55 Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski Śmiełów 16-17 września 2016 r.

 1. Organizator rajdu:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział w Jarocinie

przy współudziale:

 • Starostwa Powiatowego w Jarocinie

 • Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie

 • Urzędu Miejskiego w Jarocinie

 • Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie

 • Nadleśnictwa Jarocin

 • Banku Spółdzielczego w Jarocinie

 • Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie

 1. Kierownictwo rajdu:
 • Komandor – Leszek Bajda
 • Wicekomandor – Paweł Rozpendowski
 • Sekretariat – Maria Szymczak, Genowefa Kołodziejczak
 • Skarbnik – Maria Ryba
 • Kierownik tras pieszych – M. Broda, P. Rozpendowski, A. Piasecki
 • Prowadzenie konkursów – K. Zawadzka, G. Kołodziejczak, M. Szymczak, A. Karolczak
 1. Cele rajdu:
 • Upamiętnienie pobytu Adama Mickiewicza w Śmiełowie,
 • popularyzacja turystyki na Ziemi Wielkopolskiej,
 • stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, także dla turystyki rodzinnej oraz nawiązanie do 110 lecia utworzenia PTK,
 • popularyzacja ochrony przyrody i walorów turystycznych „Szwajcarii Żerkowskiej”
 1. Uczestnictwo:
 • w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści indywidualni z kraju i zagranicy,

 • młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej,

 • do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny.

Uczestnicy zgłaszają swój udział pisemnie, podając nazwisko i imię (karta uczestnika),

nr trasy wraz z wpłatą, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Oddziale PTTK
przy ul. Kościuszki 15a w Jarocinie, w godzinach otwarcia: w poniedziałki (15
00 – 1700)  i czwartki (1700 – 1800) w terminie do 09 września 2014r.

Telefon do Oddziału: 725 696 047 lub Komandora Rajdu 607 911 165.

Wpisowe wynosi:

Trasy 1- dniowe

Trasy 2 – dniowe

Młodzież szkolna

5,00 zł

10,00 zł

Dorośli członkowie PTTK

10,00 zł

12,00 zł

Inni uczestnicy niezrzeszeni w PTTK

12,00 zł

15,00 zł

Młodzież niepełnosprawna z opiekunem, uczniowie szkół specjalnych, a także przodownicy turystyki kwalifikowanej i instruktorzy PTTK opłacają wpisowe w wysokości 50% wpisowego.

Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty wpisowego.

Wpisowe można wpłacać w kasie Oddziału w godz. urzędowania lub na jego konto bankowe
w Banku Spółdzielczym w Jarocinie – nr konta: 62 8427 0009 0020 0657 2000 0001

z dopiskiem „55 Rajd Mickiewiczowski”.

 1. Trasy rajdu:
 1. trasa piesza zorganizowana 2 – dniowe:

16.09.2016 r. (piątek) start godz. 900 Solec – Rogusko (zielony szlak) – Komorze Nowomiejskie – Nowe Miasto n/Wartą – Dębno – Bieździadów – Żerków (nocleg) – ok. 20 km. (kierownik trasy Marian Broda)

20.09.2016 r. (sobota) start godz. 900 Żerków – Zielonym Szlakiem przez Łysą Górę – Brzostków – Śmiełów (meta) – ok. 10 km.

2. trasa piesza zorganizowana 2 – dniowa:

16.09.2014r. (piątek) start godz. 900 Jarocin (park Pałac Radolińskich) – Wilkowyja – Radlin – Stęgosz – Pawłowice – Żerków (nocleg) – ok. 20 km (kierownik trasy Paweł Rozpendowski)

17.09.2016 r. (sobota) start godz. 900 Żerków – zielonym szlakiem przez Łysą Górę – Brzóstków – Śmiełów (meta) – ok. 10 km.

3. Trasa 1 dniowa 17.09.2016r. (sobota) Szkoła Podstawowa Żerków – zielonym szlakiem

przez Łysą Górę – Brzóstków – Śmiełów (meta) ok. 10 km.(kierownik trasy Andrzej Piasecki)

4. trasy dowolne:

Piesze, rowerowe i autokarowe (jedno i dwudniowe dowolne) według propozycji opiekunów po uzgodnieniu z komandorem rajdu.

 1. Organizator zapewnia:
 • nocleg na trasach 2-dniowych w warunkach turystycznych w SP w Żerkowie,
 • znaczek rajdowy,
 • gorącą herbatę lub wrzątek w piątek po przybyciu na metę i w sobotę rano
  (do własnych kubków),
 • tradycyjną grochówkę na zakończenie rajdu w sobotę (do własnych naczyń),
 • udział w konkursach z nagrodami,
 • bezpłatny wstęp do Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie,
 • potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, Odznakę
  Krajoznawczą, Kolarską itp. lub KOT,
 • przewóz autokarem po imprezie do Jarocina na koszt organizatora.

Meta rajdu – park w Śmiełowie ( za pałacem):

 • przyjmowanie uczestników w godz. 1000 – 1200 ,
 • zwiedzanie muzeum im. A. Mickiewicza – w godz. 1000 – 1200 (przewodnik K. Zawadzka),
 • konkurs wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza – godz. 1215,

 • wręczenie nagród dla zwycięzców w konkursach,
 • złożenie kwiatów pod Pomnikiem A. Mickiewicza.
 • Zakończenie imprezy ok. godz. 1330 – 1400

 • Uczestnicy rajdu odwożeni będą bezpłatnie autokarami z parkingu przy Muzeum
  do stacji PKP w Jarocinie.

Turystyka łączy pokolenia.

Turystyczna rodzinka.

Gmina przyjazna rowerzystom.

Wędruj z nami!

Obowiązki uczestników:

 • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,
 • członkowie PTTK z opłaconą składką na 2016 r. podlegają ubezpieczeniu,
 • ubezpieczenia uczestników rajdu nie będący członkami PTTK dokonuje
  zgłaszający we własnym zakresie, w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym,
 • uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty,
 • każda drużyna powinna posiadać apteczkę i latarkę,
 • uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny, a na trasach
  połączonych z noclegiem obowiązkowo materac lub karimatę oraz śpiwór
  lub koc i obuwie na zmianę, a także kubek na wrzątek lub herbatę,

Wspaniałej zabawy i pogody
życzą Organizatorzy

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.

Działalność Oddziału PTTK jest oparta na społecznej działalności swoich członków. PTTK realizuje cele statutowe i zadania poprzez organizowanie i prowadzenie obsługi wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych (Statut PTTK art. 9, pkt 2.3).

Organizacja wycieczki – rajdu opiera się na zasadzie non profit i nie ma charakteru komercyjnego przy wykorzystaniu zaangażowania działalności wolontariuszy.