20 lutego 2020 – Zebranie członków Oddziału PTTK

Pan Leszek Bajda

Na podstawie Statutu PTTK z dnia 07.04.2018r. art. 52, pkt. 2. Zarząd Oddziału PTTK w Jarocinie zwołuje zebranie członków Oddziału PTTK w dniu 20 lutego 2020r. (czwartek) godz. 17:00 w pierwszym terminie, w drugim terminie – 17:15, w Sali kominkowej Jarocińskiego Ośrodka Kultury, Plac Festiwalu Muzyki Rokowej 1 w Jarocinie.

Porządek obrad:

 1. Stwierdzenie Quorum zebrania.
 2. Omówienie aktualnej sytuacji w oddziale.
 3. Wybór Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zakończenie.

Spotkanie Świąteczne u Gruli

Zarząd klubu górskiego GRULE zaprasza na Spotkanie Świąteczne 19 grudnia 2019r. (czwartek) o godz. 17:00 w kawiarni Filmowej.

Swoich członków oraz byłych członków,którzy całym sercem byli zaangażowani w rozwój i promowanie Klubu.

Za co serdecznie Wam dziękujemy i liczymy, że w tym dniu będziecie z nami.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 grudnia 2019r.
u Joli lub Mirki

Zebranie u GRULI

Klub górski GRULE zapraszamy wszystkich swoich członków na zebranie 4 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 16:30 w Kawiarni Filmowej.
Prosimy o liczne przybycie

.
ZARZĄD GRULI
Arkadiusz Wojtaszak
Jolanta Brajer
Mirosława Mickiewicz

20 lat istnienia KTG „GRULE” w Jarocinie

     Zaczęło się to 24 marca 1999 roku, kiedy to przybyłe na pierwsze spotkanie 34 osoby, wyraziły chęć utworzenia klubu górskiego przy Oddziale PTTK w Jarocinie. Na 13 kwietnia zaplanowano następne spotkanie, na którym 35 osób nakreśliło plan spotkań i organizowania wypraw górskich. Góra Ślęża była pierwszą, na którą wspięli się przyszli członkowie klubu górskiego. Następnym wyjazdem w góry w dniach 2-6 października 1999r. była wyprawa z bazą wypadową w Karpaczu, a z niego organizowano wyjścia w Karkonosze, m. in. na Śnieżkę.

Oficjalnym dniem utworzenia klubu jest 18 listopada 1999 r. Po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji 29 osób przez zarząd oddziału PTTK w Jarocinie, postanowiono utworzyć Klub Turystów Górskich o nazwie „Grule” ( poznańskie „pyry” to po góralsku „grule”).Nazwę wymyślił Andrzej Piasecki , natomiast projektantem i wykonawcą logo był Grzegorz Kręc. Klub „Grule” został też zarejestrowany w Komisji Górskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie.

Skład pierwszego zarządu utworzyli:

 • Andrzej Piasecki
 • Stanisław Markiewicz
 • Grzegorz Kręc
 • Genowefa Pudelska
 • Michał Ciechelski

W skład komisji rewizyjnej weszli:

 • Janina Stefańska,
 • Andrzej Lison
 • Bogumił Jezierski.

Skład zarządu od 5 grudnia 2012 roku stanowią:

 • Andrzej Piasecki
 • Elżbieta Konieczna
 • Wiesława Budasz
 • Mirosława Mickiewicz
 • Jolanta Brajer

Skład zarządu od 2017r.

 • prezes Elżbieta Konieczna
 • wiceprezes Arkadiusz Wojtaszak
 • sekretarz Jolanta Brajer
 • skarbnik Mirosława Mickiewicz
 • członek Wiesława Budasz

Skład zarządu od 2018r.

