XXIII Turystyczny Rajd po Gminie Nowe Miasto nad Wartą „Powitanie wiosny” od 10 do 11 kwietnia 2015 r. Nowe Miasto

pttk jarocin rajd powitanie wiosny 03-2015

W dniach 10-11 kwietnia 2015 r. Oddział PTTK w Jarocinie zorganizował XXIII Rajd Turystyczny po Gminie Nowe Miasto nad Wartą pod hasłem „Powitanie wiosny”, który odbył się z metą w Nowym Mieście. Organizatorem Rajdu byli: Oddział PTTK w Jarocinie, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Burmistrz Jarocina, Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą, Nadleśnictwo Jarocin, Zespół Szkół w Nowym Mieście oraz „Drobud” w Jarocinie. W Rajdzie brały udział drużyny turystyczne z Zespołu Szkół Nr 6 w Jarocinie z opiekunami, Zespołu Szkół w Cielczy z opiekunką, ze Szkoły Podstawowej w Chrzanie z opiekunkami oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jarocinie (dwie osoby) pod opieką ojca. Na trasę rajdu z Solca Wlkp. wyruszyły dwie drużyny tj. Zespół Szkół Nr 6 w Jarocinie i Zespół Szkół w Cielczy. Trasa rajdu przebiegała następująco: Solec Wielkopolski PKP (start) – most kratownicowy na Warcie – Rogusko – Komorze Nowomiejskie – Nowe Miasto nad Wartą. Grupy turystyczne na tej trasie Rajdu prowadził Paweł Rozpendowski – Komandor Rajdu. Z kolei drużyna ze Szkoły Podstawowej w Chrzanie wybrała trasę Chrzan (start) – Dębno nad Wartą – Wolica Kozia – Radliniec – Klęka – Nowe Miasto nad Wartą (nocleg). Uczestnicy tej trasy byli pod opieką nauczycieli ze swoich szkół. Po przybyciu na miejsce noclegu wszyscy rajdowcy otrzymali znaczek okolicznościowy, herbatę i posiłek regeneracyjny przygotowany osobiście. Później uczestniczyli w konkursach sprawnościowych (trzy konkursy) oraz w konkursie przyrodniczo-krajoznawczym oraz konkursie wiedzy o Gminie Nowe Miasto nad Wartą. W dniu 11 kwietnia 2015 r. po śniadaniu i konsumpcji kiełbasek z bułką (ufundowane przez Oddział PTTK w Jarocinie) uczestnicy udali się Szlakiem Nr 4 NW pod „Krzywą sosną” nad rzekę Wartę, gdzie tradycyjnym zwyczajem nastąpiło topienie marzanny. Marzanna została wykonana przez Szkołę Podstawową w Chrzanie. Na zakończenie Rajdu – Komandor Paweł Rozpendowski wręczył wszystkim uczestnikom i opiekunom nagrody w postaci albumu o Nowym Mieście oraz kalendarze na 2015 rok.
Następnie zadowoleni uczestnicy zostali odwiezieni autokarami do swoich miejsc zamieszkania. Kolejny raz piękna pogoda przyczyniła się wspaniałego przeprowadzenia imprezy turystycznej. Żegnając się uczestnicy życzyli sobie spotkania na kolejnych imprezach organizowanych przez Oddział PTTK w Jarocinie.

Oprac. Paweł Rozpendowski, Leszek Bajda