziału, Leszek Bajda
14 27 Rajd Turystyczny „Pod Parasolami” – meta Jaraczewo. 05 października 2018 Zarząd Oddziału, Jarosław Podkówka tel. 792 661 009
15 Wyjazd na „Dni Karpia” do Milicza. 06 październik a 2018, Zarząd Oddziału, Maria Szymczak
16 Odczyt Marzeny Jankowskiej nt. „Park w Jarocinie – założenie, inwentaryzacja i rewitalizacja 17 października 2018, Zarząd Klubu Regionalistów
17 Spotkanie z cyklu „Klubowe Zaduszki” 04 listopada 2018, Zarząd Klubu Regionalistów
18 Rajd ku czci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. listopad 2018, Zarząd Oddziału PTTK
19 Odczyt A. Gogulskiego nt. „Działacze i społecznicy Ziemi Jarocińskiej w XIX i XX wieku 21 listopada 2018, Zarząd Klubu Regionalistów
20 Spotkanie grudniowe – sprawozdawcze z działalności Klubu Regionalistów PTTK Ziemi Jarocińskiej w 2018 r. 12 grudnia 2018 r., Zarząd Klubu Regionalistów
21 Udział członków PTTK w innych imprezach i rajdach turystycznych organizowanych przez inne odziały PTTK z Wielkopolski i pozostałej części kraju. W ciągu roku 2018

RAMOWY PLAN PRACY
Oddziału PTTK w Jarocinie na rok 2017

Planowana realizacja innych zadań

L.p Nazwa zadania Termin realizacji Komandor Rajdu (imprezy)
1.  Zjazd Oddziału PTTK w Jarocinie  17.00 (pierwszy termin)  Sala Nr 30 Starostwa Powiatowego – Zarząd Oddziału.
2.  Rajd Turystyczny „Na powitanie wiosny” – Gmina Jarocin, Cielcza  28-29 kwietnia  2017 Paweł Rozpendowski
3.  IV Rajd Turystyczny im. Stefana Hajzera – Gmina Jarocin, Wilkowyja  20 maja 2017 Paweł Rozpendowski
4.  56 Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski do Śmiełowa  22-23 września 2017 Leszek Bajda
5.  25 Rajd Turystyczny „Pod parasolami” – Gmina Jaraczewo  06 października 2017 Teodor Grobelny
6.  Rajd ku czci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – Gmina Jarocin, Siedlemin  04 listopada 2017 Paweł Rozpendowski
7.  Udział członków PTTK w innych imprezach i rajdach turystycznych organizowanych przez nasze kluby i koła oraz inne odziały PTTK z Wielkopolski i pozostałej części kraju  W ciągu roku 2017
  1. Udział w akcjach sprzątania lasu i szlaków turystycznych.
  1. Udział w konferencjach związanych z ruchem turystycznym.
  1. Spotkania andrzejkowe, noworoczne i inne.
 1. Inne imprezy w gronie turystycznym.

(Plan opracowany i przyjęty przez Zarząd Oddziału PTTK w Jarocinie na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2016 roku).

OŚWIADCZENIE: Plany pracy, wszelkie informacje oraz zdjęcia i komentarze do nich, stanowią własność intelektualną członków Zarządu Oddziału PTTK w Jarocinie. Nie mogą być udostępniane i wykorzystywane przez inne osoby i instytucje bez zgody Zarządu Oddziału PTTK.

RAMOWY PLAN PRACY
Oddziału PTTK w Jarocinie na rok 2016

Termin realizacji Komandor Rajdu (imprezy)

