Spotkanie Gruli

Witajcie

Nasze kolejne spotkanie klubowe odbędzie się jak zwykle w pierwszą środę miesiąca 2 października 2019r. o godz. 17:00 w kawiarni Filmowej

Zarząd klubu GRULE wszystkich serdecznie zaprasza

Regulamin XXVIII TURYSTYCZNEGO RAJDU „POD PARASOLAMI”

Regulamin XXVIII TURYSTYCZNEGO RAJDU „POD PARASOLAMI”
Góra
gm. Jaraczewo
4 październik 2019r.

Regulamin Rajdu

 1. Organizatorzy rajdu:
  • Oddział PTTK w Jarocinie
  • Urząd Gminy Jaraczewo
  • Szkoła Podstawowa w Górze
 2. Kierownictwo rajdu:
  • komandor rajdu – kol. Maria Szymczak, tel.511 120 139,
   skarbnik – kol. Genowefa Kołodziejczak,
   sekretariat – kol. Maria Szymczak,
   kierownicy tras pieszych, prowadzenie konkursów – Maria Szymczak, Eugeniusz Zajdler,
 3. Cele rajdu:
  • popularyzacja turystyki na Ziemi Jaraczewskiej,
   stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, a także turystyki rodzinnej,
  • popularyzacja ochrony przyrody,
  • zapoznanie z życiem w przedwojennym zespole dworskim.
 4. Uczestnictwo:
  • w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści indywidualni,
  • młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej,
  • do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny.
  • Uczestnicy zgłaszają swój udział pisemnie podając nazwisko i imię (karta uczestnika) nr trasy wraz z wpłatą, osobiście lub za pośrednictwie poczty w Oddziale PTTK przy ul. Kościuszki 15a w Jarocinie w godzinach otwarcia: w poniedziałki (15.00 – 17.00) lub w czwartki (17.00 – 18.00zł) w terminie do 30 września 2019r. Wpisowe wynosi: 4zł – członkowie PTTK, 5zł – uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK. Młodzież niepełnosprawna z opiekunem, uczniowie szkół specjalnych, a także przodownicy turystyki kwalifikowanej opłacają wpisowe z 50% zniżką. Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty wpisowego. Wpisowe można wpłacać w kasie Oddziału w godzinach urzędowania lub na jego konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jarocinie – nr konta: 62 8427 0009 0020 0657 2000 0001 z dopiskiem „Rajd Pod Parasolami”.
 5. Trasy rajdu:
  1. trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 5km. 4.10.2019r.(piątek) start godz. 1400 Parzęczew (zbiórka przy pałacu) – dworzec PKP Góra – domek PZW Góra – cegielnia Góra – pałac w parku – kościół – Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo (filia Góra) – lub obiekty wymienione w pkt. VIII/1 – 1600 boisko Szkoły Podstawowej w Górze (meta rajdu),
  2. trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 5km. 4.10.2019r. (piątek) start godz. 1400 Łobez (zbiórka przy figurce obok domu sołtysa) – świetlica w Łobzie – krzyż w lesie na grobie poległego mieszkańca Jaraczewa Schreibera – Hubertówka – park -koścół- Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo – lub obiekty wymienione w pkt. VIII/1 – 1600 boisko Szkoły Podstawowej w Górze (meta rajdu),
  3. trasa piesza zorganizowana 1-dniowa- ok 5 km. 4.10.2019r.(piątek) start godz. 14.00 Zalesie (zbiórka obok świetlicy) – budynek dawnej szkoły – zakłady produkcyjne (widok z zewnątrz) – ul. Zaleska – park- pałac- kościół – Biblioteka Publiczna Gminy lub obiekty wymienione w pkt. VIII/1 – 1600 boisko Szkoły Podstawowej w Górze (meta rajdu),
  4. trasy dowolne piesze lub rowerowe jednodniowe wg propozycji opiekunów grup turystycznych po uprzednim uzgodnieniu z komandorem rajdu.
 6. Organizator zapewnia:
  • znaczek rajdowy,
  • tradycyjną grochówkę na mecie rajdu,
  • udział w konkursach z nagrodami, zwiedzanie szkoły,
  • potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, odznakę Krajoznawczą, Kolarską itp. lub KOT,
  • odwóz autokarem po imprezie na koszt organizatora.
 7. Meta rajdu – boisko Szkoły Podstawowej w Górze:
  • przyjmowanie uczestników 16:00,
  • zwiedzanie szkoły,
  • konkursy,
  • podsumowanie konkursów i wręczenie nagród.
 8. Konkursy:
  1. Podczas pokonywania tras wykonujemy po 1 zdjęciu grupy rajdowej na tle niżej wymienionych obiektów, za każde zdjęcie wykonane w dniu rajdu w godz. 14:00 – 16:00 grupa otrzyma na mecie 1 pkt. Zwycięży ta drużyna, która w ten sposób udowodni swą obecność przy największej liczbie niżej podanych, ciekawych miejsc na trasie.
   • figurka na skrzyżowaniu w Łobzie,
   • krzyż w lesie w Łobzie na grobie mieszkańca Jaraczewa Schreibera,
   • pałac w Parzęczewie,
   • dworzec kolejowy w Górze,
   • domek PZW w Górze, piec z kominem cegielni,
   • Hubertówka w lesie,
   • domek modrzewiowy w parku,
   • pałac w parku. pomnik poświęcony poległym mieszkańcom gminy Jaraczewo w walkach o ojczyznę w latach 1918-1920,
   • kościół parafialny, biblioteka
  2. Konkurs na najładniejszy jesiennie przystrojony parasol.
  3. Przyjazny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Góry ( wszystkie odpowiedzi zawarte będą w informacjach podawanych przez przewodników, kierowników tras, bibliotekarzy, komandora rajdu, jeden test rozwiązuje grupa zakreślając jedną prawidłową odpowiedź z czterech możliwych).
  4. Test sprawnościowy.
 9. Obowiązki uczestników:
  • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,
  • członkowie PTTK z opłaconą składką na 2013r. podlegają ubezpieczeniu,
  • ubezpieczenie uczestników rajdu nie będących członkami PTTK dokonuje zgłaszający we własnym zakresie, w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym,
  • uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty,
  • każda drużyna powinna posiadać apteczką,
  • uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny.

