XXIII Turystyczny Rajd „Pod Parasolami” – sprawozdanie

      XXIII Turystyczny Rajd „Pod Parasolami” został zorganizowany przez Oddział PTTK w Jarocinie z udziałem Gminy Jaraczewo, Starostwa Powiatowego, Koła Gospodyń Wiejskich i młodzieży Cerekwicy. Cele rajdu czyli: popularyzacja turystyki na Ziemi Jaraczewskiej, stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji zostały osiągnięte. Sześć szkolnych drużyn rajdowych: SP Gola1 i SP Gola 2, SP Góra, SP Wojciechowo, MOW Cerekwica i PDD Góra przebyły zorganizowane trasy: z Goli i z Wojciechowa do Cerekwicy, prowadzone przez Elżbietę Grześkowiak i Krystynę Zawadzką. Po drodze uczestnicy rajdu zwiedzali okoliczne zabytki i podziwiali wygląd ciekawych obiektów, wykonywali przy tym zdjęcia, co było zadaniem jednego z konkursów rajdowych.

      Ciekawych miejsc w okolicy Cerekwicy jest wiele. W regulaminie rajdu na wybranej przez drużyny trasie z Wojciechowa wymieniono ich 6: dworzec kolejowy w Wojciechowie, szkoła w Wojciechowie, dwór w parku w Porębie, kościółek w Porębie, pałac w MOW w Cerekwicy Nowej, kościół w Cerekwicy Starej. Na metę przed świetlicą w Cerekwicy zgłosiły się wszystkie drużyny w wyznaczonym czasie z uśmiechem na twarzy i tradycyjnie z licznymi parasolami w rękach.

      Okazało się, że wszystkie drużyny rajdowe wykonały zdjęcia na tle wszystkich obiektów na swojej trasie, wymienionych w regulaminie rajdu, czym spełniły warunki I konkursu rajdowego. Organizatorzy przewidzieli taką możliwość i Prezes PTTK p. Leszek Bajda wręczył wszystkim drużynom równorzędne nagrody.

Drużyny spełniły również warunki II konkursu- na najładniej jesiennie przystrojony parasol. Komisja przyznała następujące miejsca:
I miejsce drużynie z MOW Cerekwica (3pkt.),
II miejsca równorzędne: SP Góra, PDD Góra i SP Wojciechowo (po 2pkt.)
III miejsca: SP Gola 1 i SP Gola 2 (po 1 pkt).

     III konkurs polegał na nadmuchaniu balona o największym obwodzie. Po dokonaniu pomiarów miarą krawiecką okazało się, że drużyny nadmuchały balony o poniżej podanych obwodach i zajęły:

I miejsca równorzędne: SP Gola1- 100cm, SP Wojciechowo- 100cm,
II miejsce drużyny: SP Góra- 98cm,
III miejsca równorzędne: SP Gola 2- 97cm, PDD Góra- 97 cm i MOW Cerekwica 97 cm.

     IV konkurs, czyli przyjazny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Cerekwicy. Jeden test rozwiązywały 3-osobowe reprezentacje poszczególnych grup rajdowych zakreślając jedną prawidłową odpowiedź z czterech możliwych. W przypadku jednakowej liczby poprawnych odpowiedzi wygrywała ta drużyna, która wcześniej oddała rozwiązany test.

I miejsce: MOW Cerekwica 12pkt.

II miejsce: PDD Góra 12 pkt.

III miejsce: SP Gola 2 12pkt.

IV miejsce: SP Wojciechowo 11pkt

V miejsce: SP Gola1 10pkt

VI miejsce: SP Góra 10pkt.

      Za uzyskane miejsca drużyny otrzymały nagrody, które zostały wręczane przez członków Zarządu Powiatowego PTTK.

Następnie wszyscy uczestnicy wraz opiekunami i z organizatorami i udali się do świetlicy wiejskiej na smaczną grochówkę i tradycyjny placek drożdżowy ze śliwkami przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Cerekwicy i Porębie.

Ogółem w rajdzie wzięło udział 74 uczestników. Młodzież trochę zmęczona, ale pełna wrażeń i zadowolona ze zdobytych miejsc w konkursach wróciła autobusem szkolnym lub rowerami do swych miejscowości.

Do zobaczenia na Ziemi Jaraczewskiej za rok na mecie kolejnego- XXIV Rajdu „Pod Parasolami”.

Za okazaną pomoc w organizacji rajdu dziękuję: członkom Zarządu i działaczom PTTK w Jarocinie, KGW i młodzieży z Cerekwicy i z Poręby, UG Jaraczewo, Starostwu w Jarocinie, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom- opiekunom drużyn.

Teodor Grobelny

komandor rajdu

Test wiedzy-XXIII Rajd- Cerekwica 2014r.