Sprawozdanie z odbytego w dniu 28 maja 2016r. III Rajdu Turystycznego im. Stefana Hajzera w Jarocinie

     W dniu 28 maja 2016 r. odbył się III Rajd Turystyczny im. Stefana Hajzera w Jarocinie. Organizatorami tej imprezy turystycznej byli: Oddział PTTK w Jarocinie, Bank Spółdzielczy w Jarocinie, Urząd Miejski w Jarocinie, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach, „Jarota Sport” Sp. z o.o. w Jarocinie, Kino „Echo” w Jarocinie, Nadleśnictwo Jarocin.

     Celem rajdu było upamiętnienie działacza PTTK Stefana Hajzera – mieszkańca Ziemi Jarocińskiej, uczczenie 110 rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego PTK, uczczenie Roku Krajoznawstwa Polskiego oraz realizacja hasła ZG PTTK „Turystyka Łączy Pokolenia”, jak również popularyzacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym od pracy i zajęć szkolnych.

     Rajd rozpoczął się w piątek zapaleniem znicza na cmentarzu w Jarocinie, na grobie Stefana Hajzera. W sobotę 28 maja 2016 r. rajd rozpoczął się przy siedzibie Oddziału PTTK w Jarocinie. Trasa dalej wiodła w kierunku Pałacu Radolińskich, przez Zdrój – Jarocin (Walcerek) do Szkółki Leśnej (meta). W rajdzie wzięła udział grupa rowerowa Szkoły Podstawowej w Chrzanie w liczbie 10 osób plus dwóch opiekunów. Była to oddzielna trasa przejazdowa rowerowa ustalona z organizatorem przedsięwzięcia. W rajdzie uczestniczyły trzy osoby rodziny Stefana Hajzera. Wraz córką p. Wandą Henik.

     Na mecie rajdu w Szkółce Leśnej odbyło się uroczyste ognisko połączone z grzaniem kiełbasek i opowiadaniem wrażeń z tras. Na zakończenie rozdano nagrody ufundowane przez sponsorów imprezy tj. Bank Spółdzielczy w Jarocinie (dofinansowanie), ZGO w Jarocinie (gadżety), „Jarota Sport” Sp. z o.o. (bilety na basen), Kino „Echo” w Jarocinie (bilety wstępu na seans filmowy).

     Impreza odbyła się w miłej atmosferze turystycznej i przy bardzo sprzyjającej pogodzie. Na zakończenie rajdu uczestnicy wyrazili swoje podziękowanie organizatorom, a szczególności Wiesławie i Antoniemu Grzeszczykom za przygotowanie posiłków, komandorowi rajdu Pawłowi Rozpendowkiemu za sprawną organizację, Marii Ryba, Marii Szymczak i Genowefie Kołodziejczak za pomoc merytoryczną. Na mecie, wszystkich uczestników imprezy przywitał Leszek Bajda – Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Jarocinie.

Komandor Rajdu
Paweł Rozpendowski