Zarząd i Komisja Rewizyjna

Zarząd Oddziału PTTK w Jarocinie;

  • Leszek Bajda – Prezes Zarządu,
  • Wiesława Budasz – Wiceprezes Zarządu,
  • Maria Szymczak – Sekretarz Zarządu,
  • Maria Ryba – Skarbnik Zarządu Oddziału,
  • Genowefa Kołodziejczak – Członek Zarządu Oddziału PTTK,
  • Krystyna Kłosowska – Członek Zarządu Oddziału PTTK

Komisja Rewizyjna Oddziału PTTK w Jarocinie;

  • Beata Zjeżdżałka – Prezes Komisji Rewizyjnej,
  • Elżbieta Binkowska – Wiceprezes Komisji Rewizyjnej,
  • Iwona Jajor – Sekretarz Komisji Rewizyjnej.