Czwarty rajd turystyczny im. Stefana Hajzera

Jarocin, dnia 01 lipca 2017 roku (sobota)

 1. Organizator Rajdu
  • Oddział PTTK w Jarocinie, – Starostwo Powiatowe w Jarocinie,
  • Urząd Miejski w Jarocinie,
  • Bank Spółdzielczy w Jarocinie,
  • Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych
  • „Jarocin Sport” Sp. z o.o.
  • Stowarzyszenie „Jarocin XX-„.
 2. Kierownictwo Rajdu
  • Komandor Rajdu — Genowefa Kołodziejczak
  • Sekretarz — Maria Szymczak,
  • Skarbnik — Maria Ryba.
  • Kierownicy tras — Krystyna Zawadzka, Marian Broda.
 3. Początek Radu
  • Start o godzinie 9.00 Rynek Ratusz – I trasa,
  • Start o godzinie 11.00 Przystanek JLA przy Cmentarzu – II trasa.
 4. Cele Rajdu:
  • popularyzacja czynnego wypoczynku w dniu wolnym od pracy,
  • umacnianie więzi koleżeńskich wśród turystów,
  • zdobywanie punktów i odznak turystycznych,
  • poznawanie walorów przyrodniczych Ziemi Jarocińskiej.
 5. Trasy Rajdu:
  1. I trasa piesza; Jarocin (szlakiem czerwonym) Rynek – Kamienie Radolina – Cztery Dęby – Grodzisko Pierścieniowe – Szkółka Leśna (meta) około 6 km,
  2. II trasa piesza; Jarocin Przystanek JLA przy Cmentarzu – Szkółka Leśna (meta) około 1 km,
  3. trasy rowerowe dowolne.
 6. Warunki uczestnictwa:
  1. W Rajdzie mogą brać udział członkowie PTTK.
 7. Wpisowe – wynosi 5 zł.
 8. Zgłoszenia uczestników wraz opłatą startową Przyjmowane będą w Oddziale PTTK w Jarocinie przy Placu Festiwalu Muzyki Rockowej 1 w poniedziałek godz. 15.00 do 17.00. Ostateczny termin zgłaszania upływa 26 czerwca 2017 r.
 9. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
  • opiekę kierownictwa trasy,
  • przy ognisku (kiełbasa, pieczywo, kawa, herbata, słodycze),
  • prawo udziału w konkursach z nagrodami,
  • potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne,
  • mile widziany strój turystyczny.
 10. Obowiązki uczestnictwa:
  • uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność,
  • przestrzeganie Karty Turysty.
 11. Zakończenie imprezy:
  • Szkółka Leśna w Nadleśnictwie Jarocin od godz. 12.00 do godz. 15.00.

Do zobaczenia na trasie
Rajdu ORGANIZATOR

Działalność Oddziału PTTK jest oparta na społecznej działalności swoich członków. PTTK realizuje cele statutowe i zadania poprzez organizowanie i prowadzenie obsługi wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych (Statut PTTK art. 9 pkt 2 i 3). Organizacja wycieczki — rajdu opiera się na zasadzie non-profit i nie ma charakteru komercyjnego przy wykorzystaniu zaangażowania działalności wolontariuszy.