Medal KEN dla Aliny Kasprzak

     Dokładnie w Dzień Edukacji Narodowej w dniu 14 października 2015 r. o godzinie 9.40 podczas obchodów DEN i Święta Pasowania Pierwszoklasistów, został wręczony Pani Alinie Kasprzak (dyrektor Szkoły Podstawowej w Żerkowie, działaczce ruchu turystycznego) Medal Komisji Edukacji Narodowej. Wnioskodawcą nadania tego prestiżowego wyróżnienia był Zarząd Oddziału PTTK w Jarocinie. Aktu wręczenia dokonał Burmistrz Żerkowa Jacek Jędraszczak. Natomiast Prezes Oddziału PTTK Leszek Bajda odczytał list gratulacyjny, a wręczenia kwiatów w imieniu wnioskodawców dokonała Maria Szymczak – Sekretarz Zarządu. Było to jedyne dzisiejsze odznaczenie wręczone bezpośrednio na terenie placówki. Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym. Zgodnie z tym, co zapowiedział Prezes Oddziału PTTK w Jarocinie Leszek Bajda, jest to kontynuacja uznania dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, każdego członka PTTK.

Konkursy Na 54 Ogólnopolskim Rajdzie Mickiewiczowskim do Śmiełowa w dniach 18 i 19 września 2015 roku

I. Konkursy Sprawnościowe:

  1.  Rzut piłeczką do tarczy: I miejsce Andrzej Pawlaczyk SP Nr 6 w Jarocinie, II miejsce Aleksander Hyżorek SP Cielcza, III miejsce Klaudiusz Grocholski SP Nr 6 w Jarocinie, IV miejsce Weronika Wojnicz SP Cielcza, V miejsce Kamil Kłosowski Sp Nr 6 w Jarocinie.
  2. Rzut woreczkami do kosza: I miejsce Jakub Jakubowski SP Nr 6 w Jarocinie, II miejsce Andrzej Pawlaczyk SP Nr 6 w Jarocinie, III miejsce Angelika Hojecka SP Cielcza, IV miejsce Klaudiusz Grocholski SP Nr 6 w Jarocinie, V miejsce Marcin Szewczyk SP w Cielczy.
  3. Ringo: I miejsce Kamil Kłosowski SP Nr 6 w Jarocinie, II miejsce Aleksander Hyżorek SP Cielcza, III miejsce Mateusz Zdrojowy SP Nr 6 w Jarocinie, IV miejsce Aleksandra Gładzak SP w Cielczy, V miejsce Karol Obecny SP Nr 6 w Jarocinie.
    Konkursy prowadzili: Wiesława Budasz, Maria Szymczak i Paweł Rozpendowski.

II. Konkurs Przyrodniczy: I miejsce Rozalia Kasprzak SP Żerków, II miejsce Kacper Gajownik SP Nr 5 w Jarocinie, III miejsce Adrian Eisbrenner SP Nr 5 w Jarocinie.
Konkurs prowadzili: Wiesława Budasz i Maria Szymczak.

III. Konkurs Wiedzy o Adamie Mickiewiczu: I miejsce Julia Miernik SP Żerków, II miejsce Rafał Hoffman SP Żerków, III miejsce Paulina Grześkowiak SP Żerków,

IV miejsce Samanta Jędrzejczak SP Żerków, V miejsce Kamil Kłosowski SP NR 6 w Jarocinie

Konkurs prowadzili: Genowefa Kołodziejczak i Andrzej Karolczak.
Za zajęte miejsca w konkursach uczestnicy otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Oddział PTTK w Jarocinie składa serdeczne gratulacje i podziękowania.

Komandor Rajdu

Leszek Bajda

Sprawozdanie z przeprowadzonego 54 Ogólnopolskiego Rajdu Mickiewiczowskiego do Śmiełowa

    Przy wyjątkowo pięknej i ciepłej pogodzie w dniach 18 i 19 września 2015 roku odbył się 54 Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski do Śmiełowa. Organizatorem rajdu był Oddział PTTK w Jarocinie przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza w Żerkowie, Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie, Starostwem Powiatowym w Jarocinie oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu – Oddział w Śmiełowie i Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Na trasach pieszych i rowerowych, jednodniowych i dwudniowych uczestniczyły Szkoły: Zespół Szkół w Cielczy, Zespół Szkół Nr 5 w Jarocinie, Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 w Jarocinie, Szkoła Podstawowa w Żerkowie. W rajdzie uczestniczyło również 48 rodzin, turyści z Klubu Regionalistów PTTK i Klubu Górskiego „Grule” PTTK oraz turyści indywidualni. Łącznie uczestniczyło 228 osób. Rajd rozpoczął się 18 września. Trasa dwudniowa: ze Stacji PKP Solec Wielkopolski – Rogusko – Nowe Komorze – Nowe Miasto – Dębno n/Wartą – Bieździadów – Żerków (nocleg) – Śmiełów. Kierownikiem trasy był Marian Broda. Druga trasa dwudniowa: Jarocin – Wilkowyja – Pawłowice – Żerków (nocleg) – Śmiełów. Kierownikiem trasy był Paweł Rozpendowski. Trasa jednodniowa: Żerków – Brzóstków – Śmiełów przy udziale rodzin wielopokoleniowych rodzin turystycznych. Trasa była połączona z trasami dwudniowymi. Z inicjatywy Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Żerkowie w dowolnej trasie jednodniowej – rowerowej (Żerków – Raszewy – Komorze Przybyławskie – Paruchów – Śmiełów), wzięły udział rodziny z Żerkowa. Po przybyciu na nocleg do Szkoły Podstawowej w Żerkowie drużyny spożyły posiłek a następnie brali udział w konkursach sprawnościowych.

      Miłą niespodzianką był udział trójki dzieci (laureatów wielu konkursów recytatorskich) ze Szkoły Podstawowej w Żerkowie pod kierownictwem Ewy Gościniak i Anety Gorzelańczyk w Wieczornicy Poetyckiej obejmującej twórczość Adama Mickiewicza. Zarząd Oddziału PTTK ufundował trójce dzieci nagrody książkowe autorstwa prof. Góry.

      Drugiego dnia rajdu, wszyscy uczestnicy tras jedno i dwudniowych wyruszyli w kierunku Śmiełowa.

      Dołączyły do nich rodziny pokoleniowe (dziadkowie, rodzice, dzieci w wieku już od pół roku życia). Na mecie 19 września w południe meldowali się również turyści indywidualni piesi i rowerzyści. Po przyjściu na metę, uczestnicy Rajdu zwiedzali Muzeum Mickiewiczowskie pod kierownictwem przewodnika Krystyny Zawadzkiej.

      Jednocześnie odbywały się konkursy: przyrodniczy, krajoznawczy i wiedzy o Adamie Mickiewiczu. Przy ustalaniu ocen punktowych wykorzystana została tablica flipchartowa przekazana Oddziałowi PTTK przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną w Poznaniu. Kolejnym punktem imprezy było spożywanie grochówki turystycznej, którą ufundował Urząd Miasta i Gminy Żerków. Smaczny posiłek przygotowało oraz Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie.

      Sekretariat Rajdu obsługiwały koleżanki Maria Szymczak i Wiesława Budasz. Skarbnikiem imprezy były kol. Genowefa Kołodziejczak.

      W Rajdzie uczestniczyła również delegacja holenderska wraz z Burmistrzem Żerkowa Jackiem Jędraszczykiem.

      Wszyscy zdrowi i w dobrych humorach zostali odwiezieni autobusami Firmy „Grzelak” do swoich miejscowości.

Komandor Rajdu

Leszek Bajda

XXIV Turystyczny Rajd „Pod Parasolami” – Sprawozdanie

     XXIV Turystyczny Rajd „Pod Parasolami” został zorganizowany przez Oddział PTTK w Jarocinie z udziałem Gminy Jaraczewo, Starostwa Powiatowego, Banku Spółdzielczego Jarocin, Koła Gospodyń Wiejskich Rusko, radnych, p.sołtys i młodzieży Ruska. Cele rajdu czyli: popularyzacja turystyki na Ziemi Jaraczewskiej, stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji zostały osiągnięte. Siedem szkolnych drużyn rajdowych: MOW Cerekwica (opiekun Waldemar Szymankiewicz), SP Gola 1 (opiekun Ilona Smolarek), SP Gola 2 z rodzicami, PDD Góra (opiekun Barbara Przybył), SP Góra (opiekunowie: Maria Hołderna, Eugeniusz Zajdler), ZS Nr 6 Jarocin (opiekun Michał Kuropaczewski, SP Żerków ( opiekunki: Ewa Gościniak, Aneta Gorzelańczyk) przebyły zorganizowane trasy: z Cerekwicy do Ruska oraz z Noskowa do Ruska prowadzone przez Waldemara Szymankiewicza, Marię Szymczak i Krystynę Zawadzką. Po drodze uczestnicy rajdu zwiedzali okoliczne zabytki i podziwiali wygląd ciekawych obiektów, wykonywali przy tym zdjęcia, co było zadaniem jednego z konkursów rajdowych.