 • prezes Arkadiusz Wojtaszak
 • sekretarz Jolanta Brajer
 • skarbnik Mirosława Mickiewicz
 • członek Wiesława Budasz

Nowy zarząd jest nastawiony na promowanie klubu w społeczności lokalnej jak i w Internecie. Celem klubu jest promocja polskich gór, aktywnego trybu życia który to realizować można poprzez uprawianie turystyki górskiej. Klub realizuje największy w naszym powiecie projekty związane z turystyką górską. Jest to najbardziej kompleksowa oferta dla tych dla tych, którzy kochają podróżować i poznawać nowe miejsca.
Społeczna praca zarządu GRULE pozwala zorganizować wyprawy jednodniowe jak i wielodniowe dla swoich członków oraz sympatyków. Do oferty klubu wróciły wyprawy zagraniczne jak i w nowe miejsca. Nie byłoby nas, gdyby nie nasi członkowie i sympatycy, którym serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami.

Spotkanie Przedstawicieli WKO PTTK w Sierakowie

Wszystkie Oddziały należące do WKO oraz Komisje i Kluby

KOMUNIKAT NR 03/2019

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi najbliższego Spotkania Przedstawicieli WKO PTTK informuję, że

Spotkanie odbędzie się w dniach od 30.11. do 01.12. br w Sierakowie z zakwaterowaniem w Hotelu KAMA.

Obecny koszt uczestnictwa od 1 osoby będzie wynosił 130,00 zł. Planujemy wyjazd z Poznania o godz. 10,00 w sobotę i powrót do 15,00 w niedzielę. Zwiedzanie term w Tarnowie Podgórnym, pałacu w Jankowicach, Buku (Muzeum, drewniany kościółek, synagoga, elementy drewnianego wodociągu, Sanktuarium), pałacu w Wąsowie, spotkanie z prelekcją w Nadleśnictwie Oborniki Wlkp ( Dąbrówka) z poczęstunkiem, Muzeum u Werbistów w Chludowie + drewniany kosciółek. Może do tego dojść jeszcze zwiedzanie Stada Ogierów w Sierakowie.

W sobotę po obradach i obiadokolacji planujemy spotkanie integracyjne. Myślę, że dokładny program spotkania roześlę do wszystkich w dniu 12 listopada, ale zapisy przyjmuję już dzisiaj.

Proszę o podanie, kto wybiera się do Sierakowa własnym transportem.

Nadmieniam, że w Sierakowie uchwalimy program działania WKO na rok 2020 a więc już teraz proszę zainteresowane Oddziały, kluby i komisje działające przy WKO, o przesyłanie propozycji do kalendarza.

Pozdrawiam i do zobaczenia: Andrzej Kudlaszyk

Czytaj dalej Spotkanie Przedstawicieli WKO PTTK w Sierakowie

Comiesięczne spotkanie klubowe

Tradycją KTG GRULE są comiesięczne spotkanie klubowe, które odbywają w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17:00 w kawiarni Filmowej. Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych naszym klubem.

Nasze spotkania są doskonałą okazją do integracji członków klubu oraz dają możliwość prowadzenia spraw organizacyjnych Klubu na bieżąco. Na zebraniach wykorzystujemy czas na dobrą zabawę i dyskusje. Jest możliwość dołączenia do klubu. Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze spotkania Zarząd GRULI

Wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy i muzeum HYDROPOLIS we Wrocławiu

z klubem górskim GRULE 7 grudnia 2019 r. (sobota)

Organizatorzy:
Arek Wojtaszak, Jola Brajer

Koszt uczestnictwa:
58 zł bez zniżki
52 zł, uczniowie, studenci, emeryci i renciści.

W cenie:
przejazd autokarem, wstęp do muzeum z przewodnikiem, ubezpieczenie. Zapisy i wpłaty w każdy poniedziałek oddziale Pttk w JOKU pokój 33 od godz. 15:00 do 17:00 lub na zebraniu 6 listopada w Kawiarni Filmowa 17:00 – 18:00

Program wyjazdu:

 • godz. 8.00 wyjazd autokarem z Jarocina z przystanku JLA (stary dworzec PKS)
 • przyjazd do Wrocławia
 • 11:30 zwiedzanie muzeum Hydropolis z przewodnikiem (2 godziny)
 • czas wolny około 2 godzić w Galerii,
 • 16:30 czas wolny na Jarmarku
 • Powrót w godzinach wieczornych 21:00-22:00

Zapisy do 6 listopada 2019

Kontakt: 781-960-444 do godziny 19:00

Warunki uczestnictwa

Organizatorem wyprawy jest Klub Turystów Górskich „GRULE” przy Oddziale Pttk w Jarocinie,

