XXIV Turystyczny Rajd „Pod Parasolami” – Sprawozdanie

     XXIV Turystyczny Rajd „Pod Parasolami” został zorganizowany przez Oddział PTTK w Jarocinie z udziałem Gminy Jaraczewo, Starostwa Powiatowego, Banku Spółdzielczego Jarocin, Koła Gospodyń Wiejskich Rusko, radnych, p.sołtys i młodzieży Ruska. Cele rajdu czyli: popularyzacja turystyki na Ziemi Jaraczewskiej, stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji zostały osiągnięte. Siedem szkolnych drużyn rajdowych: MOW Cerekwica (opiekun Waldemar Szymankiewicz), SP Gola 1 (opiekun Ilona Smolarek), SP Gola 2 z rodzicami, PDD Góra (opiekun Barbara Przybył), SP Góra (opiekunowie: Maria Hołderna, Eugeniusz Zajdler), ZS Nr 6 Jarocin (opiekun Michał Kuropaczewski, SP Żerków ( opiekunki: Ewa Gościniak, Aneta Gorzelańczyk) przebyły zorganizowane trasy: z Cerekwicy do Ruska oraz z Noskowa do Ruska prowadzone przez Waldemara Szymankiewicza, Marię Szymczak i Krystynę Zawadzką. Po drodze uczestnicy rajdu zwiedzali okoliczne zabytki i podziwiali wygląd ciekawych obiektów, wykonywali przy tym zdjęcia, co było zadaniem jednego z konkursów rajdowych.

Ciekawych miejsc w okolicy Ruska jest wiele. W regulaminie rajdu na wybranej przez drużyny trasie:

  • z Cerekwicy wymieniono ich 5: dawnym gościniec w Cerekwicy- cmentarz w Cerekwicy Starej- cmentarz w Rusku – budynek dawnej szkoły w Rusku– boisko „Orlik” w Rusku,
  • z Noskowa I-sza trasa też 5: szkoła w Noskowie – kościół parafialny w Noskowie – stadion sportowy w Noskowie– ul. Jabłoniowa w Rusku (krzyż w miejscowości: dawne Rusko Huby)- dawny budynek szkoły w Rusku,
  • a także z Noskowa II-ga trasa: szkoła w Noskowie – kościół parafialny w Noskowie – brama pałacu przy parku w Rusku – kościół parafialny w Rusku- budynek dawnej poczty w Rusku.

Na metę przed szkołą w Rusku zgłosiły się wszystkie drużyny w wyznaczonym czasie z uśmiechem na twarzy i tradycyjnie z licznymi parasolami w rękach.

Okazało się, że wszystkie drużyny rajdowe wykonały zdjęcia na tle wszystkich obiektów na swojej trasie, wymienionych w regulaminie rajdu, czym spełniły warunki I konkursu rajdowego. Organizatorzy przewidzieli taką możliwość i Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół w Jaraczewie Jerzy Jakubowski i radny RG Przemysław Guździoł wręczyli wszystkim drużynom równorzędne nagrody (po 2 albumy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie).

Drużyny spełniły również warunki II konkursu – na najładniejszy, jesiennie przystrojony parasol. Komisja przyznała następujące miejsca:

I miejsce drużynie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy (20 pkt.),
II miejsce: drużynie z Domu Dziecka w Górze ( 16pkt.)
III miejsce: drużynie ze Szkoły Podstawowej w Żerkowie ( 13 pkt).

Tym drużynom z-ca przew. RG , radny Roman Matuszak i sołtys z Ruska Wierzowiecka Anna wręczyli parasole ufundowane przez Starostwo, a pozostałym też parasole od PTTK.

III konkurs- sprawnościowy polegał na prowadzeniu piłeczki kijem unihokeja miedzy pachołkami na czas przez 3-osobowe drużyny. Oto zajęte miejsca:
I miejsce: SP Gola I – czas 1.07 min
II miejsce: ZS Nr 6 Jarocin- czas 1.13 min
III miejsce: SP Żerków- czas 1.16 min
IV miejsce: PDD Góra- czas 1.18 min
V miejsce: SP Gola II- czas 1.21 min
VI miejsce: SP Góra- czas 1.24 min
VII miejsce: MOW Cerekwica- czas 1.28 min

Za uzyskane miejsca drużyny otrzymały nagrody- latarki fundowane przez BS Jarocin, które zostały wręczane przez członków Zarządu Powiatowego PTTK.
IV konkurs, był to przyjazny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Ruska. Jeden test rozwiązywały 2-osobowe reprezentacje poszczególnych grup rajdowych zakreślając jedną prawidłową odpowiedź z czterech możliwych. W przypadku jednakowej liczby poprawnych odpowiedzi wygrywała ta drużyna, która wcześniej oddała rozwiązany test.

I miejsce: SP Gola II 12pkt.
II miejsce: SP Gola I, MOW Cerekwica, SP Góra, ZS Nr 6 Jarocin po 11 pkt.
III miejsce: SP Żerków 10pkt.
IV miejsce: Dom Dziecka Góra 8pkt.
Nagrody wręczył Teodor Grobelny

Następnie wszyscy uczestnicy wraz opiekunami i z organizatorami i udali się do świetlicy wiejskiej na smaczną grochówkę i tradycyjny placek drożdżowy ze śliwkami przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rusku z przew. Agnieszką Posłuszną.
Skarbnik PTTK Genowefa Kołodziejczak zebrała wpisowe i okazało się, że ogółem w rajdzie wzięło udział 78 uczestników + 20 dorosłych (goście zaproszeni, panie z KGW, opiekunowie drużyn, przewodnicy, działacze), którym prezes PTTK Leszek Bajda wręczył znaczki rajdowe ufundowane przez GZEAS Jaraczewo. Młodzież trochę zmęczona, ale pełna wrażeń i zadowolona ze zdobytych miejsc w konkursach wróciła autobusami szkolnymi lub rowerami do swych miejscowości.

Do zobaczenia na Ziemi Jaraczewskiej za rok na mecie kolejnego- XXV Rajdu „Pod Parasolami”.

Za okazaną pomoc w organizacji rajdu dziękuję: członkom Zarządu i działaczom PTTK w Jarocinie, KGW Rusko, radnym , p. sołtys, młodzieży, dyrektorowi i pracownikom ZS Rusko ,GZEAS i Gminie Jaraczewo, Starostwu w Jarocinie, Bankowi Spółdzielczemu w Jarocinie, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom oraz opiekunom drużyn.
Teodor Grobelny
( komandor rajdu)

Test wiedzy-XXIV Rajd Pod Parasolami- Rusko 2015r. z podkreślonymi na zielono – dobrymi odpowiedziami