Sprawozdanie z przeprowadzonego 53 Ogólnopolskiego Rajdu Mickiewiczowskiego do Śmiełowa

Przy wyjątkowo pięknej i ciepłej pogodzie w dniach 19 i 20 września 2014 roku odbył się 53 Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski do Śmiełowa. Organizatorem rajdu był Oddział PTTK w Jarocinie. Na trasach pieszych i rowerowych, jednodniowych i dwudniowych uczestniczyły Szkoły: Zespół Szkół w Cielczy, Zespół Szkół Nr 5 w Jarocinie, Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 w Jarocinie, Zespół Nr 9 w Klęce, Szkoła Podstawowa w Żerkowie, Szkoła Podstawowa w Chrzanie. W rajdzie uczestniczyło również 21 rodzin, turyści z Klubu Regionalistów PTTK i Klubu Górskiego „Grule” PTTK oraz turyści indywidualni. Łącznie uczestniczyły 323 osoby. Rajd rozpoczął się 19 września. Trasa dwudniowa: ze Stacji PKP Solec Wielkopolski – Rogusko – Nowe Komorze – Nowe Miasto – Dębno n/Wartą – Bieździadów – Żerków (nocleg) – Śmiełów. Druga trasa dwudniowa: Jarocin – Wilkowyja – Tarce – Żerków (nocleg) – Śmiełów. Trasa jednodniowa: Żerków – Brzóstków – Śmiełów. Po przybyciu na nocleg do Szkoły Podstawowej w Żerkowie drużyny spożyły posiłek a następnie brali udział w konkursach sprawnościowych.

Miłą niespodzianką był udział pięciorga dzieci (laureatów wielu konkursów recytatorskich) ze Szkoły Podstawowej w Żerkowie pod kierownictwem Ewy Gościniak i Anety Gorzelańczyk w Wieczornicy Poetyckiej obejmującej twórczość Adama Mickiewicza. Drugiego dnia rajdu, wszyscy uczestnicy tras jedno i dwudniowych wyruszyli w kierunku Śmiełowa.

Po raz pierwszy dołączyły do nich rodziny pokoleniowe (dziadkowie, rodzice, dzieci w wieku już od pół roku życia). Na mecie 20 września w południe meldowali się również turyści indywidualni piesi i rowerzyści. Po przyjściu na metę, uczestnicy Rajdu zwiedzali Muzeum Mickiewiczowskie pod kierownictwem niestrudzonego przewodnika Krystyny Zawadzkiej.

Jednocześnie odbywały się konkursy: przyrodniczy i wiedzy o Adamie Mickiewiczu. Kolejnym punktem imprezy było spożywanie grochówki turystycznej, którą ufundował Urząd Miasta i Gminy Żerków. Smaczny posiłek przygotowała Kuchnia Szkoły Podstawowej w Żerkowie.

Kierownikami tras odpowiednio byli: Marian Broda, Paweł Rozpendowski, Andrzej Piasecki. Sekretariat obsługiwały koleżanki Maria Szymczak i Wiesława Budasz. Skarbnikiem imprezy były kol. Genowefa Kołodziejczak i Maria Ryba.

Po wręczeniu nagród z konkursów delegacja złożyła kwiaty przy pomniku Adama Mickiewicza w Śmiłowskim parku. Podniosłym momentem było odśpiewanie hymnu narodowego.

Przy okazji rajdu wręczono również odznaczenia i wyróżnienie zasłużonym działaczom Oddziału PTTK w Jarocinie: Gertruda Witczak (Odznaka Honorowa Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”), Andrzej Lison – pośmiertnie, Maria Elżbieta Szymczak, Andrzej Tobolski (Złota Odznaka Honorowa PTTK), Maria Szymczak z d. Grzeszczyk (Brązowa Odznaka Honorowa PTTK), Paweł Rozpendowski (Dyplom Honorowy Zarządu Głównego PTTK). Osoby wyróżnione wraz z aktywem turystycznym spotkały się w salce pałacowej, gdzie w miłej atmosferze wspominano wspólne wędrówki.

Wszyscy zdrowi i w dobrych humorach zostali odwiezieni autobusami Firmy „Grzelak” do swoich miejscowości. Do zobaczenia za rok.

Komandor Rajdu – Leszek Bajda, Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Jarocinie

ODBYTE KONKURSY

Na 53 Ogólnopolskim Rajdzie Mickiewiczowskim do Śmiełowa

w dniach 19 i 20 września 2014 roku

  1. Konkursy Sprawnościowe:

  1. Rzut piłeczką do tarczy: I miejsce Karolina Rzepa SP, II miejsce Piotr Banaszak SP Cielcza, III miejsce Karolina Czosnowska SP Chrzan.

  2. Rzut woreczkami do kosza: I miejsce Rafał Kubiak SP Cielcza, II miejsce Karolina Rzepa SP Cielcza, III miejsce Paweł Majusiak SP Cielcza, IV miejsce Natalia Sobik SP Chrzan.

  3. Ringo: I miejsce Klaudia Begier SP Chrzan, II miejsce Magdalena Matelska SP Cielcza, III miejsce Martyna Jańczak i Domin Weronika SP Cielcza.

Konkursy prowadzili: Wiesława Budasz, Maria Szymczak i Paweł Rozpendowski.

  1. Konkurs Przyrodniczy: I miejsce Amelia Kasprzak SP Żerków, II miejsce Laura Wielgosz SP Klęka, III miejsce Bartosz Rybczyński SP Cielcza.

Konkurs prowadzili: Wiesława Budasz i Maria Szymczak.

  1. Konkurs Wiedzy o Adamie Mickiewiczu: I miejsce Rafał Hoffman SP Żerków, II miejsce Paulina Grześkowiak SP Żerków, III miejsce Klaudia Bergier SP Chrzan.

Konkurs prowadzili: Genowefa Kołodziejczak i Andrzej Karolczak.

Za zajęte miejsca w konkursach uczestnicy otrzymali stosowne nagrody książkowe i rzeczowe. Oddział PTTK w Jarocinie składa serdeczne gratulacje i podziękowania.

Komandor Rajdu – Leszek Bajda, Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Jarocinie