Wspaniałej zabawy i pogody
życzą Organizatorzy
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.

Spotkanie klubowe

Witajcie!
Nasze kolejne spotkanie klubowe odbędzie się jak zwykle w pierwszą środę miesiąca 4 września 2019r. o godz. 17:00 w kawiarni Filmowej. Na zebraniu zostanie szczegółowo omówiony program naszego sobotniego wyjazdu na Szczeliniec.

Zarząd Klubu GRULE wszystkich serdecznie zaprasza.

Pożegnanie Wiesławy Budasz

We wtorek 13 sierpnia 2019 roku w asyście sztandaru na „nowym cmentarzu w Witaszycach, pożegnaliśmy naszą zasłużoną działaczkę PTTK Wiesię Budasz.

Wiesława Budasz – urodziła się 05 października 1961 roku w Witaszyczkach, z wykształcenia magister marketingu i bankowości, ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, długoletni pracownik w sekcji płacowej Jarocińskich Fabryk Mebli, a następnie długoletnia kadrowa w Zakładzie Odzieżowym Pani Elżbiety Zakrzewskiej w Jarocinie. Znana jako bardzo sumienny i odpowiedzialny pracownik a zarazem oddany działacz społeczny.

Wiceprezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jarocinie, oraz wcześniej Członek Zarządu Oddziału PTTK w Jarocinie, długoletni i aktywny członek Klubu Górskiego „GRULE” przy Oddziale PTTK w Jarocinie, sympatyzowała z Klubem Regionalistów Ziemi Jarocińskiej PTTK. Pracowita, uczynna, zawsze można było na nią liczyć w każdej sytuacji.

Jako Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Jarocinie i jednocześnie Przewodniczący naszej delegacji, w imieniu nas tutaj zgromadzonych, dziękuję Tobie droga Koleżanko za wszystko!
Niech spoczywa w pokoju z Bogiem Panem.

Cześć Jej pamięci!

Leszek Bajda

Czytaj dalej Pożegnanie Wiesławy Budasz

Regulamin – 58 Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski Śmiełów 20 – 21 września 2019r.

