Wręczenie Odznaki Krajoznawczej PTTK „100 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego”

     W dniu 21 czerwca 2017 r. w Tarcach, na spotkaniu Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej PTTK, Leszek Bajda – Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Jarocinie, wręczył Kazimierze Horyza-Pachciarz i Waldemarowi Kwiecińskiemu Odznaki Krajoznawcze PTTK „100 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego” nadawane przez Wielkopolską Korporację Oddziałów PTTK w Poznaniu. Odznaki te, aktualnie są jedynym tego typu wyróżnieniem w Polsce, nadawane osobom szczególnie zasłużonym na rzecz upowszechniania pamięci, wiedzy i tradycji w zakresie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Odznakę można zdobywać również poprzez zwiedzanie miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim według opracowanego regulaminu i załącznika przez WKO, a zatwierdzonego już latem 2016 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie.