Sprawozdanie z przeprowadzonego 54 Ogólnopolskiego Rajdu Mickiewiczowskiego do Śmiełowa

    Przy wyjątkowo pięknej i ciepłej pogodzie w dniach 18 i 19 września 2015 roku odbył się 54 Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski do Śmiełowa. Organizatorem rajdu był Oddział PTTK w Jarocinie przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza w Żerkowie, Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie, Starostwem Powiatowym w Jarocinie oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu – Oddział w Śmiełowie i Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Na trasach pieszych i rowerowych, jednodniowych i dwudniowych uczestniczyły Szkoły: Zespół Szkół w Cielczy, Zespół Szkół Nr 5 w Jarocinie, Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 w Jarocinie, Szkoła Podstawowa w Żerkowie. W rajdzie uczestniczyło również 48 rodzin, turyści z Klubu Regionalistów PTTK i Klubu Górskiego „Grule” PTTK oraz turyści indywidualni. Łącznie uczestniczyło 228 osób. Rajd rozpoczął się 18 września. Trasa dwudniowa: ze Stacji PKP Solec Wielkopolski – Rogusko – Nowe Komorze – Nowe Miasto – Dębno n/Wartą – Bieździadów – Żerków (nocleg) – Śmiełów. Kierownikiem trasy był Marian Broda. Druga trasa dwudniowa: Jarocin – Wilkowyja – Pawłowice – Żerków (nocleg) – Śmiełów. Kierownikiem trasy był Paweł Rozpendowski. Trasa jednodniowa: Żerków – Brzóstków – Śmiełów przy udziale rodzin wielopokoleniowych rodzin turystycznych. Trasa była połączona z trasami dwudniowymi. Z inicjatywy Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Żerkowie w dowolnej trasie jednodniowej – rowerowej (Żerków – Raszewy – Komorze Przybyławskie – Paruchów – Śmiełów), wzięły udział rodziny z Żerkowa. Po przybyciu na nocleg do Szkoły Podstawowej w Żerkowie drużyny spożyły posiłek a następnie brali udział w konkursach sprawnościowych.

      Miłą niespodzianką był udział trójki dzieci (laureatów wielu konkursów recytatorskich) ze Szkoły Podstawowej w Żerkowie pod kierownictwem Ewy Gościniak i Anety Gorzelańczyk w Wieczornicy Poetyckiej obejmującej twórczość Adama Mickiewicza. Zarząd Oddziału PTTK ufundował trójce dzieci nagrody książkowe autorstwa prof. Góry.

      Drugiego dnia rajdu, wszyscy uczestnicy tras jedno i dwudniowych wyruszyli w kierunku Śmiełowa.

      Dołączyły do nich rodziny pokoleniowe (dziadkowie, rodzice, dzieci w wieku już od pół roku życia). Na mecie 19 września w południe meldowali się również turyści indywidualni piesi i rowerzyści. Po przyjściu na metę, uczestnicy Rajdu zwiedzali Muzeum Mickiewiczowskie pod kierownictwem przewodnika Krystyny Zawadzkiej.

      Jednocześnie odbywały się konkursy: przyrodniczy, krajoznawczy i wiedzy o Adamie Mickiewiczu. Przy ustalaniu ocen punktowych wykorzystana została tablica flipchartowa przekazana Oddziałowi PTTK przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną w Poznaniu. Kolejnym punktem imprezy było spożywanie grochówki turystycznej, którą ufundował Urząd Miasta i Gminy Żerków. Smaczny posiłek przygotowało oraz Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie.

      Sekretariat Rajdu obsługiwały koleżanki Maria Szymczak i Wiesława Budasz. Skarbnikiem imprezy były kol. Genowefa Kołodziejczak.

      W Rajdzie uczestniczyła również delegacja holenderska wraz z Burmistrzem Żerkowa Jackiem Jędraszczykiem.

      Wszyscy zdrowi i w dobrych humorach zostali odwiezieni autobusami Firmy „Grzelak” do swoich miejscowości.

Komandor Rajdu

Leszek Bajda