Ciekawych miejsc w okolicy Ruska jest wiele. W regulaminie rajdu na wybranej przez drużyny trasie:

  • z Cerekwicy wymieniono ich 5: dawnym gościniec w Cerekwicy- cmentarz w Cerekwicy Starej- cmentarz w Rusku – budynek dawnej szkoły w Rusku– boisko „Orlik” w Rusku,
  • z Noskowa I-sza trasa też 5: szkoła w Noskowie – kościół parafialny w Noskowie – stadion sportowy w Noskowie– ul. Jabłoniowa w Rusku (krzyż w miejscowości: dawne Rusko Huby)- dawny budynek szkoły w Rusku,
  • a także z Noskowa II-ga trasa: szkoła w Noskowie – kościół parafialny w Noskowie – brama pałacu przy parku w Rusku – kościół parafialny w Rusku- budynek dawnej poczty w Rusku.

Na metę przed szkołą w Rusku zgłosiły się wszystkie drużyny w wyznaczonym czasie z uśmiechem na twarzy i tradycyjnie z licznymi parasolami w rękach.

Okazało się, że wszystkie drużyny rajdowe wykonały zdjęcia na tle wszystkich obiektów na swojej trasie, wymienionych w regulaminie rajdu, czym spełniły warunki I konkursu rajdowego. Organizatorzy przewidzieli taką możliwość i Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół w Jaraczewie Jerzy Jakubowski i radny RG Przemysław Guździoł wręczyli wszystkim drużynom równorzędne nagrody (po 2 albumy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie).

Drużyny spełniły również warunki II konkursu – na najładniejszy, jesiennie przystrojony parasol. Komisja przyznała następujące miejsca:

I miejsce drużynie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy (20 pkt.),
II miejsce: drużynie z Domu Dziecka w Górze ( 16pkt.)
III miejsce: drużynie ze Szkoły Podstawowej w Żerkowie ( 13 pkt).

Tym drużynom z-ca przew. RG , radny Roman Matuszak i sołtys z Ruska Wierzowiecka Anna wręczyli parasole ufundowane przez Starostwo, a pozostałym też parasole od PTTK.

III konkurs- sprawnościowy polegał na prowadzeniu piłeczki kijem unihokeja miedzy pachołkami na czas przez 3-osobowe drużyny. Oto zajęte miejsca:
I miejsce: SP Gola I – czas 1.07 min
II miejsce: ZS Nr 6 Jarocin- czas 1.13 min
III miejsce: SP Żerków- czas 1.16 min
IV miejsce: PDD Góra- czas 1.18 min
V miejsce: SP Gola II- czas 1.21 min
VI miejsce: SP Góra- czas 1.24 min
VII miejsce: MOW Cerekwica- czas 1.28 min

Za uzyskane miejsca drużyny otrzymały nagrody- latarki fundowane przez BS Jarocin, które zostały wręczane przez członków Zarządu Powiatowego PTTK.
IV konkurs, był to przyjazny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Ruska. Jeden test rozwiązywały 2-osobowe reprezentacje poszczególnych grup rajdowych zakreślając jedną prawidłową odpowiedź z czterech możliwych. W przypadku jednakowej liczby poprawnych odpowiedzi wygrywała ta drużyna, która wcześniej oddała rozwiązany test.

I miejsce: SP Gola II 12pkt.
II miejsce: SP Gola I, MOW Cerekwica, SP Góra, ZS Nr 6 Jarocin po 11 pkt.
III miejsce: SP Żerków 10pkt.
IV miejsce: Dom Dziecka Góra 8pkt.
Nagrody wręczył Teodor Grobelny

Następnie wszyscy uczestnicy wraz opiekunami i z organizatorami i udali się do świetlicy wiejskiej na smaczną grochówkę i tradycyjny placek drożdżowy ze śliwkami przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rusku z przew. Agnieszką Posłuszną.
Skarbnik PTTK Genowefa Kołodziejczak zebrała wpisowe i okazało się, że ogółem w rajdzie wzięło udział 78 uczestników + 20 dorosłych (goście zaproszeni, panie z KGW, opiekunowie drużyn, przewodnicy, działacze), którym prezes PTTK Leszek Bajda wręczył znaczki rajdowe ufundowane przez GZEAS Jaraczewo. Młodzież trochę zmęczona, ale pełna wrażeń i zadowolona ze zdobytych miejsc w konkursach wróciła autobusami szkolnymi lub rowerami do swych miejscowości.

Do zobaczenia na Ziemi Jaraczewskiej za rok na mecie kolejnego- XXV Rajdu „Pod Parasolami”.

Za okazaną pomoc w organizacji rajdu dziękuję: członkom Zarządu i działaczom PTTK w Jarocinie, KGW Rusko, radnym , p. sołtys, młodzieży, dyrektorowi i pracownikom ZS Rusko ,GZEAS i Gminie Jaraczewo, Starostwu w Jarocinie, Bankowi Spółdzielczemu w Jarocinie, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom oraz opiekunom drużyn.
Teodor Grobelny
( komandor rajdu)

Czytaj dalej XXIV Turystyczny Rajd „Pod Parasolami” – Sprawozdanie