Dzień Karpia w Dolinie Baryczy

     PTTK Jarocin serdecznie zaprasza do udziału w wyjeździe na Dzień Karpia w  Dolinie Baryczy- Milicz.  Wyjazd odbędzie się 4 października 2014 r. o godzinie 11:00 spod Netto. Koszt wyjazdu około 25 zł uzależniony od ilości zgłoszeń.

     Zapisy w oddziale PTTK przy ul. Kościuszki 15 a w Jarocinie w godzinach otwarcia: w poniedziałki (15.00 – 17.00) lub w czwartki (17.00 – 18.00zł).

     Park Krajobrazowy Dolina Baryczy  park krajobrazowy w województwie dolnośląskim i wielkopolskim, położony między Żmigrodem i Przygodzicami.

     Powierzchnia parku wynosi 87 040 ha (część dolnośląska 70 040 ha, część wielkopolska 17 000 ha). Powołany 3 czerwca 1996 roku. Obejmuje swoim zasięgiem 3 typy siedlisk: stawy rybne, podmokłe łąki i lasy. Obszar Parku objęty jest konwencją ochrony środowisk wodnych z Ramsar. Europejska Ostoja Ptaków – występuje tu około 300 gatunków. Jednocześnie Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Baryczy” w ramach europejskiej sieci Natura2000. Na terenie Parku znajduje się także jeden z największych w Europie kompleks stawów rybnych, w skład którego wchodzi m.in. prawie 300 stawów w rejonie Milicza i Żmigrodu.

Czytaj dalej Dzień Karpia w Dolinie Baryczy

Sprawozdanie z przeprowadzonego 53 Ogólnopolskiego Rajdu Mickiewiczowskiego do Śmiełowa

Przy wyjątkowo pięknej i ciepłej pogodzie w dniach 19 i 20 września 2014 roku odbył się 53 Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski do Śmiełowa. Organizatorem rajdu był Oddział PTTK w Jarocinie. Na trasach pieszych i rowerowych, jednodniowych i dwudniowych uczestniczyły Szkoły: Zespół Szkół w Cielczy, Zespół Szkół Nr 5 w Jarocinie, Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 w Jarocinie, Zespół Nr 9 w Klęce, Szkoła Podstawowa w Żerkowie, Szkoła Podstawowa w Chrzanie. W rajdzie uczestniczyło również 21 rodzin, turyści z Klubu Regionalistów PTTK i Klubu Górskiego „Grule” PTTK oraz turyści indywidualni. Łącznie uczestniczyły 323 osoby. Rajd rozpoczął się 19 września. Trasa dwudniowa: ze Stacji PKP Solec Wielkopolski – Rogusko – Nowe Komorze – Nowe Miasto – Dębno n/Wartą – Bieździadów – Żerków (nocleg) – Śmiełów. Druga trasa dwudniowa: Jarocin – Wilkowyja – Tarce – Żerków (nocleg) – Śmiełów. Trasa jednodniowa: Żerków – Brzóstków – Śmiełów. Po przybyciu na nocleg do Szkoły Podstawowej w Żerkowie drużyny spożyły posiłek a następnie brali udział w konkursach sprawnościowych.

Czytaj dalej Sprawozdanie z przeprowadzonego 53 Ogólnopolskiego Rajdu Mickiewiczowskiego do Śmiełowa

REGULAMIN XXIII TURYSTYCZNEGO RAJDU „POD PARASOLAMI” Cerekwica gm. Jaraczewo

REGULAMIN

XXIII TURYSTYCZNEGO RAJDU

POD PARASOLAMI”

Cerekwica

gm. Jaraczewo

I. Organizatorzy rajdu

 • Oddział PTTK w Jarocinie
 • Urząd Gminy Jaraczewo

II. Kierownictwo rajdu:

 • komandor rajdu – kol. Teodor Grobelny (662 716 781),

 • skarbnik – kol. Maria Ryba,
 • sekretariat – kol. Maria Szymczak,
 • kierownicy tras pieszych – kol. Marian Broda, kol. Krystyna Zawadzka, Paweł Rozpendowski
 • prowadzenie konkursów – K. Zawadzka, Maria Szymczak, Teodor Grobelny, Andrzej Karolczak

III. Cele rajdu:

 • popularyzacja turystyki na Ziemi Jaraczewskiej,
 • stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, a także turystyki rodzinnej,
 • popularyzacja ochrony przyrody,
 • zapoznanie się z zabytkami okolic Cerekwicy.