 1. Organizator rajdu:
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział w Jarocinie
  • przy współudziale:
  • Starostwa Powiatowego w Jarocinie
  • Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie
  • Urzędu Miejskiego w Jarocinie
  • Banku Spółdzielczego w Jarocinie
  • Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie
  • Jarocińskiej Agencji Rozwoju
  • BLASTNET Zygmunt Gościniak Witaszyce.
 2. Kierownictwo rajdu:
  • Komandor – Leszek Bajda,
  • Sekretariat – Maria Szymczak
  • Skarbnik – Genowefa Kołodziejczak
  • Kierownik tras pieszych – Genowefa Kołodziejczak, Maria Szymczak
  • prowadzenie konkursów – Leszek Bajda, Maria Szymczak, Genowefa Kołodziejczak
 3. Cele rajdu:
  • upamiętnienie pobytu Adama Mickiewicza w Śmiełowie,
  • popularyzacja turystyki na Ziemi Jarocińskiej oraz Szwajcarii Żerkowskiej,
  • stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, także dla turystyki rodzinnej,
  • popularyzacja ochrony przyrody i walorów turystycznych
 4. Uczestnictwo:
  • w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści indywidualni,
  • młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej
  • do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny.
  • Uczestnicy zgłaszają swój udział pisemnie, podając nazwisko i imię (karta uczestnika), nr trasy wraz z wpłatą, osobiście w Oddziale PTTK przy ul. Placu Festiwalu Muzyki Rockowej 1(JOK) w Jarocinie, w godzinach otwarcia: w poniedziałki (1500 -17 00) w terminie do 17 września 2018 r. Telefon do Oddziału: 725 696 047

    

   Trasy 1- dniowe

   Trasy 2 – dniowe

   Młodzież szkolna

   5,00 zł

   10,00 zł

   Dorośli członkowie PTTK

   10,00 zł

   12,00 zł

   Inni uczestnicy niezrzeszeni w PTTK

   12,00 zł

   15,00 zł

   Wpisowe wynosi: Młodzież niepełnosprawna z opiekunem, uczniowie szkół specjalnych, a także przodownicy turystyki kwalifikowanej opłacają wpisowe w wysokości 50%.wpisowego. Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty wpisowego. Wpisowe można wpłacać w kasie Oddziału w godz. urzędowania lub na jego konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jarocinie – nr konta: 62 8427 0009 0020 0657 2000 0001 z dopiskiem „Rajd Mickiewiczowski”.
 5. Trasy rajdu:
  1. trasa piesza 2 – dniowa: 20.09.2018r. start godz. 12 15 Wilkowyja przystanek MPK koło kościoła – Lisew – Żółków – Żerków Szkoła Podstawowa ( nocleg) – Brzóstków – Śmiełów (ok. 15 km ),
  2. trasa piesza 1 – dniowa: 21.09.2018r. wymarsz godz.9 00 Szkoła Podstawowa Żerków – teren Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego – Brzóstków – Śmiełów (ok. 8 km),
  3. trasy dowolne – piesze, rowerowe itp., jedno i dwudniowe wg propozycji grup turystycznych po zgłoszeniu do Oddziału PTTK w Jarocinie.
 6. Organizator zapewnia:
  • nocleg na trasach 2-dniowych w warunkach turystycznych w SP w Żerkowie,
  • znaczek rajdowy,
  • gorącą herbatę lub wrzątek w piątek po przybyciu na metę i w sobotę rano (do własnych kubków),
  • ciepły posiłek na zakończenie rajdu,
  • udział w konkursach z nagrodami,
  • bezpłatny wstęp do Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie,
  • potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, Odznakę Krajoznawczą, Kolarską itp.
  • przewóz młodzieży autokarem po imprezie do Jarocina na koszt organizatora,
 7. Meta rajdu – park w Śmiełowie ( za pałacem):
  • przyjmowanie uczestników w godz. 930 – 12 00,
  • zwiedzanie muzeum im. A. Mickiewicza w godz. 10:00 – 11:30 – koniec zwiedzania(oprowadzać będzie: kol. Krystyna Zawadzka)
  • konkurs wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza – godz. 11:45,
  • wręczenie nagród dla zwycięzców w konkursach,
  • Zakończenie imprezy ok. godz. 13:30 . Uczestnicy rajdu odwożeni będą bezpłatnie autokarami z parkingu przy Muzeum do Jarocina.
 8. Obowiązki uczestników
  • Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty. Każda drużyna powinna posiadać apteczkę i latarkę. Uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny, a na trasach połączonych z noclegiem obowiązkowo materac lub karimatę oraz śpiwór lub koc i obuwie na zmianę, a także naczynie na zupę, wrzątek lub herbatę.

Wspaniałej zabawy i pogody
życzą Organizatorzy

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.

Działalność Oddziału PTTK jest oparta na społecznej działalności swoich członków. PTTK realizuje cele statutowe i zadania poprzez organizowanie i prowadzenie obsługi wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych (Statut PTTK art. 9 pkt 2 i 3). Organizacja wycieczki – rajdu opiera się na zasadzie non-profit i nie ma charakteru komercyjnego przy wykorzystaniu zaangażowania działalności wolontariuszy.

