Wyprawa na Szczeliniec i Muzeum Papiernictwa w Dusznikach- Zdroju

z klubem górskim GRULE 7 września 2019 r. (sobota)

Organizatorzy:
Arek Wojtaszak, Jola Brajer

Program wyprawy:

 • godz. 6.00 wyjazd autokarem z Jarocina z przystanku JLA (stary dworzec PKS)
 • godz. 10.00 przyjazd do miejscowości Duszniki Zdrój zwiedzanie Muzeum Papiernictwa
 • 12:00 wyjazd do Karłowa
 • 12:30 obiad
 • 13.00-14:00 wejście na Szczeliniec
 • 17:30-18:00 wyjazd z Karłowa
 • Powrót w godzinach wieczornych 21:00-22:00

Koszt uczestnictwa 120 zł od osoby.

W cenie:
przejazd autokarem, przewodnik, wstęp do muzeum, bilet wstępu na Szczeliniec, ubezpieczenie, obiad.

Zapisy i wpłaty w każdy poniedziałek oprócz 22.07 i 29.07 lub na zebraniu 7 sierpnia w Kawiarni Filmowa 17:00 – 18:00

Zapisy do 19 sierpnia 2019

Kontakt: 781-960-444 do godziny 19:00

Warunki uczestnictwa

Organizatorem wyprawy jest Klub Turystów Górskich „GRULE” przy Oddziale PTTK w Jarocinie,

 • Przed zapisaniem się na wyprawę, należy zapoznać się z jej warunkami i programem,
 • Organizowane są dla wszystkich osób, lecz członkowie zrzeszeni w PTTK posiadają pierwszeństwo zapisu na imprezę,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatora,
 • Uczestnicy wyprawy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność,
 • Wyprawy organizowane przez KTG „GRULE” przy oddziale PTTK w Jarocinie są imprezami, niedochodowymi i są wyprawami Statutowymi. Odbywają się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują opiekunowie wyprawy,
 • Wskazany jest dobry stan zdrowia uczestnika oraz kondycja fizyczna umożliwiająca udział w imprezie,
 • Uczestnik imprezy zobowiązany jest do podania numeru telefonu i danych potrzebnym do ubezpieczenia. Powinien także posiadać numer telefonu komórkowego organizatorów wyprawy,
 • KTG GRULE opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy,
 • Dokonanie opłat za wyprawę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Regulamin wyprawy na Szczeliniec

 1. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór – buty sznurowane, kurtkę przeciwdeszczową.
 2. Ekwipunek należy zabrać w plecaku.
 3. Przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie.
 4. Poinformować organizatora wyprawy o ewentualnym złym samopoczuciu.
 5. W czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody organizatora.
 6. Dbać o czystość i porządek w miejscach w których się przebywa.
 7. Za szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą osoby winne.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe uczestnika w przypadku ich zapomnienia, zagubienia czy kradzieży.
 9. Uczestnicy wyprawy powinni stosować się do wskazówek organizatora.
 10. Organizator ma prawo do zmiany programu wycieczki w czasie jej trwania.
 11. Osoby niepełnoletnie oraz osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych mogą uczestniczyć w wycieczce jedynie pod opieką rodzica, członka rodziny lub innego jej przedstawiciela ustawowego, który ponosi za nie odpowiedzialność.
 12. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadkach po spożyciu alkoholu oraz w innych przypadkach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,
 13. Uczestnicy wyprawy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.