L.p. Nazwa zadania Termin realizacji
Komandor Rajdu (imprezy)
1 Rajd Turystyczny „Na powitanie wiosny” – Gmina Nowe Miasto, Kolniczki 08 i 09 kwietnia 2016
Paweł Rozpendowski
2 III Rajd Turystyczny im. Stefana Hajzera
– 110 Rocznica Powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego PTK
28 maja 2016
Paweł Rozpendowski
3 55 Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski do Śmiełowa 16 i 17 września 2016
Leszek Bajda
4 23 Rajd Turystyczny „Pod parasolami” – Gmina Jaraczewo 30 września 2016
Teodor Grobelny
5 Rajd ku czci Powstania wielkopolskiego 1918/1919 – Gmina Żerków 05 listopada 2016
Paweł Rozpendowski
6 Udział członków PTTK w innych imprezach i rajdach turystycznych organizowanych przez nasze kluby i koła oraz inne odziały PTTK z Wielkopolski i pozostałej części kraju W ciągu roku 2016

Planowana realizacja innych zadań

 1. Udział w akcjach sadzenia i sprzątania lasu.
 2. Udział w konferencjach związanych z ruchem turystycznym.
 3. Spotkania andrzejkowe i inne.
 4. Inne imprezy w gronie turystycznym.

(Plan opracowany i przyjęty przez Zarząd Oddziału PTTK w Jarocinie na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2015 roku).

OŚWIADCZENIE: Plany pracy, wszelkie informacje oraz zdjęcia i komentarze do nich, stanowią własność intelektualną członków Zarządu Oddziału PTTK w Jarocinie. Nie mogą być udostępniane i wykorzystywane przez inne osoby i instytucje bez zgody Zarządu Oddziału PTTK.

RAMOWY PLAN PRACY
Oddziału PTTK w Jarocinie na rok 2015

L.p. Nazwa zadania Termin realizacji
1 Zwiedzanie Muzeum Polskiego Rocka w Jarocinie Styczeń – luty 2015
2 Zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Jarocinie Luty – marzec 2015
3 Rajd „Powitanie Wiosny”. 27-28 marzec 2015 r.
4 II Rajd Turystyczny Górski im. Stefana Hajzera (wspólnie z Klubem Górskim PTTK „Grule”) na Ślęży 12 kwiecień 2015 r.
5 Rajd rowerowy – Poznajemy ścieżki rowerowe Ziemi Jarocińskiej Maj – czerwiec 2015
6 Poznajemy kulturę żydowską – odwiedziny Koźmina Wlkp i Muzeum w Koźminie Wlkp Czerwiec – lipiec 2015
7. I Rajd Festiwalowy im. J. Chudzika Podczas trwania Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie
8 Wyjazd do Warszawy – zwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Kultury Żydowskiej Sierpień – wrzesień 2015
6 54 Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski do Śmiełowa 18 i 19 wrzesień 2015
6 24 Rajd Turystyczny „Pod parasolami” do Ruska – Gmina Jaraczewo 02 październik 2015
7 Wyjazd na „Dni Karpia 2015” do Milicza Październik 2015
8 Rajd ku czci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – Gmina Jaraczewo (97 rocznica wybuchu Powstania Wlkp) 07 listopad 2015
8 Udział członków PTTK w innych imprezach i rajdach turystycznych organizowanych przez nasze kluby i koła oraz inne odziały PTTK z Wielkopolski i pozostałej części kraju W ciągu roku 2015
9 Podsumowanie sezonu turystycznego „Spotkanie opłatkowe” Grudzień 2015

Planowana realizacja innych zadań

 1. Udział w akcjach sprzątania lasu.
 2. Sprzątanie parku w Jarocinie
 3. Spotkanie andrzejkowe.
 4. Wyjazd na zwiedzanie Pyzdr i Gostynia
 5. Wyjazd na zwiedzanie Trzebnicy
 6. Wyjazd na grzybobranie.
 7. Wyjazd do opery lub teatru w Poznaniu.

(Plan opracowany i przyjęty jednogłośnie przez Zarząd Oddziału PTTK w Jarocinie na posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2014 r.). OŚWIADCZENIE: Plany pracy, wszelkie informacje oraz zdjęcia i komentarze do nich stanowią własność intelektualną członków Zarządu Oddziału PTTK w Jarocinie. Nie mogą być udostępniane, i wykorzystywane przez inne osoby i instytucje bez zgody Zarządu Oddziału PTTK.