Regulamin XXVI turystycznego rajdu Pod Parasolami

REGULAMIN RAJDU
Wojciechowo, gm. Jaraczewo 6 październik 2017r.

 1. Organizatorzy rajdu
  • Oddział PTTK w Jarocinie,
  • GZEAS Jaraczewo,
  • Starostwo Powiatowe w Jarocinie,
  • Bank Spółdzielczy Jarocin,
  • Szkoła Podstawowa w Wojciechowie,
  • Bar „Semafor”.
 2. Kierownictwo rajdu:
  • komandor rajdu – kol. Teodor Grobelny (662 716 781),
  • skarbnik – kol. Maria Ryba, Genowefa Kołodziejczak,
  • sekretariat – kol. Maria Szymczak,
  • kierownicy tras pieszych – wychowawcy-opiekunowie grup rajdowych,
  • prowadzenie konkursów – Maria Szymczak, Zbigniew Jarus.
 3. Cele rajdu:
  • popularyzacja turystyki na Ziemi Jaraczewskiej,
  • stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji,
  • atakże turystyki rodzinnej,
  • popularyzacja ochrony przyrody,
  • zapoznanie się z zabytkami okolic Wojciechowa.
 4. Uczestnictwo:
  • w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści indywidualni,
  • młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej,  do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny.
   Uczestnicy zgłaszają swój udział pisemnie podając nazwisko i imię na karcie uczestnika, nr trasy wraz z wpłatą – osobiście w Oddziale PTTK przy ul. Kościuszki 15a w Jarocinie w godzinach otwarcia: w poniedziałki (15.00 – 17.00), czwartki (17.00 – 18.00zł), za pośrednictwem poczty lub do komandora rajdu w terminie do 2 października 2017r. Wpisowe wynosi: 4 zł – członkowie PTTK, 5 zł – uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK. Młodzież niepełnosprawna z opiekunem, uczniowie szkół specjalnych, a także przodownicy turystyki kwalifikowanej opłacają wpisowe z 50% zniżką. Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty wpisowego. Wpisowe można wpłacać w kasie Oddziału w godzinach urzędowania lub na jego konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jarocinie – nr konta: 62 8427 0009 0020 0657 2000 0001 z dopiskiem „Rajd Pod Parasolami”.
 5. Trasy rajdu:
  1. Trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 5km. 6.10.2017r.(piątek) start godz. 14 00 Jaraczewo (zbiórka przy szkole) – Łobez- Łobzowiec –
   Przemysławki – Wojciechowo -16 00 plac przed świetlicą (meta rajdu).
  2. Trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 5km 6.10.2017r.(piątek) start godz. 14 00 Góra (zbiórka na boisku szkolnym) – Łobzowiec – Przemysławki – Wojciechowo-16 00 plac przed świetlicą (meta rajdu).
  3. Trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 6km. 6.10.2017r (piątek) start godz. 14 00 Rusko (zbiórka na boisku szkolnym) – Cerekwica – Łowęcice – Wojciechowo – 16 00 plac przed świetlicą (meta rajdu).
  4. Trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 6km. 6.10.2017r (piątek) start godz. 14 00 Nosków (zbiórka na boisku szkolnym) – Cerekwica –Łowęcice – Wojciechowo – 16 00 plac przed świetlicą (meta rajdu).
  5. Trasy dowolne piesze lub rowerowe jednodniowe wg propozycji opiekunów grup turystycznych po uprzednim uzgodnieniu z komandorem rajdu.
 6. Organizator zapewnia:
  • znaczek rajdowy,
  • tradycyjną grochówkę na mecie rajdu,
  • udział w konkursach z nagrodami,
  • potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, odznakę Krajoznawczą, Kolarską itp. lub KOT,
  • odwóz autokarem po imprezie na koszt organizatora.
 7. Meta rajdu: plac przed świetlicą wiejską w Wojciechowie, plan zakończenia:
  • przyjmowanie uczestników 16 00,
  • pisemny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Wojciechowa,
  • konkurs sprawnościowy,
  • podsumowanie konkursów i wręczenie nagród,
  • tradycyjna grochówka,
  • odwóz autokarami uczestników rajdu godz. 17:00.
 8. Konkursy:
  1. Podczas pokonywania trasy wykonujemy zdjęcia swojej grupy rajdowej na tle kilku charakterystycznych obiektów na trasie rajdowej. Drużyny, które w ten sposób udowodnią swą obecność na wyznaczonej trasie otrzymają nagrody.
  2. Konkurs na najładniej jesiennie przystrojony parasol.
  3. Przyjazny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Wojciechowa ( wszystkie odpowiedzi zawarte będą w informacjach podawanych przez kierowników tras, komandora rajdu), jeden test rozwiązują 3-osobowe reprezentacje poszczególnych grup rajdowych zakreślając jedną prawidłową odpowiedź
   z czterech możliwych).
  4. Test sprawnościowy.
 9. Obowiązki uczestników:
  • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,
  • członkowie PTTK z opłaconą składką na 2017r. podlegają ubezpieczeniu,
  • ubezpieczenie uczestników rajdu nie będących członkami PTTK dokonuje zgłaszający we własnym zakresie, w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym,
  • uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty,
  • każda drużyna powinna posiadać apteczką,
  • uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny.

Wspaniałej zabawy i pogody
życzą Organizatorzy

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.