 • Przed zapisaniem się na wyprawę, należy zapoznać się z jej warunkami i programem,
 • Organizowane są dla wszystkich osób, lecz członkowie zrzeszeni w Pttk posiadają pierwszeństwo zapisu na imprezę,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatora,
 • Uczestnicy wyprawy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność,
 • Wyprawy organizowane przez KTG „GRULE” przy oddziale Pttk w Jarocinie są imprezami, niedochodowymi i są wyprawami Statutowymi. Odbywają się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują opiekunowie wyprawy,
 • Uczestnik imprezy zobowiązany jest do podania numeru telefonu i danych potrzebnym do ubezpieczenia. Powinien także posiadać numer telefonu komórkowego organizatorów wyprawy,
 • KTG GRULE opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy,
 • Dokonanie opłat za wyprawę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Regulamin wyjazdu do Wrocławia

 1. Przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie.
 2. Poinformować organizatora wyprawy o ewentualnym złym samopoczuciu.
 3. W czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody organizatora.
 4. Dbać o czystość i porządek w miejscach w których się przebywa.
 5. Za szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą osoby winne.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe uczestnika w przypadku ich zapomnienia, zagubienia czy kradzieży.
 7. Uczestnicy wyprawy powinni stosować się do wskazówek organizatora.
 8. Organizator ma prawo do zmiany programu wycieczki w czasie jej trwania.
 9. Osoby niepełnoletnie oraz osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych mogą uczestniczyć w wycieczce jedynie pod opieką rodzica, członka rodziny lub innego jej przedstawiciela ustawowego, który ponosi za nie odpowiedzialność.
 10. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadkach po spożyciu alkoholu oraz w innych przypadkach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,
 11. Uczestnicy wyprawy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.

Spotkanie Gruli

Witajcie

Nasze kolejne spotkanie klubowe odbędzie się jak zwykle w pierwszą środę miesiąca 2 października 2019r. o godz. 17:00 w kawiarni Filmowej

Zarząd klubu GRULE wszystkich serdecznie zaprasza

Regulamin XXVIII TURYSTYCZNEGO RAJDU „POD PARASOLAMI”

Regulamin XXVIII TURYSTYCZNEGO RAJDU „POD PARASOLAMI”
Góra
gm. Jaraczewo
4 październik 2019r.