Niniejszy Regulamin należy również traktować jako ZAPROSZENIE

Wyprawa na Szczeliniec i Muzeum Papiernictwa w Dusznikach- Zdroju

z klubem górskim GRULE 7 września 2019 r. (sobota)

Organizatorzy:
Arek Wojtaszak, Jola Brajer

Program wyprawy:

 • godz. 6.00 wyjazd autokarem z Jarocina z przystanku JLA (stary dworzec PKS)
 • godz. 10.00 przyjazd do miejscowości Duszniki Zdrój zwiedzanie Muzeum Papiernictwa
 • 12:00 wyjazd do Karłowa
 • 12:30 obiad
 • 13.00-14:00 wejście na Szczeliniec
 • 17:30-18:00 wyjazd z Karłowa
 • Powrót w godzinach wieczornych 21:00-22:00

Koszt uczestnictwa 120 zł od osoby.

W cenie:
przejazd autokarem, przewodnik, wstęp do muzeum, bilet wstępu na Szczeliniec, ubezpieczenie, obiad.

Zapisy i wpłaty w każdy poniedziałek oprócz 22.07 i 29.07 lub na zebraniu 7 sierpnia w Kawiarni Filmowa 17:00 – 18:00

Zapisy do 19 sierpnia 2019

Kontakt: 781-960-444 do godziny 19:00

Warunki uczestnictwa

Organizatorem wyprawy jest Klub Turystów Górskich „GRULE” przy Oddziale PTTK w Jarocinie,

 • Przed zapisaniem się na wyprawę, należy zapoznać się z jej warunkami i programem,
 • Organizowane są dla wszystkich osób, lecz członkowie zrzeszeni w PTTK posiadają pierwszeństwo zapisu na imprezę,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatora,
 • Uczestnicy wyprawy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność,
 • Wyprawy organizowane przez KTG „GRULE” przy oddziale PTTK w Jarocinie są imprezami, niedochodowymi i są wyprawami Statutowymi. Odbywają się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują opiekunowie wyprawy,
 • Wskazany jest dobry stan zdrowia uczestnika oraz kondycja fizyczna umożliwiająca udział w imprezie,
 • Uczestnik imprezy zobowiązany jest do podania numeru telefonu i danych potrzebnym do ubezpieczenia. Powinien także posiadać numer telefonu komórkowego organizatorów wyprawy,
 • KTG GRULE opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy,
 • Dokonanie opłat za wyprawę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Regulamin wyprawy na Szczeliniec

 1. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór – buty sznurowane, kurtkę przeciwdeszczową.
 2. Ekwipunek należy zabrać w plecaku.
 3. Przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie.
 4. Poinformować organizatora wyprawy o ewentualnym złym samopoczuciu.
 5. W czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody organizatora.
 6. Dbać o czystość i porządek w miejscach w których się przebywa.
 7. Za szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą osoby winne.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe uczestnika w przypadku ich zapomnienia, zagubienia czy kradzieży.
 9. Uczestnicy wyprawy powinni stosować się do wskazówek organizatora.
 10. Organizator ma prawo do zmiany programu wycieczki w czasie jej trwania.
 11. Osoby niepełnoletnie oraz osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych mogą uczestniczyć w wycieczce jedynie pod opieką rodzica, członka rodziny lub innego jej przedstawiciela ustawowego, który ponosi za nie odpowiedzialność.
 12. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadkach po spożyciu alkoholu oraz w innych przypadkach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,
 13. Uczestnicy wyprawy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.

Relacja z wyjazdu na Śnieżkę.

W czerwcu mieliśmy okazję wyjechać na Śnieżkę. Organizatorem imprezy był Arek Wojtaszak.

Głównym celem był wjazd kolejką gondolową w czeskim miasteczku Pec pod Snezkou, do którego dojechaliśmy autobusem.

Autobus zawozi nas niemalże pod samą stację kolei gondolowej na Śnieżkę.

Kolej najpierw wwozi pasażerów do stacji pośredniej na szczycie Ruzohorky, a później dociera do górnej stacji, położonej nieco poniżej szczytu Śnieżki (na wysokości 1588 m n.p.m). Kolej ma prawie 3800 metrów długości. Pokonanie 759 metrów różnicy wzniesień, zajmuje czteroosobowym wagonikom 16 minut.

