Pożegnanie Wiesławy Budasz

We wtorek 13 sierpnia 2019 roku w asyście sztandaru na „nowym cmentarzu w Witaszycach, pożegnaliśmy naszą zasłużoną działaczkę PTTK Wiesię Budasz.

Wiesława Budasz – urodziła się 05 października 1961 roku w Witaszyczkach, z wykształcenia magister marketingu i bankowości, ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, długoletni pracownik w sekcji płacowej Jarocińskich Fabryk Mebli, a następnie długoletnia kadrowa w Zakładzie Odzieżowym Pani Elżbiety Zakrzewskiej w Jarocinie. Znana jako bardzo sumienny i odpowiedzialny pracownik a zarazem oddany działacz społeczny.

Wiceprezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jarocinie, oraz wcześniej Członek Zarządu Oddziału PTTK w Jarocinie, długoletni i aktywny członek Klubu Górskiego „GRULE” przy Oddziale PTTK w Jarocinie, sympatyzowała z Klubem Regionalistów Ziemi Jarocińskiej PTTK. Pracowita, uczynna, zawsze można było na nią liczyć w każdej sytuacji.

Jako Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Jarocinie i jednocześnie Przewodniczący naszej delegacji, w imieniu nas tutaj zgromadzonych, dziękuję Tobie droga Koleżanko za wszystko!
Niech spoczywa w pokoju z Bogiem Panem.

Cześć Jej pamięci!

Leszek Bajda

Czytaj dalej Pożegnanie Wiesławy Budasz

Regulamin – 58 Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski Śmiełów 20 – 21 września 2019r.

 1. Organizator rajdu:
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział w Jarocinie
  • przy współudziale:
  • Starostwa Powiatowego w Jarocinie
  • Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie
  • Urzędu Miejskiego w Jarocinie
  • Banku Spółdzielczego w Jarocinie
  • Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie
  • Jarocińskiej Agencji Rozwoju
  • BLASTNET Zygmunt Gościniak Witaszyce.
 2. Kierownictwo rajdu:
  • Komandor – Leszek Bajda,
  • Sekretariat – Maria Szymczak
  • Skarbnik – Genowefa Kołodziejczak
  • Kierownik tras pieszych – Genowefa Kołodziejczak, Maria Szymczak
  • prowadzenie konkursów – Leszek Bajda, Maria Szymczak, Genowefa Kołodziejczak
 3. Cele rajdu:
  • upamiętnienie pobytu Adama Mickiewicza w Śmiełowie,
  • popularyzacja turystyki na Ziemi Jarocińskiej oraz Szwajcarii Żerkowskiej,
  • stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, także dla turystyki rodzinnej,
  • popularyzacja ochrony przyrody i walorów turystycznych
 4. Uczestnictwo:
  • w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści indywidualni,
  • młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej
  • do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny.
  • Uczestnicy zgłaszają swój udział pisemnie, podając nazwisko i imię (karta uczestnika), nr trasy wraz z wpłatą, osobiście w Oddziale PTTK przy ul. Placu Festiwalu Muzyki Rockowej 1(JOK) w Jarocinie, w godzinach otwarcia: w poniedziałki (1500 -17 00) w terminie do 17 września 2018 r. Telefon do Oddziału: 725 696 047

    

   Trasy 1- dniowe

   Trasy 2 – dniowe

   Młodzież szkolna

   5,00 zł

   10,00 zł

   Dorośli członkowie PTTK

   10,00 zł

   12,00 zł

   Inni uczestnicy niezrzeszeni w PTTK

   12,00 zł

   15,00 zł

   Wpisowe wynosi: Młodzież niepełnosprawna z opiekunem, uczniowie szkół specjalnych, a także przodownicy turystyki kwalifikowanej opłacają wpisowe w wysokości 50%.wpisowego. Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty wpisowego. Wpisowe można wpłacać w kasie Oddziału w godz. urzędowania lub na jego konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jarocinie – nr konta: 62 8427 0009 0020 0657 2000 0001 z dopiskiem „Rajd Mickiewiczowski”.
 5. Trasy rajdu:
  1. trasa piesza 2 – dniowa: 20.09.2018r. start godz. 12 15 Wilkowyja przystanek MPK koło kościoła – Lisew – Żółków – Żerków Szkoła Podstawowa ( nocleg) – Brzóstków – Śmiełów (ok. 15 km ),
  2. trasa piesza 1 – dniowa: 21.09.2018r. wymarsz godz.9 00 Szkoła Podstawowa Żerków – teren Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego – Brzóstków – Śmiełów (ok. 8 km),
  3. trasy dowolne – piesze, rowerowe itp., jedno i dwudniowe wg propozycji grup turystycznych po zgłoszeniu do Oddziału PTTK w Jarocinie.
 6. Organizator zapewnia:
  • nocleg na trasach 2-dniowych w warunkach turystycznych w SP w Żerkowie,
  • znaczek rajdowy,
  • gorącą herbatę lub wrzątek w piątek po przybyciu na metę i w sobotę rano (do własnych kubków),
  • ciepły posiłek na zakończenie rajdu,
  • udział w konkursach z nagrodami,
  • bezpłatny wstęp do Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie,
  • potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, Odznakę Krajoznawczą, Kolarską itp.
  • przewóz młodzieży autokarem po imprezie do Jarocina na koszt organizatora,
 7. Meta rajdu – park w Śmiełowie ( za pałacem):
  • przyjmowanie uczestników w godz. 930 – 12 00,
  • zwiedzanie muzeum im. A. Mickiewicza w godz. 10:00 – 11:30 – koniec zwiedzania(oprowadzać będzie: kol. Krystyna Zawadzka)
  • konkurs wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza – godz. 11:45,
  • wręczenie nagród dla zwycięzców w konkursach,
  • Zakończenie imprezy ok. godz. 13:30 . Uczestnicy rajdu odwożeni będą bezpłatnie autokarami z parkingu przy Muzeum do Jarocina.
 8. Obowiązki uczestników
  • Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty. Każda drużyna powinna posiadać apteczkę i latarkę. Uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny, a na trasach połączonych z noclegiem obowiązkowo materac lub karimatę oraz śpiwór lub koc i obuwie na zmianę, a także naczynie na zupę, wrzątek lub herbatę.

Wspaniałej zabawy i pogody
życzą Organizatorzy

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.

Działalność Oddziału PTTK jest oparta na społecznej działalności swoich członków. PTTK realizuje cele statutowe i zadania poprzez organizowanie i prowadzenie obsługi wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych (Statut PTTK art. 9 pkt 2 i 3). Organizacja wycieczki – rajdu opiera się na zasadzie non-profit i nie ma charakteru komercyjnego przy wykorzystaniu zaangażowania działalności wolontariuszy.

Niniejszy Regulamin należy również traktować jako ZAPROSZENIE

Wyprawa na Szczeliniec i Muzeum Papiernictwa w Dusznikach- Zdroju

z klubem górskim GRULE 7 września 2019 r. (sobota)

Organizatorzy:
Arek Wojtaszak, Jola Brajer

Program wyprawy:

 • godz. 6.00 wyjazd autokarem z Jarocina z przystanku JLA (stary dworzec PKS)
 • godz. 10.00 przyjazd do miejscowości Duszniki Zdrój zwiedzanie Muzeum Papiernictwa
 • 12:00 wyjazd do Karłowa
 • 12:30 obiad
 • 13.00-14:00 wejście na Szczeliniec
 • 17:30-18:00 wyjazd z Karłowa
 • Powrót w godzinach wieczornych 21:00-22:00

Koszt uczestnictwa 120 zł od osoby.

W cenie:
przejazd autokarem, przewodnik, wstęp do muzeum, bilet wstępu na Szczeliniec, ubezpieczenie, obiad.

Zapisy i wpłaty w każdy poniedziałek oprócz 22.07 i 29.07 lub na zebraniu 7 sierpnia w Kawiarni Filmowa 17:00 – 18:00

Zapisy do 19 sierpnia 2019

Kontakt: 781-960-444 do godziny 19:00

Warunki uczestnictwa

Organizatorem wyprawy jest Klub Turystów Górskich „GRULE” przy Oddziale PTTK w Jarocinie,

 • Przed zapisaniem się na wyprawę, należy zapoznać się z jej warunkami i programem,
 • Organizowane są dla wszystkich osób, lecz członkowie zrzeszeni w PTTK posiadają pierwszeństwo zapisu na imprezę,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatora,
 • Uczestnicy wyprawy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność,
 • Wyprawy organizowane przez KTG „GRULE” przy oddziale PTTK w Jarocinie są imprezami, niedochodowymi i są wyprawami Statutowymi. Odbywają się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują opiekunowie wyprawy,
 • Wskazany jest dobry stan zdrowia uczestnika oraz kondycja fizyczna umożliwiająca udział w imprezie,
 • Uczestnik imprezy zobowiązany jest do podania numeru telefonu i danych potrzebnym do ubezpieczenia. Powinien także posiadać numer telefonu komórkowego organizatorów wyprawy,
 • KTG GRULE opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy,
 • Dokonanie opłat za wyprawę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Regulamin wyprawy na Szczeliniec

 1. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór – buty sznurowane, kurtkę przeciwdeszczową.
 2. Ekwipunek należy zabrać w plecaku.
 3. Przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie.
 4. Poinformować organizatora wyprawy o ewentualnym złym samopoczuciu.
 5. W czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody organizatora.
 6. Dbać o czystość i porządek w miejscach w których się przebywa.
 7. Za szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą osoby winne.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe uczestnika w przypadku ich zapomnienia, zagubienia czy kradzieży.
 9. Uczestnicy wyprawy powinni stosować się do wskazówek organizatora.
 10. Organizator ma prawo do zmiany programu wycieczki w czasie jej trwania.
 11. Osoby niepełnoletnie oraz osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych mogą uczestniczyć w wycieczce jedynie pod opieką rodzica, członka rodziny lub innego jej przedstawiciela ustawowego, który ponosi za nie odpowiedzialność.
 12. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadkach po spożyciu alkoholu oraz w innych przypadkach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,
 13. Uczestnicy wyprawy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.