Regulamin Rajdu

 1. Organizatorzy rajdu:
  • Oddział PTTK w Jarocinie
  • Urząd Gminy Jaraczewo
  • Szkoła Podstawowa w Górze
 2. Kierownictwo rajdu:
  • komandor rajdu – kol. Maria Szymczak, tel.511 120 139,
   skarbnik – kol. Genowefa Kołodziejczak,
   sekretariat – kol. Maria Szymczak,
   kierownicy tras pieszych, prowadzenie konkursów – Maria Szymczak, Eugeniusz Zajdler,
 3. Cele rajdu:
  • popularyzacja turystyki na Ziemi Jaraczewskiej,
   stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, a także turystyki rodzinnej,
  • popularyzacja ochrony przyrody,
  • zapoznanie z życiem w przedwojennym zespole dworskim.
 4. Uczestnictwo:
  • w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści indywidualni,
  • młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej,
  • do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny.
  • Uczestnicy zgłaszają swój udział pisemnie podając nazwisko i imię (karta uczestnika) nr trasy wraz z wpłatą, osobiście lub za pośrednictwie poczty w Oddziale PTTK przy ul. Kościuszki 15a w Jarocinie w godzinach otwarcia: w poniedziałki (15.00 – 17.00) lub w czwartki (17.00 – 18.00zł) w terminie do 30 września 2019r. Wpisowe wynosi: 4zł – członkowie PTTK, 5zł – uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK. Młodzież niepełnosprawna z opiekunem, uczniowie szkół specjalnych, a także przodownicy turystyki kwalifikowanej opłacają wpisowe z 50% zniżką. Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty wpisowego. Wpisowe można wpłacać w kasie Oddziału w godzinach urzędowania lub na jego konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jarocinie – nr konta: 62 8427 0009 0020 0657 2000 0001 z dopiskiem „Rajd Pod Parasolami”.
 5. Trasy rajdu:
  1. trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 5km. 4.10.2019r.(piątek) start godz. 1400 Parzęczew (zbiórka przy pałacu) – dworzec PKP Góra – domek PZW Góra – cegielnia Góra – pałac w parku – kościół – Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo (filia Góra) – lub obiekty wymienione w pkt. VIII/1 – 1600 boisko Szkoły Podstawowej w Górze (meta rajdu),
  2. trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 5km. 4.10.2019r. (piątek) start godz. 1400 Łobez (zbiórka przy figurce obok domu sołtysa) – świetlica w Łobzie – krzyż w lesie na grobie poległego mieszkańca Jaraczewa Schreibera – Hubertówka – park -koścół- Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo – lub obiekty wymienione w pkt. VIII/1 – 1600 boisko Szkoły Podstawowej w Górze (meta rajdu),
  3. trasa piesza zorganizowana 1-dniowa- ok 5 km. 4.10.2019r.(piątek) start godz. 14.00 Zalesie (zbiórka obok świetlicy) – budynek dawnej szkoły – zakłady produkcyjne (widok z zewnątrz) – ul. Zaleska – park- pałac- kościół – Biblioteka Publiczna Gminy lub obiekty wymienione w pkt. VIII/1 – 1600 boisko Szkoły Podstawowej w Górze (meta rajdu),
  4. trasy dowolne piesze lub rowerowe jednodniowe wg propozycji opiekunów grup turystycznych po uprzednim uzgodnieniu z komandorem rajdu.
 6. Organizator zapewnia:
  • znaczek rajdowy,
  • tradycyjną grochówkę na mecie rajdu,
  • udział w konkursach z nagrodami, zwiedzanie szkoły,
  • potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, odznakę Krajoznawczą, Kolarską itp. lub KOT,
  • odwóz autokarem po imprezie na koszt organizatora.
 7. Meta rajdu – boisko Szkoły Podstawowej w Górze:
  • przyjmowanie uczestników 16:00,
  • zwiedzanie szkoły,
  • konkursy,
  • podsumowanie konkursów i wręczenie nagród.
 8. Konkursy:
  1. Podczas pokonywania tras wykonujemy po 1 zdjęciu grupy rajdowej na tle niżej wymienionych obiektów, za każde zdjęcie wykonane w dniu rajdu w godz. 14:00 – 16:00 grupa otrzyma na mecie 1 pkt. Zwycięży ta drużyna, która w ten sposób udowodni swą obecność przy największej liczbie niżej podanych, ciekawych miejsc na trasie.
   • figurka na skrzyżowaniu w Łobzie,
   • krzyż w lesie w Łobzie na grobie mieszkańca Jaraczewa Schreibera,
   • pałac w Parzęczewie,
   • dworzec kolejowy w Górze,
   • domek PZW w Górze, piec z kominem cegielni,
   • Hubertówka w lesie,
   • domek modrzewiowy w parku,
   • pałac w parku. pomnik poświęcony poległym mieszkańcom gminy Jaraczewo w walkach o ojczyznę w latach 1918-1920,
   • kościół parafialny, biblioteka
  2. Konkurs na najładniejszy jesiennie przystrojony parasol.
  3. Przyjazny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Góry ( wszystkie odpowiedzi zawarte będą w informacjach podawanych przez przewodników, kierowników tras, bibliotekarzy, komandora rajdu, jeden test rozwiązuje grupa zakreślając jedną prawidłową odpowiedź z czterech możliwych).
  4. Test sprawnościowy.
 9. Obowiązki uczestników:
  • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,
  • członkowie PTTK z opłaconą składką na 2013r. podlegają ubezpieczeniu,
  • ubezpieczenie uczestników rajdu nie będących członkami PTTK dokonuje zgłaszający we własnym zakresie, w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym,
  • uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty,
  • każda drużyna powinna posiadać apteczką,
  • uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny.

Wspaniałej zabawy i pogody
życzą Organizatorzy
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.