Podsumowanie rocznej współpracy Grup Kolarskich PTTK: Jarocina i Pleszewa

     W dniu 9 listopada 2012r. w Kotlinie, pow. jarociński, odbyło się podsumowanie rocznej współpracy Grup Kolarskich PTTK: Jarocina i Pleszewa. Grupą jarocińską kierował prezes Zarządu Marian Broda a Grupą pleszewską – kol. Maria Rubrycka. W mijającym roku 2012 Grupy Kolarskie Jarocina i Pleszewa spotykały się wielokrotnie na wspólnych rajdach. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.