Podziękowanie dla Dyrektora muzeum

     Zarząd Klubu górskiego GRULE w imieniu własnym i uczestników wyjazdu do Łodzi wyraża najserdeczniejsze podziękowania dla Dyrektora muzeum – prof. dr hab. Ryszarda Grygiela za tak ciepłe przyjęcie w muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Za możliwość zwiedzenia, Manufaktury oraz Skansenu Ziemi Łęczyckiej w Tumie: www.facebook.com/LeczyckaZagrodaChlopska

     Przygotowany przez Pana program był niezwykle ciekawy i dostarczył nam wielu niezapomnianych wrażeń. Wybór miejsc, które odwiedziliśmy był doskonały, w tym względzie Pana doświadczenie i profesjonalizm są niezastąpione. Dziękujemy za otwartość, elastyczność i cierpliwość. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania i wytrwałości Pana Ryszarda, który dołożył wszelkich starań, abyśmy zobaczyli jak najwięcej i dzień wycieczki dostarczył nam wielu wrażeń i satysfakcji.

     Serdeczne podziękowania również dla Stowarzyszenia Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Górze Świętej Małgorzaty z powiatu łęczyckiego za pyszny i urozmaicony poczęstunek.

DZIĘKUJEMY
Zarząd Klubu Górskiego GRULE: Ela, Arek, Jola, Wiesia i Mirka
wraz z uczestnikami wyjazdu

VI spotkanie przy kapliczce Matki Bożej Królowej Podhala

ZAPROSZENIE
Na VI spotkanie przy kapliczce Matki Bożej Królowej Podhala
Golina 19-20 sierpnia 2017

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnicy chętni na noclegi proszeni są o przesłanie zgłoszenia oraz wpłaty 42 zł od osoby do dnia 20 lipca.
A uczestnicy chętni tylko na sobotę proszeni są o przesłanie zgłoszenia i wpłatę 38 zł
od osoby do 7 sierpnia

Wpłaty od członków klubu zbierane będą na spotkaniu klubu górskiego GRULE 2 sierpnia 2017 r. od godziny 17:00 w Kawiarni Filmowej.

Za wpłaconą kwotę uczestnik otrzymuje:
Pamiątkę ze spotkania, dwie kiełbasy, grochówka, słodkie do kawy, – (chleb, smalec, ogórki, herbata, kawa, bez ograniczeń) dla uczestników z noclegiem na śniadanie jajecznica.

Serdecznie zapraszamy
organizatorzy:
Kasia i Grzegorz

Rzadko mamy wpływ na to, kto pojawia się w naszym życiu.
Ale czasem po prostu mamy szczęście.

Wręczenie Odznaki Krajoznawczej PTTK „100 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego”

     W dniu 21 czerwca 2017 r. w Tarcach, na spotkaniu Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej PTTK, Leszek Bajda – Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Jarocinie, wręczył Kazimierze Horyza-Pachciarz i Waldemarowi Kwiecińskiemu Odznaki Krajoznawcze PTTK „100 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego” nadawane przez Wielkopolską Korporację Oddziałów PTTK w Poznaniu. Odznaki te, aktualnie są jedynym tego typu wyróżnieniem w Polsce, nadawane osobom szczególnie zasłużonym na rzecz upowszechniania pamięci, wiedzy i tradycji w zakresie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Odznakę można zdobywać również poprzez zwiedzanie miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim według opracowanego regulaminu i załącznika przez WKO, a zatwierdzonego już latem 2016 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie.

