Regulamin – 58 Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski Śmiełów 20 – 21 września 2019r.

 1. Organizator rajdu:
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział w Jarocinie
  • przy współudziale:
  • Starostwa Powiatowego w Jarocinie
  • Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie
  • Urzędu Miejskiego w Jarocinie
  • Banku Spółdzielczego w Jarocinie
  • Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie
  • Jarocińskiej Agencji Rozwoju
  • BLASTNET Zygmunt Gościniak Witaszyce.
 2. Kierownictwo rajdu:
  • Komandor – Leszek Bajda,
  • Sekretariat – Maria Szymczak
  • Skarbnik – Genowefa Kołodziejczak
  • Kierownik tras pieszych – Genowefa Kołodziejczak, Maria Szymczak
  • prowadzenie konkursów – Leszek Bajda, Maria Szymczak, Genowefa Kołodziejczak
 3. Cele rajdu:
  • upamiętnienie pobytu Adama Mickiewicza w Śmiełowie,
  • popularyzacja turystyki na Ziemi Jarocińskiej oraz Szwajcarii Żerkowskiej,
  • stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, także dla turystyki rodzinnej,
  • popularyzacja ochrony przyrody i walorów turystycznych
 4. Uczestnictwo:
  • w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści indywidualni,
  • młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej
  • do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny.
  • Uczestnicy zgłaszają swój udział pisemnie, podając nazwisko i imię (karta uczestnika), nr trasy wraz z wpłatą, osobiście w Oddziale PTTK przy ul. Placu Festiwalu Muzyki Rockowej 1(JOK) w Jarocinie, w godzinach otwarcia: w poniedziałki (1500 -17 00) w terminie do 17 września 2018 r. Telefon do Oddziału: 725 696 047

    

   Trasy 1- dniowe

   Trasy 2 – dniowe

   Młodzież szkolna

   5,00 zł

   10,00 zł

   Dorośli członkowie PTTK

   10,00 zł

   12,00 zł

   Inni uczestnicy niezrzeszeni w PTTK

   12,00 zł

   15,00 zł

   Wpisowe wynosi: Młodzież niepełnosprawna z opiekunem, uczniowie szkół specjalnych, a także przodownicy turystyki kwalifikowanej opłacają wpisowe w wysokości 50%.wpisowego. Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty wpisowego. Wpisowe można wpłacać w kasie Oddziału w godz. urzędowania lub na jego konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jarocinie – nr konta: 62 8427 0009 0020 0657 2000 0001 z dopiskiem „Rajd Mickiewiczowski”.
 5. Trasy rajdu:
  1. trasa piesza 2 – dniowa: 20.09.2018r. start godz. 12 15 Wilkowyja przystanek MPK koło kościoła – Lisew – Żółków – Żerków Szkoła Podstawowa ( nocleg) – Brzóstków – Śmiełów (ok. 15 km ),
  2. trasa piesza 1 – dniowa: 21.09.2018r. wymarsz godz.9 00 Szkoła Podstawowa Żerków – teren Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego – Brzóstków – Śmiełów (ok. 8 km),
  3. trasy dowolne – piesze, rowerowe itp., jedno i dwudniowe wg propozycji grup turystycznych po zgłoszeniu do Oddziału PTTK w Jarocinie.
 6. Organizator zapewnia:
  • nocleg na trasach 2-dniowych w warunkach turystycznych w SP w Żerkowie,
  • znaczek rajdowy,
  • gorącą herbatę lub wrzątek w piątek po przybyciu na metę i w sobotę rano (do własnych kubków),
  • ciepły posiłek na zakończenie rajdu,
  • udział w konkursach z nagrodami,
  • bezpłatny wstęp do Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie,
  • potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, Odznakę Krajoznawczą, Kolarską itp.
  • przewóz młodzieży autokarem po imprezie do Jarocina na koszt organizatora,
 7. Meta rajdu – park w Śmiełowie ( za pałacem):
  • przyjmowanie uczestników w godz. 930 – 12 00,
  • zwiedzanie muzeum im. A. Mickiewicza w godz. 10:00 – 11:30 – koniec zwiedzania(oprowadzać będzie: kol. Krystyna Zawadzka)
  • konkurs wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza – godz. 11:45,
  • wręczenie nagród dla zwycięzców w konkursach,
  • Zakończenie imprezy ok. godz. 13:30 . Uczestnicy rajdu odwożeni będą bezpłatnie autokarami z parkingu przy Muzeum do Jarocina.
 8. Obowiązki uczestników
  • Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty. Każda drużyna powinna posiadać apteczkę i latarkę. Uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny, a na trasach połączonych z noclegiem obowiązkowo materac lub karimatę oraz śpiwór lub koc i obuwie na zmianę, a także naczynie na zupę, wrzątek lub herbatę.

Wspaniałej zabawy i pogody
życzą Organizatorzy

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.

Działalność Oddziału PTTK jest oparta na społecznej działalności swoich członków. PTTK realizuje cele statutowe i zadania poprzez organizowanie i prowadzenie obsługi wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych (Statut PTTK art. 9 pkt 2 i 3). Organizacja wycieczki – rajdu opiera się na zasadzie non-profit i nie ma charakteru komercyjnego przy wykorzystaniu zaangażowania działalności wolontariuszy.

Niniejszy Regulamin należy również traktować jako ZAPROSZENIE