Historia Klubu Turystów Górskich PTTK „GRULE” w Jarocinie

     Zaczęło się to 24 marca 1999 roku, kiedy to przybyłe na pierwsze spotkanie 34 osoby, wyraziły chęć utworzenia klubu górskiego przy Oddziale PTTK w Jarocinie. Na 13 kwietnia zaplanowano następne spotkanie, na którym 35 osób nakreśliło plan spotkań i organizowania wypraw górskich. Góra Ślęża była pierwszą, na którą wspięli się przyszli członkowie klubu górskiego. Następnym wyjazdem w góry w dniach 2-6 października 1999r. była wyprawa z bazą wypadową w Karpaczu, a z niego organizowano wyjścia w Karkonosze, m. in. na Śnieżkę.
 Logo Klubu Turystów Górskich PTTK „GRULE” w Jarocinie

     Oficjalnym dniem utworzenia klubu jest 18 listopada 1999 r. Po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji 29 osób przez zarząd oddziału PTTK w Jarocinie, postanowiono utworzyć Klub Turystów Górskich o nazwie „Grule” ( poznańskie „pyry” to po góralsku „grule”).Nazwę wymyślił Andrzej Piasecki , natomiast projektantem i wykonawcą logo był Grzegorz Kręc. Klub „Grule” został też zarejestrowany w Komisji Górskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie.

Skład pierwszego zarządu utworzyli :

 • Andrzej Piasecki
 • Stanisław Markiewicz
 • Grzegorz Kręc
 • Genowefa Pudelska
 • Michał Ciechelski

W skład komisji rewizyjnej weszli:

 • Janina Stefańska,
 • Andrzej Lison
 • Bogumił Jezierski.

Skład zarządu od 5 grudnia 2012 roku stanowią :

 • Andrzej Piasecki
 • Elżbieta Konieczna
 • Wiesława Budasz
 • Mirosława Mickiewicz
 • Jolanta Brajer

Nie wybierano komisji rewizyjnej.

     Pierwsze spotkania klubowe odbywały się w kawiarni „Kier” w rynku w Jarocinie u kol. Bogumiła Jezierskiego ,następnie w restauracji „Dziupla” przy amfiteatrze w parku miejskim; ostatnio – od 2012 r. w „Skarbczyku” w parku miejskim. Muzeum Regionalne, do którego należy „Skarbczyk”, udostępnia nam lokal bezpłatnie.
 Naszywka Klubu Turystów Górskich PTTK „GRULE” w Jarocinie