Okolicznościowy znak wywoławczy SN60PTTK jarocińskich krótkofalowców z okazji jubileuszu 60-lecia PTTK w Jarocinie

     Stacja klubowa SP3PJA pracuje pod okolicznościowym znakiem SN60PTTK z okazji 60-tej rocznicy powstania koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Jarocinie.
Stacja bedzie pracować w dniach 20 – 29 kwietnia 2012.
Okolicznościowe karty QSL ufundowane przez Michała SP3WYP będą wysylane via biuro lub direktem po otrzymaniu zaadresowanej o ofrankowanej koperty zwrotnej.
73! de team SP3PJA

     The club station SP3PJA operates at a SN60PTTK commemorative sign on the 60th anniversary of the Association of the Polish Tourist Country Lovers in Jarocin.
The station will operate on April 20 – 29 , 2012.
Commemorative QSL cards donated by Michael SP3WYP will be sent via bureau or direct after receiving a reply paid self-addressed envelope.
73! de team SP3PJA

sp3pja