Tradycyjne spotkanie

     W Restauracji „Camea” w Jarocinie, 22 grudnia 2014 r. odbyło się już kolejne, tradycyjne spotkanie opłatkowe Zarządu Oddziału PTTK w Jarocinie wraz z zaproszonymi przedstawicielami Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej. Otwierający spotkanie Leszek Bajda – Prezes Oddziału stwierdził, że wspólnie dzielimy się opłatkiem ze wszystkimi obecnymi osobami na sali oraz innymi członkami PTTK pamiętając również o tych, którzy od nas odeszli. Następnie wszyscy zaproszeni otrzymali symboliczne prezenty za dotychczasową ofiarną działalność, przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie oraz Urząd Miejski w Jarocinie. W dalszej części spożywano wieczerzę wigilijną, wymieniając poglądy na temat działalności oddziału oraz Klubu Górskiego PTTK „Grule” i Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej PTTK. Omówiono również opracowane plany działalności na rok 2015.