Jubileusz 60-lecia PTTK w Jarocinie

     W dniu 21 kwietnia 2012 r. w jarocińskim Ratuszu Oddział PTTK w Jarocinie obchodził uroczyście swe 60-lecie. W jubileuszu udział wzięli m.in. Burmistrz Jarocina p. Stanisław Martuzalski, Skarbnik Starostwa Powiatowego Jarocina, Prezez Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, Prezes Banku Spółdzielczego w Jarocinie Jan Grzesiek, p. Jakub Wojdecki z Nadleśnictwa w Jarocinie, który wystąpił z ciekawą prelekcją o Parku Krajobrazowym w Czeszewie. Obecni byli członkowie Klubu Krótkofalowców w Jarocinie.

     Nadto Jubileusz zaszczycili swą obecnością przedstawiciele Oddziałów PTTK: z Poznania, z Kalisza, z Wągrowca, z Pleszewa, z Rawicza, z Koźmina. Wszyscy oni przekazali okolicznościowe upominki. Burmistrz Jarocina przekazał Oddziałowi PTTK w Jarocinie komputer, wprost nieodzowny w codziennej pracy. Historię Oddziału, począwszy od 1952 roku przedstawiła pani prezes Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej PTTK, Krystyna Zawadzka. Prezes Zarządu Głównego PTTK w Warszawie wręczył wysokie odznaczenia PTTK najbardziej zasłużonym działaczom, m. in.: Prezesowi Oddziału PTTK w Jarocinie Marianowi Brodzie, skarbnikowi Oddziału Andrzejowi Lisonowi, Wiesławie  Cieślak-Grzeszczyk. Nadmienić trzeba, że dużo pracy i zangażowania w przygotowanie Jubileuszu 60-lecia PTTK ponieśli, jak zwykle aktywni, członkowie: Maria Szymczak, Elżbieta Konieczna, Wiesława Budasz, Stanisław Karolczak. Dziękujemy wszystkim; jednocześnie zapraszamy wszystkich do aktywnego spędzania czasu, do udziału w turystyce, poznawania historii naszego pięknego Kraju, do podtrzymywania tradycji, ochrony
dziedzictwa przyrodniczego.