Piąty Rajd Turystyczny im. Stefana Hajzera

  1. Organizator Rajdu
   • Oddział PTTK w Jarocinie,
   • Starostwo Powiatowe w Jarocinie,
   • Urząd Miejski W Jarocinie,
   • Bank Spółdzielczy w Jarocinie,
   • „Jarocin Sport” Sp. z o.o.
   • Stowarzyszenie „Jarocin XXI”.
  2. Kierownictwo Rajdu
   • Komandor Rajdu – Maria Ryba,
   • Sekretarz – Maria Szymczak,
   • Skarbnik – Genowefa Kołodziejczak.
   • Kierownicy tras – Arkadiusz Wojtaszak, Maria Ryba.
  3. Początek Radu
   • Wyjazd z Jarocina o godz. 7.00, parking Grzelaka ul. Moniuszki w Jarocinie, ul. Wrocławska w Jarocinie przystanek MPK przy światłach.
  4. Cele Rajdu:
   • popularyzacja czynnego wypoczynku w dniu wolnym od pracy,
   • umacnianie więzi koleżeńskich wśród turystów,
   • zdobywanie punktów i odznak turystycznych,
   • poznawanie walorów przyrodniczych Masywu Ślęży.
  5. Trasy Rajdu:
   • Wejście od parkingu przez Przełęcz Tąpadła na Szczyt  Ślęży – zejście szlakiem do Domu Turysty „Pod Wieżyca” (zaplanowane ognisko).
  6. Warunki uczestnictwa:
   W Rajdzie mogą brać udział członkowie PTTK i sympatycy.
  7. Wpisowe – wynosi 50 zł dla członków PTTK, 55 zł dla sympatyków.
  8. Zgłoszenia uczestników wraz opłata przyjmowane będą w Oddziale PTTK w Jarocinie przy Placu Festiwalu Muzyki Rockowej 1 w poniedziałek od godz. 15.30 do 17.30. Ostateczny termin zgłaszania upływa 21 maja 2018 r.
  9. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
   • opiekę kierownictwa trasy,
   • przy ognisku (kiełbasa, pieczywo, słodycze),
   • potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne,
   • mile widziany strój turystyczny.
  10. Obowiązki uczestnictwa:
   • uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność,
   • przestrzeganie Karty Turysty.
  11. Zakończenie imprezy:
   Powrót do Jarocina około 20.30.

Do zobaczenia na trasie Rajdu
ORGANIZATOR

Działalność Oddziału PTTK jest oparta na społecznej działalności swoich  członków. PTTK realizuje cele statutowe i zadania poprzez organizowanie i prowadzenie obsługi wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych (Statut PTTK art. 9 pkt 2 i 3). Organizacja wycieczki – rajdu opiera się na zasadzie non-profit i nie ma charakteru komercyjnego przy wykorzystaniu zaangażowania działalności wolontariuszy.