57 Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski Śmiełów 21 – 22 września 2018r.

57 Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski Śmiełów 21 – 22 września 2018r.

 1. Organizator rajdu:
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział w Jarocinie przy współudziale:
  • Starostwa powiatowego w Jarocinie
  • Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie
  • Urzędu Miejskiego w Jarocinie
  • Banku Spółdzielczego w Jarocinie
  • Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie
  • Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych
 2. Kierownictwo rajdu:
  • Komandor – Leszek Bajda, Maria Szymczak
  • Sekretariat – Maria Szymczak •
  • Marian Broda, Maria Szymczak
  • prowadzenie konkursów
  • Leszek Bajda, Maria Szymczak, Genowefa Kołodziejczak
 3. Cele rajdu:
  • upamiętnienie pobytu Adama Mickiewicza w Śmiełowie,
  • popularyzacja turystyki na Ziemi Jarocińskiej oraz Szwajcarii Żerkowskiej,
  • stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, także dla turystyki rodzinnej,
  • popularyzacja ochrony przyrody i walorów turystycznych
 4. Uczestnictwo:
  • w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści indywidualni,
  • młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej
  • do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny.

Uczestnicy zgłaszają swój udział pisemnie, podając nazwisko i imię (karta uczestnika), nr trasy wraz z wpłatą, osobiście w Oddziale PTTK przy ul. Placu Festiwalu Muzyki Rockowej 1(JOK) w Jarocinie, w godzinach otwarcia: w poniedziałki (15 00 – 17 00) w terminie do 17 września 2018r. Telefon do Oddziału: 725 696 047

Wpisowe nosi:

Trasy 1- dniowe  Trasy 2 – dniowe
Młodzież szkolna 5,00zł 10,00zł
Dorośli członkowie PTTK 10,00zł 12,00zł
Inni uczestnicy niezrzeszeni w PTTK 12,00zł 15,00zł

Młodzież niepełnosprawna z opiekunem, uczniowie szkół specjalnych, a także przodownicy turystyki kwalifikowanej opłacają wpisowe w wysokości 50% wpisowego.

Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty wpisowego.

Wpisowe można wpłacać w kasie Oddziału w godz, urzędowania lub na jego konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jarocinie – nr konta: 62 8427 0009 0020 0657 2000 0001
z dopiskiem „Rajd Mickiewiczowski”.

 1. Trasy rajdu
  1. trasa piesza 2 – dniowa:
   21.09.2018r. start godz. 12:15 Wilkowyja przystanek MPK koło kościoła — Lisew – Żółków – Żerków Szkoła Podstawowa (ognisko po przyjściu na metę, nocleg) – Brzósłków – Śmiełów (ok. 15 km ),
  2. trasa piesza 1 — dniowa: 22.09.2018r. godz.9:00 Szkoła Podstawowa Żerków — teren Żerkowsko — Czeszewskiego Parku Krajobrazowego — Brzóstków Śmiełów (ok. 8 km),
  3. trasy dowolne — piesze, rowerowe itp_ jedno i dwudniowe wg propozycji grup turystycznych po zgłoszeniu do Oddziału PTTK w Jarocinie. Z uwagi na wiatrołomy trasy leśne mogą ulec zmianie.
 2. Organizator zapewnia:
  • nocleg na trasach 2-dniowych w warunkach turystycznych w SP w Żerkowie,
  • znaczek rajdowy,
  • gorącą herbatę lub wrzątek w piątek po przybyciu na metę i w sobotę rano (do własnych kubków),
  • ciepły posiłek na zakończenie rajdu,
  • udział w konkursach z nagrodami,
  • bezpłatny wstęp do Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie,
  • potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, Odznakę Krajoznawczą. Kolarską itp.
  • przewóz młodzieży autokarem po imprezie do Jarocina na koszt organizatora,
 3.  Meta rajdu — park w Śmiełowie (za pałacem):
  • przyjmowanie uczestników w godz. 9:30 – 12:00,
  • zwiedzanie muzeum im. A. Mickiewicza w godz. 10:00 – 11:30 – koniec zwiedzania (oprowadzać będzie: kol. Krystyna Zawadzka)
  • konkurs wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza – godz. 114,
  • wręczenie nagród dla zwycięzców w konkursach,
  • Zakończenie imprezy ok. godz. 13:30. Uczestnicy rajdu odwożeni będą bezpłatnie autokarami z parkingu przy Muzeum do Jarocina.
 4. Obowiązki uczestników uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty. Każda drużyna powinna posiadać apteczkę i latarkę. Uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny, a na trasach połączonych z noclegiem obowiązkowo materac lub karimatę oraz śpiwór lub koc i obuwie na zmianę, a także naczynie na zupę, wrzątek lub herbatę.

Wspaniałej zabawy i pogody życzą Organizatorzy

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.

Działalność Oddziału PTTK jest oparta na społecznej działalności swoich członków. PTTK realizuje cele statutowe i zadania poprzez organizowanie i prowadzenie obsługi wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych (Statut PTTK art. 9 pkt 2 i 3). Organizacja wycieczki — rajdu opiera się na zasadzie non-profit i nie ma charakteru komercyjnego przy wykorzystaniu zaangażowania działalności wolontariuszy.

Niniejszy Regulamin należy również traktować jako ZAPROSZENIE