POWITANIE WIOSNY KOLNICZKI 8 – 09 kwietnia 2016r.

REGULAMIN RAJDU TURYSTYCZNEGO „POWITANIE WIOSNY” 2016

 1. Organizatorzy Rajdu;
  Oddział PTTK w Jarocinie
  Starostwo Powiatowe w Jarocinie
  Urząd Miejski w Jarocinie
  Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą
  Szkoła Podstawowa w Kolniczkach
 2. KOMANDOR RAJDU: Paweł Rozpendowski – tel. 515 822 060
  SEKRETARZ: Maria Szymczak
 3. Cele Rajdu;
  Popularyzacja czynnego wypoczynku w dni wolne od zajęć szkolnych.
  Zapoznanie młodzieży z turystycznymi i krajoznawczymi walorami gmin Jarocin i Nowe Miasto nad Wartą.
  Umacnianie więzi koleżeńskich wśród turystów.
  Potwierdzenie punktów do odznaki turystyki kwalifikowanej.
 4. Trasy zorganizowane;
  – Dzień pierwszy 8.04.2016 (piątek)
  Dworzec PKP Mieszków – Szypłów – Jadwigów – Kolniczki (nocleg).
  Start godz. 9.00 z Dworca PKP Mieszków – 8.04.2016 (piątek), przejście około 20 km prowadzi kol. Paweł Rozpendowski
  – Dzień drugi 9.04.2016 (sobota)
  Godz. 9.00 wyjście na trasę: Kolniczki – Zaręby – Utrata – Chocicza (Dworzec PKP).
 5. Trasy dowolne;
  – rowerowe według propozycji opiekunów grup turystycznych po uzgodnieniach z Kierownictwem Rajdu.
 6. Konkursy;
  Na mecie Rajdu odbywać się będą konkursy sprawnościowe, konkurs krajoznawczy, konkurs wiedzy o miejscach, którymi prowadzą trasy Rajdu (gmina Jarocin i Nowe Miasto nad Wartą), konkursy prac pisemnych związanych z obchodami powitania wiosny.
 7. Warunku uczestnictwa;
  a) w Rajdzie biorą udział członkowie PTTK i osoby nie zrzeszone, które dodatkowo płacą wpisowe,
  b) w Rajdzie uczestniczyć mogą drużyny młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pod opieką swoich nauczycieli.
  Pisemne zgłoszenie (listy uczestników) muszą być potwierdzone przez dyrekcję szkoły wraz z numerem polisy ubezpieczeniowej.
 8. Wpisowe i nocleg;
  a) członkowie PTTK z opłaconą składką za rok 2015 – 8 złotych,
  b) pozostali uczestnicy imprezy – 10 złotych
  c) opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłat wpisowego.
  Nocleg w sali sportowej (materac i śpiwory we własnym zakresie).
 9. Zgłoszenia
  Zgłoszenia uczestnictwa wraz z wpłatą wpisowego przyjmuje Biuro Oddziału PTTK w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 15a w poniedziałek w godzinach od 15.00 do 18.00.
  OSTATECZNY termin przyjmowania zgłoszeń 4.04.2016 r. (poniedziałek).
 10. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują;
  a) Opiekę przewodnika na trasach zorganizowanych.
  b) Znaczek Rajdu, nagrody.
  c) Gorącą herbatę lub wrzątek do własnych kubków po przybyciu na metę do szkoły i w sobotę rano.
  d) Prawo do udziału w konkursach na mecie – z nagrodami za zajęcie czołowych miejsc.
  e) Potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, Odznakę Krajoznawczą, Kolarską itp. Lub KOT.
  f) Nocleg w warunkach turystycznych.
 11. Obowiązki uczestników;
  * Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
  * Członkowie PTTK są ubezpieczeni.
  * Ubezpieczenia uczestników Rajdu nie będącymi członkami PTTK dokonuje zgłaszający we własnym zakresie w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.
  * Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty.
  * Każda drużyna powinna posiadać apteczkę i latarkę.
  * Uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny, a na trasach połączonych z noclegiem obowiązkowo materac lub karimatę i obuwie na zmianę, a także kubek na wrzątek lub herbatę.
  Drużyny szkolne wykonują opis tradycji „Powitania Wiosny”, która będzie elementem konkursowym.
 12. Zakończenie Rajdu: Nastąpi w sobotę o godzinie 13.00.
  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.

Wspaniałej zabawy i pogody
Życzą Organizatorzy