XXIV Rajd „Pod Parasolami”

REGULAMIN XXIV TURYSTYCZNEGO RAJDUPOD PARASOLAMI” Rusko gm. Jaraczewo 2 październik 2015r. 

I. Organizatorzy rajdu

 • Oddział PTTK w Jarocinie
 • Urząd Gminy Jaraczewo

II. Kierownictwo rajdu:

 • komandor rajdu – kol. Teodor Grobelny (662 716 781),

 • skarbnik – kol. Maria Ryba, Genowefa Kołodziejczak
 • sekretariat – kol. Maria Szymczak,
 • kierownicy tras pieszych – kol. Marian Broda, kol. Krystyna Zawadzka, Paweł Rozpendowski
 • prowadzenie konkursów – K. Zawadzka, Maria Szymczak, Teodor Grobelny.

III. Cele rajdu:

 • popularyzacja turystyki na Ziemi Jaraczewskiej,
 • stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, a także turystyki rodzinnej,
 • popularyzacja ochrony przyrody,
 • zapoznanie się z zabytkami okolic Ruska.

IV. Uczestnictwo:

 • w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści indywidualni,
 • młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej,
 • do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny.

Uczestnicy zgłaszają swój udział pisemnie podając nazwisko i imię (karta uczestnika) nr trasy wraz z wpłatą, osobiście lub za pośrednictwie poczty w Oddziale PTTK przy ul. Kościuszki 15a w Jarocinie w godzinach otwarcia: w poniedziałki (15.00 – 17.00) lub w czwartki (17.00 – 18.00zł) w terminie do 25 września 2015r. Wpisowe wynosi: 4zł – członkowie PTTK, 5zł – uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK. Młodzież niepełnosprawna z opiekunem, uczniowie szkół specjalnych, a także przodownicy turystyki kwalifikowanej opłacają wpisowe z 50% zniżką. Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty wpisowego. Wpisowe można wpłacać w kasie Oddziału w godzinach urzędowania lub na jego konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jarocinie – nr konta: 62 8427 0009 0020 0657 2000 0001 z dopiskiem „ Rajd Pod Parasolami”.

V. Trasy rajdu:

 1. Trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 5km.
  2.10.2015r.(piątek) start godz. 14
  00 Nosków (zbiórka przy szkole) – kościół parafialny w Noskowie – stadion sportowy w Noskowie– ul. Jabłoniowa w Rusku (krzyż w miejscowości: dawne Rusko Huby)- dawny budynek szkoły w Rusku- 1600plac przed szkołą w Rusku (meta rajdu).
 2. Trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 4km.
  2.10.2014r. (piątek) start godz. 14
  00 Nosków (zbiórka przy szkole) – kościół parafialny w Noskowie – brama pałacu przy parku w Rusku – kościół parafialny w Rusku- budynek dawnej poczty w Rusku- 1600plac przed szkołą w Rusku (meta rajdu).
 3. Trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 4km
  2.10.2014r. (piątek) start godz. 14
  00 Cerekwica Nowa (zbiórka przy sklepie spożywczym -dawnym gościńcem w Cerekwicy)- cmentarz w Cerekwicy Starej- cmentarz w Rusku – budynek dawnej szkoły w Ruskuboisko „Orlik” w Rusku -1600 plac przed szkołą w Rusku (meta rajdu).
 4. Trasy dowolne piesze lub rowerowe jednodniowe wg propozycji opiekunów grup turystycznych po uprzednim uzgodnieniu z komandorem rajdu.

VI. Organizator zapewnia:

 • znaczek rajdowy,
 • tradycyjną grochówkę na mecie rajdu,
 • udział w konkursach z nagrodami,
 • potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, odznakę Krajoznawczą, Kolarską itp. lub KOT,
 • odwóz autokarem po imprezie na koszt organizatora.

VII. Meta rajdu – plac przed szkołą w Rusku

 • przyjmowanie uczestników 1600,
 • pisemny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Ruska,
 • konkurs sprawnościowy,
 • podsumowanie konkursów i wręczenie nagród.

VIII. Konkursy:

 1. Podczas pokonywania tras wykonujemy po 1 zdjęciu grupy rajdowej na tle obiektów wymienionych w p. V regulaminu (pisanych pogrubioną czcionką), za każde zdjęcie wykonane w dniu rajdu w godz. 1400 – 1600 grupa otrzyma na mecie 1 pkt. Zwycięży ta drużyna, która w ten sposób udowodni swą obecność przy największej liczbie podanych, ciekawych miejsc na trasie.
 2. Konkurs na najładniej jesiennie przystrojony parasol.
 3. Przyjazny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Ruska ( wszystkie odpowiedzi zawarte będą w informacjach podawanych przez przewodników, kierowników tras, komandora rajdu), jeden test rozwiązują 3-osobowe reprezentacje poszczególnych grup rajdowych zakreślając jedną prawidłową odpowiedź z czterech możliwych).
 4. Test sprawnościowy.

IX. Obowiązki uczestników:

 • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,
 • członkowie PTTK z opłaconą składką na 2015r. podlegają ubezpieczeniu,
 • ubezpieczenie uczestników rajdu nie będących członkami PTTK dokonuje zgłaszający we własnym zakresie, w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym,
 • uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty,
 • każda drużyna powinna posiadać apteczką,
 • uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny.

Wspaniałej zabawy i pogody

życzą Organizatorzy

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.