Dzień Karpia w Dolinie Baryczy

     PTTK Jarocin serdecznie zaprasza do udziału w wyjeździe na Dzień Karpia w  Dolinie Baryczy- Milicz.  Wyjazd odbędzie się 4 października 2014 r. o godzinie 11:00 spod Netto. Koszt wyjazdu około 25 zł uzależniony od ilości zgłoszeń.

     Zapisy w oddziale PTTK przy ul. Kościuszki 15 a w Jarocinie w godzinach otwarcia: w poniedziałki (15.00 – 17.00) lub w czwartki (17.00 – 18.00zł).

     Park Krajobrazowy Dolina Baryczy  park krajobrazowy w województwie dolnośląskim i wielkopolskim, położony między Żmigrodem i Przygodzicami.

     Powierzchnia parku wynosi 87 040 ha (część dolnośląska 70 040 ha, część wielkopolska 17 000 ha). Powołany 3 czerwca 1996 roku. Obejmuje swoim zasięgiem 3 typy siedlisk: stawy rybne, podmokłe łąki i lasy. Obszar Parku objęty jest konwencją ochrony środowisk wodnych z Ramsar. Europejska Ostoja Ptaków – występuje tu około 300 gatunków. Jednocześnie Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Baryczy” w ramach europejskiej sieci Natura2000. Na terenie Parku znajduje się także jeden z największych w Europie kompleks stawów rybnych, w skład którego wchodzi m.in. prawie 300 stawów w rejonie Milicza i Żmigrodu.