Czwarty rajd turystyczny im. Stefana Hajzera

Jarocin, dnia 01 lipca 2017 roku (sobota)

 1. Organizator Rajdu
  • Oddział PTTK w Jarocinie, – Starostwo Powiatowe w Jarocinie,
  • Urząd Miejski w Jarocinie,
  • Bank Spółdzielczy w Jarocinie,
  • Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych
  • „Jarocin Sport” Sp. z o.o.
  • Stowarzyszenie „Jarocin XX-„.
 2. Kierownictwo Rajdu
  • Komandor Rajdu — Genowefa Kołodziejczak
  • Sekretarz — Maria Szymczak,
  • Skarbnik — Maria Ryba.
  • Kierownicy tras — Krystyna Zawadzka, Marian Broda.
 3. Początek Radu
  • Start o godzinie 9.00 Rynek Ratusz – I trasa,
  • Start o godzinie 11.00 Przystanek JLA przy Cmentarzu – II trasa.
 4. Cele Rajdu:
  • popularyzacja czynnego wypoczynku w dniu wolnym od pracy,
  • umacnianie więzi koleżeńskich wśród turystów,
  • zdobywanie punktów i odznak turystycznych,
  • poznawanie walorów przyrodniczych Ziemi Jarocińskiej.
 5. Trasy Rajdu:
  1. I trasa piesza; Jarocin (szlakiem czerwonym) Rynek – Kamienie Radolina – Cztery Dęby – Grodzisko Pierścieniowe – Szkółka Leśna (meta) około 6 km,
  2. II trasa piesza; Jarocin Przystanek JLA przy Cmentarzu – Szkółka Leśna (meta) około 1 km,
  3. trasy rowerowe dowolne.
 6. Warunki uczestnictwa:
  1. W Rajdzie mogą brać udział członkowie PTTK.
 7. Wpisowe – wynosi 5 zł.
 8. Zgłoszenia uczestników wraz opłatą startową Przyjmowane będą w Oddziale PTTK w Jarocinie przy Placu Festiwalu Muzyki Rockowej 1 w poniedziałek godz. 15.00 do 17.00. Ostateczny termin zgłaszania upływa 26 czerwca 2017 r.
 9. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
  • opiekę kierownictwa trasy,
  • przy ognisku (kiełbasa, pieczywo, kawa, herbata, słodycze),
  • prawo udziału w konkursach z nagrodami,
  • potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne,
  • mile widziany strój turystyczny.
 10. Obowiązki uczestnictwa:
  • uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność,
  • przestrzeganie Karty Turysty.
 11. Zakończenie imprezy:
  • Szkółka Leśna w Nadleśnictwie Jarocin od godz. 12.00 do godz. 15.00.

Do zobaczenia na trasie
Rajdu ORGANIZATOR

Działalność Oddziału PTTK jest oparta na społecznej działalności swoich członków. PTTK realizuje cele statutowe i zadania poprzez organizowanie i prowadzenie obsługi wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych (Statut PTTK art. 9 pkt 2 i 3). Organizacja wycieczki — rajdu opiera się na zasadzie non-profit i nie ma charakteru komercyjnego przy wykorzystaniu zaangażowania działalności wolontariuszy.

Wyprawa do Łodzi – 24 czerwca 2017

Klub górski GRULE organizuję 24 czerwca 2017 r.
(sobota) wyprawę do Łodzi.

Główne cele wyprawy:

 • Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
 • Manufaktura
 • Tum

Organizatorzy:

 • główny: Ela Konieczna
 • Jola Brajer

Wyjazd:
Godz. 6.30 wyjazd autokarem z Jarocina ul. Moniuszki parking autobusowy Grzelak

GRULE opierają swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy.

ZAPRASZAMY NA NASZE SPOTKANIA KLUBOWE
W KAŻDĄ PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCĄ O GODZINIE 17:00
W KAWIARNI FILMOWA PRZY UL. GOŁĘBIEJ 1 W JAROCINIE.

Nowa flaga Klubu górskiego GRULE

Zarząd Klubu górskiego GRULE w składzie:
Prezes: Ela Konieczna
Wiceprezes: Arek Wojtaszak
Sekretarz: Jola Brajer
Skarbnik: Mirka Mickiewicz
Członek: Wiesia Budasz
zdecydował o zmianie tła flagi na kolor biały. Logo pozostaje bez zmian zaprojektowane przez współzałożyciela Klubu GRULE – Grzegorza Kręca.
Decyzja ta została pozytywnie przyjęta przez Zarząd oddziału PTTK w Jarocinie.