Po zdobyciu najwyższego szczytu Karkonoszy i Sudetów (1603 m n.p.m.) oraz zrobieniu kilku zdjęć udajemy się w dół na tzw. Równię Pod Śnieżką. Z Równi pod Śnieżką można dostrzec, że od polskiej strony góra prezentuje się dużo lepiej. Będąc poniżej wierzchołka Śnieżki, mijamy po prawej stronie Schronisko Dom Śląski i kierujemy się niebieskim szlakiem, który poprowadzi nas do Małego Stawu, Samotni. Z małej polany położonej tuż nad jeziorem obok schroniska możemy podziwiać wspaniałe krajobrazy otaczającego nas Małego Kotła. Po odpoczynku w Schronisku z widokiem na staw ruszamy leśną trasą na parking, gdzie czeka na nas autokar. Cały czas towarzyszą nam przepiękne widoki. W Karpaczu jemy obiad, chwila relaksu i powrót do domu.

W tym dniu pogoda była piękna!!!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za miłą atmosferę i zapraszamy na nasze kolejne wyprawy.

Zarząd klubu górskiego GRULE

Czytaj dalej Relacja z wyjazdu na Śnieżkę.

Podziękowania za aktywny udział w VI Rajdzie Turystycznym PTTK im. Stefana Hajzera

Pięknie dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywny udział w VI Rajdzie Turystycznym PTTK im. Stefana Hajzera z metą w Nowym Mieście nad Wartą. Oddzielne podziękowania kieruję do drogich sponsorów oraz miłych koleżanek organizatorów: Genowefy Kołodziejczak (Komandor Rajdu), Marii Szymczak (Sekretarz Rajdu), Marii Ryba (Skarbnik Rajdu). Polecam odwiedzanie gościnnej Taverny „Czarny Bocian”. Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Jarocinie Leszek Bajda.

Czytaj dalej Podziękowania za aktywny udział w VI Rajdzie Turystycznym PTTK im. Stefana Hajzera

XVIII Zlot Wielkopolskiego Porozumienia Klubów Górskich PTTK

W dniach 14,15,16 czerwca 2019 r. odbył się XVIII Zlot Wielkopolskiego Porozumienia Klubów Górskich PTTK. Organizatorem był Klub górski GRULE z Jarocina. Komandorem imprezy był Arek Wojtaszak, zastępcą Jola Brajer, sekretarzem Mirka Mickiewicz.

Do Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie przybyli przedstawiciele klubów górskich z Kalisza (Watra), z Poznania (Grań oraz Koliba), z Wągrowca (Szarotka) z Krotoszyna (Koliba), z Konina (Harnaś) z Gniezna (Ornak) oraz Wielkopolskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej PTTK. Środowisko jarocińskie reprezentowali organizatorzy Zlotu wraz członkami naszego klubu.

Wszystkim uczestnikom Zlotu dziękujemy za przybycie i okazaną serdeczność. Ośrodkowi w Żerkowie za stworzenie nam idealnych warunków do Zlotu i odpoczynku.

Program Zlotu był zarówno atrakcyjny dla gości jak organizatorów. Wieczorami był czas na przedstawienie klubów, na prelekcje, na pogawędki przy stole, omówienie sytuacji w jakiej znajdują się kluby. Również na tańce.

Sprzyjająca pogoda pozwoliła nam w pełni zrealizować plan zlotu. Odwiedziliśmy Komisariat Policji w Jarocinie, Ośrodek Edukacji Leśnej „Centrum Zarządzania Łęgami” w Czeszewie (Nadleśnictwo Jarocin). Udało nam się zwiedzić „Rock browar Jarocin”. Spróbowaliśmy rockowego piwa. Odwiedziliśmy Spichlerz Polskiego Rocka, gdzie można obejrzeć stałą ekspozycję, poświęconą ponad 40-letniej historii jarocińskich festiwali i historii polskiego rocka. Pokazaliśmy uczestnikom zlotu, miejsce naszych co miesięcznych spotkań klubowych kawiarnię filmową, gdzie mamy do naszej dyspozycji salę, projektor. Zakończeniem zlotu był spacer pod pałac Radolińskich, które niedawnym czasie stał się perełką Jarocina.

Przyjemnie było spotkać się znowu w gronie turystów, wspominać wyprawy, opowiedzieć o nowych, dyskutować o problemach i możliwościach PTTK. Do zobaczenia za rok w Krotoszynie!

Czytaj dalej XVIII Zlot Wielkopolskiego Porozumienia Klubów Górskich PTTK