Zjazd Oddziału PTTK w Jarocinie

     W prawdziwie zimowy wieczór 21 lutego 2013 r. w Sali Starostwa Powiatowego w Jarocinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Jarocinie. Przy przyjęciu sprawozdań zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oraz krótkiej dyskusji udzielono absolutorium ustępującym władzom. Następnie dokonano wyboru nowych władz. Nowym prezesem zarządu został kol. Leszek Bajda, który zastąpił dotychczasowego zasłużonego prezesa kol. Mariana Brodę. Prezesem komisji rewizyjnej został kol. Marian Drygas a sądu koleżeńskiego. Zbigniew Zamroczyński. Delegatami na zjazd regionalny została kol. Monika Grygiel i kol. Leszek Bajda. W czasie zjazdu wręczono nagrody książkowe i dyplomy najbardziej zasłużonym działaczom za miniony okres.