IV. Uczestnictwo:

 • w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści indywidualni,
 • młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej,
 • do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny.

Uczestnicy zgłaszają swój udział pisemnie podając nazwisko i imię (karta uczestnika) nr trasy wraz z wpłatą, osobiście lub za pośrednictwie poczty w Oddziale PTTK przy ul. Kościuszki 15a w Jarocinie w godzinach otwarcia: w poniedziałki (15.00 – 17.00) lub w czwartki (17.00 – 18.00zł) w terminie do 29 września 2014r. Wpisowe wynosi: 4zł – członkowie PTTK, 5zł – uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK. Młodzież niepełnosprawna z opiekunem, uczniowie szkół specjalnych, a także przodownicy turystyki kwalifikowanej opłacają wpisowe z 50% zniżką. Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty wpisowego. Wpisowe można wpłacać w kasie Oddziału w godzinach

urzędowania lub na jego konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jarocinie – nr konta: 62 8427 0009 0020 0657 2000 0001 z dopiskiem „ Rajd Pod Parasolami”.

V. Trasy rajdu:

 1. Trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 5km.
  3.10.2014r.(piątek) start godz. 14
  00 Nosków (zbiórka przy szkole) – kościół parafialny w Noskowie – stadion sportowy w Noskowie– budynek szkoły w Cerekwicy Starej– pałac w MOW w Cerekwicy Nowej- kościół w Cerekwicy Starej – 1600 plac przy świetlicy w Cerekwicy Starej (meta rajdu).
 2. Trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 5km.
  3.10.2014r. (piątek) start godz. 14
  00 Rusko (zbiórka przy szkole) – pałac w parku w Rusku – cmentarz w Rusku– budynek dawnego gościńca w Cerekwicy Nowej (obecnie mieści się tam sklep spożywczy ) – pałac w MOW w Cerekwicy Nowej- kościół w Cerekwicy Starej – 1600 plac przy świetlicy w Cerekwicy Starej (meta rajdu).
 3. Trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 5km
  3.10.2014r. (piątek) start godz. 14
  00 Wojciechowo (zbiórka przy dworcu kolejowym w Wojciechowie)- szkoła w Wojciechowie- dwór w parku w Porębie- kościółek w Porębie- pałac w MOW w Cerekwicy Nowej- kościół w Cerekwicy Starej – 1600 plac przy świetlicy w Cerekwicy Starej (meta rajdu).
 4. Trasy dowolne piesze lub rowerowe jednodniowe wg propozycji opiekunów grup turystycznych po uprzednim uzgodnieniu z komandorem rajdu.

VI. Organizator zapewnia:

 • znaczek rajdowy,
 • tradycyjną grochówkę na mecie rajdu,
 • udział w konkursach z nagrodami,
 • potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, odznakę Krajoznawczą, Kolarską itp. lub KOT,
 • odwóz autokarem po imprezie na koszt organizatora.

VII. Meta rajdu – plac przy świetlicy wiejskiej w Cerekwicy Starej

 • przyjmowanie uczestników 1600,
 • pisemny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Cerekwicy,
 • konkurs sprawnościowy,
 • podsumowanie konkursów i wręczenie nagród.

VIII. Konkursy:

 1. Podczas pokonywania tras wykonujemy po 1 zdjęciu grupy rajdowej na tle obiektów wymienionych w p. V regulaminu (pisanych pogrubioną czcionką), za każde zdjęcie wykonane w dniu rajdu w godz. 1400 – 1600 grupa otrzyma na mecie 1 pkt. Zwycięży ta drużyna, która w ten sposób udowodni swą obecność przy największej liczbie podanych, ciekawych miejsc na trasie.
 2. Konkurs na najładniej jesiennie przystrojony parasol.
 3. Przyjazny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Cerekwicy ( wszystkie odpowiedzi zawarte będą w informacjach podawanych przez przewodników, kierowników tras, komandora rajdu), jeden test rozwiązują 3-osobowe reprezentacje poszczególnych grup rajdowych zakreślając jedną prawidłową odpowiedź z czterech możliwych).
 4. Test sprawnościowy.

IX. Obowiązki uczestników:

 • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,
 • członkowie PTTK z opłaconą składką na 2013r. podlegają ubezpieczeniu,
 • ubezpieczenie uczestników rajdu nie będących członkami PTTK dokonuje zgłaszający we własnym zakresie, w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym,
 • uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty,
 • każda drużyna powinna posiadać apteczką,
 • uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny.

Wspaniałej zabawy i pogody

życzą Organizatorzy

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.