Święto Prosny w Gizałkach

     W dniu 29 kwietnia 2012 r. odbyło się w Gizałkach Święto Prosny, Turniej Wsi Gizałki. Przede wszystkim były bardzo trudne zawody strażackie, w których wzięły udział Ochotnicze Straże Pożarne z ośmiu ościennych gmin. Był także V Powiatowy Marsz Nordic Walking. Nadto – Spływ kajakowy z przystani kajakowej w Rokutowie do przystani kajakowej w Nowej Wsi, przy Gizałkach. Odbyły się też zawody wędkarskie. Przedstawiciele Oddziałów PTTK z Jarocina, z Pleszewa, z Kalisza zorganizowali rajd kolarski do Gizałek i brali aktywny udział w zawodach. Jarocin reprezentowali m. in.: prezes Zarządu PTTK Marian Broda, Jan Dąbrowski, Gabriela Warkocka, Andrzej Dąbrowski. Można było zjeść bardzo smaczną grochówkę z wojskowego kotła. Piknik był niezwykle udany.

 

 

 

 

 

Jubileusz 60-lecia PTTK w Jarocinie

     W dniu 21 kwietnia 2012 r. w jarocińskim Ratuszu Oddział PTTK w Jarocinie obchodził uroczyście swe 60-lecie. W jubileuszu udział wzięli m.in. Burmistrz Jarocina p. Stanisław Martuzalski, Skarbnik Starostwa Powiatowego Jarocina, Prezez Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, Prezes Banku Spółdzielczego w Jarocinie Jan Grzesiek, p. Jakub Wojdecki z Nadleśnictwa w Jarocinie, który wystąpił z ciekawą prelekcją o Parku Krajobrazowym w Czeszewie. Obecni byli członkowie Klubu Krótkofalowców w Jarocinie.

     Nadto Jubileusz zaszczycili swą obecnością przedstawiciele Oddziałów PTTK: z Poznania, z Kalisza, z Wągrowca, z Pleszewa, z Rawicza, z Koźmina. Wszyscy oni przekazali okolicznościowe upominki. Burmistrz Jarocina przekazał Oddziałowi PTTK w Jarocinie komputer, wprost nieodzowny w codziennej pracy. Historię Oddziału, począwszy od 1952 roku przedstawiła pani prezes Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej PTTK, Krystyna Zawadzka. Prezes Zarządu Głównego PTTK w Warszawie wręczył wysokie odznaczenia PTTK najbardziej zasłużonym działaczom, m. in.: Prezesowi Oddziału PTTK w Jarocinie Marianowi Brodzie, skarbnikowi Oddziału Andrzejowi Lisonowi, Wiesławie  Cieślak-Grzeszczyk. Nadmienić trzeba, że dużo pracy i zangażowania w przygotowanie Jubileuszu 60-lecia PTTK ponieśli, jak zwykle aktywni, członkowie: Maria Szymczak, Elżbieta Konieczna, Wiesława Budasz, Stanisław Karolczak. Dziękujemy wszystkim; jednocześnie zapraszamy wszystkich do aktywnego spędzania czasu, do udziału w turystyce, poznawania historii naszego pięknego Kraju, do podtrzymywania tradycji, ochrony
dziedzictwa przyrodniczego.

Okolicznościowy znak wywoławczy SN60PTTK jarocińskich krótkofalowców z okazji jubileuszu 60-lecia PTTK w Jarocinie

     Stacja klubowa SP3PJA pracuje pod okolicznościowym znakiem SN60PTTK z okazji 60-tej rocznicy powstania koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Jarocinie.
Stacja bedzie pracować w dniach 20 – 29 kwietnia 2012.
Okolicznościowe karty QSL ufundowane przez Michała SP3WYP będą wysylane via biuro lub direktem po otrzymaniu zaadresowanej o ofrankowanej koperty zwrotnej.
73! de team SP3PJA

     The club station SP3PJA operates at a SN60PTTK commemorative sign on the 60th anniversary of the Association of the Polish Tourist Country Lovers in Jarocin.
The station will operate on April 20 – 29 , 2012.
Commemorative QSL cards donated by Michael SP3WYP will be sent via bureau or direct after receiving a reply paid self-addressed envelope.
73! de team SP3PJA

sp3pja

VIII Kolarski Rajd Papieski

     W dniu 15.04.2012r. odbył się VIII Kolarski Rajd Papieski zorganizowany przez Oddziałową Komisję Turystyki Kolarskiej PTTK w Pleszewie, Starostwo Powiatowe w Pleszewie i Sport Pleszew SA dla upamiętnienia rocznicy śmierci błogosławionego Papieża Jana Pawła II. Uczestnicy udali się z Pleszewa do Kucharek, gdzie byli na mszy i jednocześnie podziwiali najcenniejszy zabytek w Kucharkach: zrębowy drewniany kościół pw. Swiętej Trójcy z 1754 roku. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVII i XVIII wieku. Pomimo złej pogody (ulewny deszcz i silny wiatr) uczestnicy m. in. ze Śremu, z Pleszewa, z Kalisza, z Ostrowa, z Wrześni, i Jarocina byli zadowoleni. Ogółem w Rajdzie wzięło udział 134 kolarzy. Oddział PTTk w Jarocinie też był licznie reprezentowany. Odbył się konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Drugie miejsce zajęła kol. Danuta Korzeniewska z Jarocina, która wykazała się dużą wiedzą.